دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد در مورد : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 معادل های حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری حسابداری را به مانده ای که استیوارت آن را ارزش دفتری اقتصادی می نامد افزایش می دهد. اختصار این معادل ها در جدول2-2 آمده می باشد که اثر آن ها بر سرمایه و NOPAT مشخص گردیده می باشد. (محمودزاده، 1389)

جدول (2-2)- معادل های حقوق صاحبان سهام

انتقال به حساب سرمایه (Capital) انتقال به NOPAT
اندوخته مالیات معوق افزایش دراندوخته مالیات معوق
اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO افزایش در اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO
استهلاک انباشته سرقفلی هزینه استهلاک سرقفلی
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
سرقفلی ثبت نشده

…….. خالص دارایی نامشهود سرمایه ای

افزایش در خالص دارایی نامشهود سرمایه ای اندوخته روش هزینه یابی کامل

افزایش در اندوخته روش هزینه یابی کامل سایر اندوخته ها و ذخایر

افزایش در سایر اندوخته ها و ذخایر

 

  • نرخ بازده حسابداری به نرخ بازده اقتصادی و نرخ بازده داخلی نزدیک تر گردد.
  • توانایی مدیریت در دستکاری سود از طریق بازی کردن با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سایر ذخایر کاهش یابد.

در آغاز استیوارت 164 تعدیل، پیشنهاد می کند که به علت حجم زیاد این تعدیلات و انتقادات وارد بر آن، این تعدیلات را کاهش داده و به حدود 5 الی 15 تعدیل می رساند. زیرا بعضی از این تعدیلات با در نظر داشتن زحمات و هزینه لازم ، قابل توجیه نمی باشد. استیوارت این تعدیلات را تحت عنوان معادل های حقوق صاحبان سهام یاد می کند. استیوارت فقط تعدیلاتی را برای محاسبه EVA توصیه می کند که از عهده 4 آزمون زیر بر آیند :

الف) تاثیر با اهمیتی بر EVA داشته باشد.

ب) مدیران بتوانند بر نتایج حاصله تاثیر گذار باشند.

ج) برای افراد سطوح عملیاتی قابل درک باشد.

د) اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و یا ردیابی ساده باشند. (محمودزاده، 1389)

که مهمترین این تعدیلات عبارت می باشد از :