منبع تحقیق : پایان نامه ارشد در مورد : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 ترکان ناچار از اسب فرود می آید و از دهلیز کاخ تا تالار بار پیاده می رود. (فردوسی،711:1374)

یکی از ارکان و نشانه های پادشاهی برای هر شاهنشاهی داشتن تخت شاهی بود و در این ارتباط نقل می باشد که؛ «پرویز پس از کشتن بهرام سی و هشت سال بزیست اندر پادشاهی که هیچ خسرو آن خواسته گرد نیاورد که وی، نخستین چیز او را تختی زرین بود، و آنرا طاقدیس خواندندی و آنرا چهار پایه از یاقوت سرخ بود. که هیچ مَلک این را نبود».(بلعمی،1089،2:1341) اما بایستی دانست که حکومت ها تخت زرین را چندان بکار نمی بردند مگر زمانی که به مرحله عظمت و توانگری و تجمل خواهی می رسیدند و از آن بعنوان نمادی از ابهت و جلال و شکوه حکومت خود بهره گیری می نمودند.(ابن خلدون،442،1:1362)

بر طبق گزارش فردوسی خسرو پرویز بر پایه تخت طاقدیس سه تخت نهاده بود یکی پایین تر با تصویر میش و آن جای نشستن دهقانان یعنی نژادگان درجه سوم بود تخت دیگر که در میانه بود از پیروزه بود که جای    « دستور» یعنی وزیر بود و یکی بالاتر به رنگ لاژورد که جای اسواران یعنی نژادگان درجه اول بود.  پادشاه هرگاه می خواست با وزیر سخنی بگوید، وزیر از جای خود بر می خاست وبه نزد شاه می رفت . (فردوسی،775:1374)

از سویی دیگر تختی که دیگران در مراسم بار در بارگاه بر آن می نشستند از تخت شاه کوتاهتر بود و از همین رو «زیر گاه » نام داشت.

ازارش همه سیم و پیکرش زر                      نشانده به هر جای چند گوهر

برادرش را دید بر زیرگاه                            نهاده بسر بر ز گوهر کلاه.(فردوسی،600:1374)

تشریفات اجرا شده بر نظام بار گویا تشریفات ثابتی نبوده می باشد و گاهی پیش می آمده که بر میزان این تشریفات و تملّق نسبت به آن می افزودند. بویژه هنگام پذیرفتن فرستادگان خارجی بر تشریفات بار می افزودند و در تالار بار پهلوانان با کمرزرّین و گرزهای زرّین و سیمین در دو ردیف صف می کشیدند و در جلوی بارگاه حیواناتی زیرا فیل و شیر و پلنگ را به زنجیر زرّین می بستند. زنگ و نای می زدند و طبل می کوفتند و پهلوانان دست جمعی به آواز بلند  شعار می دادند و فرستادگان خارجی در همان بیرون بارگاه از دیدن آن همه شکوه به دهشت می افتادند. که به واقع این همه ، نشان از در نظر داشتن نشان دادن قدرت سیاسی و اقتصادی و…. کشور خود در انظار سایر دولتهای زمانه خودشان بوده می باشد. (فردوسی،27:1374)

در واقع می توان گفت که هیچ یک از جزئیاتی که تا کنون آمد جنبه افسانه ندارد و در دوره های بعد این جزئیات را به تقلید از دربار ساسانی رعایت می کردند. آداب دربار ساسانیان 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.