عنوان :   تاثير آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي بخش صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

با موضوع :

تاثير آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي بخش صنعت

(با مطالعه موردي تعاونيهاي صنعتي استان تهران)

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چكيده:

        در چند دهه گذشته ، سياست آزادسازي اقتصادي در كشور ، مورد توجه دولت قرار گرفته می باشد و تاثير آن بر رشد اقتصادي يك بحث مجادله برانگيز بوده می باشد . از اين رو در اين مطالعه تاثير آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي بخش صنعت با مطالعه موردي تعاونيهاي صنعتي استان تهران مورد بررسي قرار مي گيرد . دوره زماني انتخابي 1370 تا 1391 وتكنيك اقتصادسنجي مورد بهره گیری در اين مقاله از الگوي خود همبسته با وقفه توزيع شده (ََََََََARDL )بهره گیری مي گردد 

نتايج تخمين مدل بيانگر اين می باشد كه ارتباط بلند مدت بين متغيرهاي مدل مستقر بوده و تاثير آزادسازي تجاري بر رشد تعاونيهاي صنعتي  (20مورد) مثبت و معني دار مي باشد افزايش يك درصد، در ميزان سرمايه گذاري باعث افزايش توليدات اين تعاوني هاي صنعتي به ميزان 69/0% مي گردد و در ميزان اشتغال باعث افزايش توليدات اين تعاوني ها به ميزان 57/0% و در نرخ ارز منجر به افزايش 11/0% و در نهايت افزايش يك درصد آزادسازي تجاري منجر به كاهش توليدات اين تعاونيها به ميزان 22/1 درصد مي گردد

مقدمه:

بیشتر اقتصاددانان عقیده دارند که تجارت موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی می باشد و بهره گیری از تجارت آزاد را به عنوان ابزار موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به کشورها توصیه می کنند. طی دهه 1970 تعدادی از کشورهای در حال توسعه با کوشش های فراوان در زمینه آزاد سازی اقتصادی شان  از طریق انجام اصلاحاتی با هدف افزایش تأثیر بازار و کاهش موانع موجود در تجارت بین المللی و انتقالات سرمایه مبادرت ورزیدند. اما به راستی آیا اقتصادهای باز سریع تر از اقتصادهای بسته رشد می کنند؟

تقریبا تمام مطالعات تجربی رشد یک جواب مثبت به این سئوال داده اند. دلیل این گرایش قوی نسبت به آزادسازی تا حدی بر پایه نتایج دامنه دار مطالعات تجربی استوار می باشد. مبنی بر این که اقتصادهای برونگرا نسبت به اقتصادهای درونگرا نرخ رشد بالاتری را تجربه کرده اند.

آزادسازی تجاری به عنوان یکی از ارکان اصلی آزاد سازی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با فعال شدن سازمان تجارت جهانی (WTO   ) و پیوستن کشورهای متعددی به آن , کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه در یک تغییر جهت کلی به انجام آزادسازی تجاری مبادرت  ورزیدند. ارتباط آزادسازی و رشد اقتصادی موضوعی بحث برانگیز می باشد. بعضی اقتصاددانان و سیاستگزاران عقیده دارند که باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. مطالعه تجربی فراوانی از این دیدگاه طرفداری می کنند. نهادهای بین الملل همانند بانک جهانی , صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو , این باور را توصیه می کنند  که آزا دسازی تجاری و سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند.

حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند.

پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی را برای اصلاحات تجاری یک جانبه و بی سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده می باشد. به طوری که 100 کشور جهان به نوعی آزادسازی تجاری متعهد شده اند. از سوی دیگر , گروهی از اقتصاد دانان به تاثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و عقیده دارند که مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبرو هستند به طوری که نتایج این مطالعات به تصریح مدل , انتخاب نمونه و دوره زمانی بستگی داشته , پس نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیف و در بدترین وضعیت گمراه کننده می انگارند. اما علی رغم اختلاف نظرهای متعدد در مورد ماهیت تاثیر گذاری  آزادسازی تجاری بر اقتصاد کشور , اکثر اقتصاددانان بر اهمیت آن تکیه داشته اند و مبنای منطقی و عقلائی برای به اجرا درآوردن برنامه های اصلاحات تجاری , این اعتقاد عیان می باشد که آزادسازی پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز می باشد. اگر در واقع باز بودن اقتصادی ارتباط مثبتی با رشد دارد, پس در نتیجه آزاد سازی پیش نیاز رشد می باشد.

