جدید: پایان نامه ارشد در مورد : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

           (3-9)

که در آن :

L= طول استوانه نمونه، = حجم آب وارد شده در زمان t، = اختلاف بین بارهادرمقاطع ورودی وخروجی نمونه، و = اندازه سطح مقطع نمونه. قبل از انجام آزمایش نمونه ها کاملا از آب(3-12)

در روابط فوق  شتاب ثقل،  لزجت سینماتیکی آب،  پوکی (تخلخل)، اندازه موثر، e نسبت تخلخل،  ضریب یکنواختی می­باشد.

 

3-3- مطالعات هیدرولیکی

3-3-1- مطالعه برقراری شرایط دارسی

ارتباط دارسی تنها در شرایطی که جریان آب از نوع ورقه ای[1] یا آرام می باشد اعتبار دارد. در این نوع جریان سرعت­ها نسبتا کم­اند و مولکول­های آب در مسیر­های هموار کم و بیش موازی با مرزهای جامد فضاهای خالی حرکت می­کنند. در جریان ورقه­ای، افت بارها به خطی با سرعت تغییر می­کنند. وقتی سرعت افزوده می­گردد، زمانی فرا می­رسد که مولکول­های آب نامنظم حرکت می­کنند و گرداب­ها یا آشفتگی­هایی به وجودمی­آورند. در این جریان که جریان متلاطم[2] خوانده می گردد، افت بارها به گونه نمایی با سرعت سیال تغییر می­کند(صداقت، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[1] Laminar

[2] Turbulent

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.