با عنوان : شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با بهره گیری از دینامیک محاسباتی سیال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي محيط زيست

عنوان:

شبيه سازي راكتورهاي حلقوي هوايي با بهره گیری از ديناميك محاسباتي سيال

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده:

شبيه سازي يك مدل هيدروديناميك براي ماندگي گاز و گردش مايع سرعت پيشگيري در راكتور هاي بالا برنده هوا را توسعه داده می باشد و اطلاعات بدست آمده از شبيه سازي با اطلاعات جمع آوري شده تجربي روييك راهنماي تاسيسات راكتور تجهيز شده با نوع توزيح كننده گاز مختلف چند ورودي و تك ورودي مقايسه كرديم با بهره گیری از آناليزهاي موجود در مدل اصلي به نتايج مطلوب رسيديم.

مقدمه:

راكتورهاي حلقوی  بالا برنده هوا بطور عمومي در صنعت شيميايي و بيولوژيكي براي حمل كردن راكتورهاي آرام مثل اكسيداسيون ها و كلردار شدن ها مورد بهره گیری قرار مي گيرد يك راكتور بالا برنده هوا از يك حباب تبديل شده می باشد اين نوع راكتور شامل سه بخش مجزا يعني بر خيزنده، جدا كننده گاز و مايع و پايين آورنده مي باشد گردش مايع توسط تزريق گاز در پايين برخيزنده (Riser) پس ايجاد يك چگالي خالص تفاوت بين برخيزنده (Riser) و پايين آورنده down comer را مشخص می سازد.

در واقع براي طراحي، اهداف كنترل و عملكرد يك شبيه سازي صحيح اجرايي راكتور ضروري می باشد مدل انتخاب شده براي شبيه سازي بايد شامل انتقال جرم، واكنش جنبشي، تركيب جريان و هيدروديناميك ها باشد. اگر چه مدل راكتورهاي بالا برنده هنوز بسيار سخت می باشد زیرا كه فرض نظام واكنش آرام ممكن نبود بطور كامل ادا گردد و اثر شرايط عملياتي، هندسه راكتورها و خصوصيات شيميايي –  فیزيكي فازها به ويژه رفتار غير به هم پيوسته آلي كه بطور كمي در صنعت با آن مواجه شده اند روي هيدروديناميك ها بطور كامل و بارز درك نمي گردد. اهداف كار حاضر يك مدل براساس معادلات تعادل به مقصود شبيه سازي پارامترهاي هيدروديناميك بوده و مدل براي اطلاعات جمع آوري شده تجربي روي راهنمايي تاسيسات راكتور و براي ماندگی گاز و سرعت گردش مايع و هيدروديناميك هاي بالا برنده هوا توسط الگوهاي جريان مختلف  مشخص مي گردد كه اين ها هم وابسته به نسبت جريان گاز مي باشند.

در حالت كلي دو نظام بطور عادي تشخيص داده مي شوند:

1- حالت همگن.

2- نظام هم جنس نامتجانس( ناهمگن).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پارامترهاي هيدروديناميك بعلاوه فازهاي تركيبي و الگوهاي انتقال جرم سخت وابسته به نظام جريان متداول می باشد براي مدل مناسب تشخيص طبيعت پراكندگي ضروري مي باشد با در نظر داشتن گفته هايي كه در بالا ذكر گردید آناليز علامت فشار ديوار براي اختصار اطلاعات  درمورد نظام هاي جريان بكار گرفته مي گردد. اين تكنيك براي دادن يك نبش عميق تر در هيدروديناميك پيچيده سيستم گاز – مايع نشان داده شده می باشد.

در اين پايان نامه نظام انتقالات و تشخيص رفتار هيدروديناميكي راكتور بالا برنده ي هوا با بهره گیری از يك شبيه سازي و بهره گیری از آناليز هاي آماري و كسري و آناليز طيفي رسيدگي كرده ايم.

تركيب هيدروديناميك ها با انتقال جرم واكنش و شكل جريان يك مدل كامل را ثمر مي دهد كه قادر به فراهم كردن يك توصيف كاملاً مناسب از راكتورهاي بالا برنده هوا (Air- lift Reactor) می باشد.

فصل اول

ضرورت اجراي طرح و آشنايي با راكتورهاي (Air_Lift (ALRs

1-1- راكتورهاي هوايي حلقوی:

راكتورهاي هوايي به وسيله جرياني از هوا كار مي كند و يا بعضي وقتها با بعضي ديگر از گازها در اين حالت ها اگر از گاز بهره گیری گردد راكتور گازي ناميده مي گردد.

که در آن علاوه بر ایجاد جریان، جریان گاز اقدام مهمی را در جابجایی مواد بین فاز گاز و مواد واسطه انجام می دهد اکسیژن اغلب به داخل مایعات انتقال پیدا می کند و در بعضی از شرایط واکنش محصول به دست آمده در حالت جابجایی در فاز گاز جدا می گردد. تفاوت اصلی بین ALR ها و ستون های حباب، در ارتباط با نوع جریان مایعات می باشد که با ژئومتری سیستم ارتباط دارد ستون حباب یک لوله ساده ای می باشد که گاز به داخل آن تزریق می گردد و معمولا این اقدام از پایین تزریق می گردد و مخلوط کردن راندوم از طریق حباب های بالا رونده ایجاد می گردد. در ALR مسیر اصلی چرخش مایع به وسیله طراحی راکتور مشخص می گردد که دارای کانالی برای گاز می باشد و جریان به طرف بالای مایع یا رایزر و کانال جداگانه ای برای جریان پایین رونده و این کانال ها در پایان و در قسمت بالا به همدیگر متصل شده می باشد تا یک توپ بسته ای را ایجاد کند و گاز معمولا در قسمت پایین تر یک رایزر تزریق می گردد و ادامه پیدا می کند به جایی که در بالای راکتور گاز جدا می گردد در قسمتی که به نام جدا کننده گاز نام گرفته می باشد که طراحی این قسمت به وسیله و شرایط عملکرد راکتور برآورد و طراحی می گردد.

اصطکاک گاز که جدا نشده داخل مایع پایین رونده قرار می گیرد و این گاز باقیمانده آن بخش می باشد و اثر زیادی در دینامیک مایعات در راکتور داشته و در عملکرد عمومی راکتور اثر می گذارد.

تعداد صفحه : 103

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com