1-1-بيان مسأله

رشد تجارت در دهه هاي اخير تا حد زيادي ناشي از آزادسازي هاي انجام شده در راستاي تسهيل تجارت جهاني بوده می باشد ، با وجود رشد آزادسازي در جهان همواره ابهامات و سوالاتي در زمينه آزادسازي مطرح بوده می باشد اين سوالات خصوصا در كشورهاي در حال توسعه مطرح می باشد. در واقع آزادسازي داراي آثار مختلفي بر اقتصاد داخلي و نيز جهاني می باشد كه صرفا محدود به صادرات و يا واردات نمي گردد .بنابراين همواره اين سوال مطرح می باشد كه برآيند كلي آثار مثبت و منفي آزادسازي چگونه تحليل و ارزيابي گردد؟

.  افزايش توليد ، يكي از اهداف مهم برنامه دولتها در توسعه اقتصاد ملي می باشد. و با در نظر داشتن سند توسعه بخش تعاون و تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور,  بيانگر تأثیر اين موسسات در رشد اقتصادي خواهد بود. از سوي ديگر ، نوع و حجم توليد در اقتصاد يك جامعه ، علاوه بر فراهم بودن عوامل توليد ، به بسيج اين عوامل و ايجاد هماهنگي بين آنها در جهت مقاصد توليدي بستگي دارد. 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به بياني ديگر آزادسازي تجاري در طي سالهاي 1370 لغايت 1391 چقدر بررشد تعاونيهاي صنعتي موثر بوده می باشد كه در اين راستا به بررسي اثر سرمايه گذاري ، اشتغال ، نرخ ارز و آزادسازي تجاري بر رشد توليدات تعاونيهاي صنعتي استان تهران مي پردازيم

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

رشد و توسعه اقتصادي از اهداف مهم كلان اقتصادي هر كشور مي باشد زيرا براي افزايش سطح زندگي افراد هر كشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند اين مهم غیر از در سايه رشد و توسعه اقتصادي كشور ميسر نيست .

وسيله ارتباط اقتصادي در دنياي امروز تجارت و آزادسازي تجارت مي باشد. به نظر مي رسد كه آزادسازي تجارت و افزايش تجارت در آينده نه چندان دور ، امري اجباري باشد زيرا جوامع بسته توانايي رشد را ندارند. بنابراين روز به روز ضعيف تر شده و روزي ناخودآگاه در اقتصاد جهان حل خواهند گردید تقريبا تمام مطالعات تجربي نشان مي دهند كه اقتصادهاي باز سريع تر از اقتصادهاي بسته رشد مي كنند . دليل اين گرايش قوي در مطلوبيت آزادسازي تجاري تا حدي برپايه نتايج دامنه دار مطالعات تجربي استوار می باشد مبني بر اينكه اقتصادهاي برون نگر نسبت به اقتصادهاي درون نگر، نرخ رشد بالاتري را تجربه كرده اند و امكان وجود يك ارتباط مثبت بين سياست باز تجاري و رشد نيز يك عامل مهم در تهييج و تحريك موج بي سابقه اصلاحات تجاري بوده كه بيش از 100 كشور برخي از انواع آزادسازي را يه اجرا درآورده اند. اما اين مسائل دليل بر آن نمي گردد كه ، با چشماني بسته و بدون تفكر به آزادسازي تجارت روي آورد بلكه بايد اول توانايي ها و ضعف هاي اقتصادي خودمان را بسنجيم و سپس با برنامه وارد اقتصاد جهاني شويم. بنابراين در اين پايان نامه سعي شده تاثير اجراي اين سياست را بر رشد اقتصادي ايران از نگاه تازه اي بررسي كنيم و بر همين اساس  از آنجائیکه اقتصاد ما به سه بخش دولتی , تعاونی  و خصوصی تقسیم شده می باشد از  اين رو به بررسي آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي بخش صنعت و نقشي كه بخش تعاون در قالب تعاونيهاي صنعتي مي تواند ايفا كند مورد بررسي قرار مي گيرد  و در کنار مطالعه تاثیر آزادسازی تجاری به تاثیر عوامل دیگر مانند سرمایه گذاری , اشتغال و نرخ ارز نیز پرداخته  می گردد.

1-2-اهداف مشخص تحقيق

الف: هدف كلي : ارتباط بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان هایی می باشد که به گونه وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته می باشد. اجراي فرآيند آزادسازي تجاري لزوما همراه با رشد اقتصادي و آثار مثبت تجاري نيست و مستلزم هماهنگي اقتصاد داخلي به لحاظ ساختاري ، مقررات اقتصادي ، سياست هاي متناسب و ثبات اقتصادي می باشد. و همچنين همراه با اعمال آزادسازي، اجراي سياست هاي حمايتي دولت براي جبران آثار منفي آزادسازي به ويژه در زمينه اشتغال و حمايت از صنايع آسيب ديده از آزادسازي در رقابت جهاني ضروري بنظر مي رسد.

    اهداف جزئي

1-بررسي اثر افزايش سرمايه گذاري در بلند مدت بر رشد توليدات تعاونيهاي صنعتي نمونه

2- تاثير اشتغال در بلند مدت  بر ميزات توليدات تعاونيهاي صنعتي نمونه

3- مانند عوامل مهم در آزادسازي تجاري ،نرخ ارز می باشد. نظام ارزي مناسب مي تواند تأثیر موثري در بهره گيري از فوايد آزادسازي داشته باشد و برعكس نرخ نامناسب ارزي مي تواند آثار مثبت آزادسازي را خنثي و آثار منفي آن را تشديد نمايد.تاثير نرخ ارز غير رسمي بر ميزان توليدات تعاونيهاي صنعتي در بلند مدت

4- اجراي آزادسازي نبايد موجب غفلت از صنايع داخلي گردد بلكه بايد به موازات آزادسازي حمايت از تولیدات داخلي نيز انجام گردد تاثير آزادسازي تجاري در ميزان توليدات تعاونيهاي صنعتي

تعداد صفحه :109