تکه ای از متن پایان نامه :

 

 معادل های حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری حسابداری را به مانده ای که استیوارت آن را ارزش دفتری اقتصادی می نامد افزایش می دهد. اختصار این معادل ها در جدول2-2 آمده می باشد که اثر آن ها بر سرمایه و NOPAT مشخص گردیده می باشد. (محمودزاده، 1389)

جدول (2-2)- معادل های حقوق صاحبان سهام

انتقال به حساب سرمایه (Capital) انتقال به NOPAT
اندوخته مالیات معوق افزایش دراندوخته مالیات معوق
اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO افزایش در اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO
استهلاک انباشته سرقفلی هزینه استهلاک سرقفلی
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید