با عنوان : مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند و اثر هم خوردگی در آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

عنوان:

مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند و اثر هم خوردگی در آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده

شکر یکی از مواد غذایی پر انرژی روزمره و یک طعم دهنده (شیرین) مناسبی می باشد. نحوه فرآیند تبلور در زمان تولید این ماده تأثیر مهمی در خواص کاربردی آن دارد. در این مطالعه آغاز مروری بر تاریخچه شکر و جایگاه آن و به دست آمدن ذکر گردیده می باشد.

سپس تبلورهای کریستال های شکر مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه به مطالعه توزیع بندی شکر و پس از آن دو پارامتر یعنی سرعت رشد و سرعت هسته زایی بلورها از روش تعیین شده و این پارامترها را در شرایط متفاوت مانند شرایط صنعتی (در آپارات 40 و 30 تنی) و در شرایط آزمایشگاهی (اتمسفریک همراه با همزن و شرایط خلا همراه با همزن) مطالعه گردید و مقایسه ای بین این روش ها صورت گرفت.

و در ادامه ضرایب انتقال جرم (Kd ضریب انتقال جرم توسط نفوذ و Kr ثابت سرعت واکنش سطحی و KG ثابت کلی رشد بلور) در شرایط آزمایشگاهی محاسبه گردید تا مشخص گردید که مقاومت واکنش سطحی بیشتر از مقاومت نفوذ مولکولی می باشد.

مقدمه

کریستالیزاسیون یکی از متداول ترین عملیات مهندسی شیمی می باشد. تولید عظیمی موادی زیرا شکر، فسفات آمونیوم، کلرور سدیم سولفات آمونیوم و… شاهدی بر این ادعا می باشد. بهره گیری از این روش جهت تولید مواد جامد و یا خالص سازی آنها شرایطی را به وجود آورده می باشد که کمتر بخشی از صنایع شیمیایی را می توان پیدا نمود که در قسمتی از آن این فرایند بهره گیری نشده باشد. با در نظر داشتن یکی از امتیازات اساسی این روش که همانا مصرف کم انرژی می باشد پیش بینی می گردد که با گرانتر شدن تدریجی انرژی این فرایند جایگزین بسیاری از روش های سنتی از قبیل تقطیر و استخراج گردد. نکات فوق باعث استقبال شدید محققین بخش مهندسی شیمی به این عملیات شده و در حال حاضر کوشش زیادی در جهت بهبود مدل های ریاضی و روش های طراحی کریستالیزورها به اقدام می آید.

یکی از موادی که فرایند کریستالیزاسیون در تولید و کاربرد آن تأثیر بسزایی دارد شکر می باشد. از آنجایی که شکر به عنوان یک طعم دهنده و یک سنج انرژی در صنعت غذایی اهمیت دارد به مطالعه و نحوه به دست آوردن آن می پردازیم.

روش های مختلفی که برای کریستالیزاسیون می توان در نظر گرفت عبارتند از:

1) روش تبخیری

2) روش کریستالیزاسیون تحت خلاء

3) روش تبریدی

از آنجایی که روش تحت خلاء کارایی بهتری دارد در کارخانجات از این روش بهره گیری می گردد.

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

با مطالعه دقیق در این زمینه خواستیم اثر همزن و اختلاط را در زمینه کریستالیزاسیون قند و رشد و سرعت کریستال ها مطالعه کنیم و همچنین ضرایب انتقال جرم را در این زمینه کریستالیزاسیون مطالعه کرده و مشخص کنیم که کریستالیزاسیون انتقال جرم به صورت سطحی می باشد یا نفوذ.

2-1- پیشینه پژوهش:

در طراحی شرایط عملیاتی یک متبلور کننده صنعتی برای تولید کافی بلورهای لازم فراورده ای، داده های کنیتکی نظیر سرعت رشد بلور G و سرعت هیته زایی B بسیار مهم می باشد. تکنیک نمودار دانسیته نیمه لگاریتمی تجمعی توسط راندولف و لارسون پیشنهاد گردید. (راندولف و لارسون 1962)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با کشیدن نمودار داده های اقدام توزیع اندازه گیری شده بلور (CSD) در حالتی ثابت بر روی یک کاغذ نیمه لگاریتمی داده های کنیتیکی را به دست می آورند و چنانچه از تعدادی فرضیات محدود کننده ساده (ترکیب کامل، عدم طبقه بندی در فاکتور قطع دهنده و خاتمه دهنده و نیز یکنواخت شکلی، سرعت رشد مستقل و…) پیروی نماید آسانی واکاوی ضریب اولیه این تکنیک می باشد و ضریب مهم دیگر این تکنیک این می باشد که به ما اجازه می دهد تا ارزیابی مستقیم داده های کنیتیکی حاصل از متبلور کننده CMSMPR فاقد هر تکنیک ویژه تجربی را انجام دهیم.

در یک سیستم بسیار فشرده نظیر سیستم بسیار فشرده موجود در اقدام متبلور شکر، اقدام هسته زایی باعث افزایش دما می گردد این افزایش دما ارتباط نزدیکی با جرم بلورهای تشکیل شده دارد.

با بهره گیری از این اثر حرارتی، اومران و کینگ (1947) روش ارزیابی ساده پارامتری را توسعه دادند. اگرچه بایستی گفت این تکنیک مناسب می باشد و فقط پارامترهای هسته زایی (ضریب سرعت هسته زایی و درجه هیته زایی) امکان دارد ارزیابی شوند، بعلاوه بایستی گفت که این تکنیک امکان دارد فقط با یک سیستم به کار برده گردد که در این سیستم گرمای اقدام تبلور بسیار کافی می باشد تا باعث تغییر موثر دمای سیستم مورد نظر گردد.

گارساید، گیبلارو و تاوار (1982) تکنیک ارزیابی دیگری را برای پارامترهای سرعت رشد (ضریب سرعت رشد و درجه رشد) با تمرکز بر روی معادله موازنه جرم (تکنیک فاقد اقدام فوق اشباع) توسعه دادند. تکنیکشان فقط به دو مشتق اول منحی اقدام غیر فوق اشباع در زمان صفر برای ارزیابی پارامترهای رشد نیاز دارد.

هالفن و کالیاگین (1976) نیز روش موازنه جرم توسعه دادند. تکنیکشان اجازه می داد که ارزیابی همزمان هردوی این پارامترها یعنی پارامترهای کنیتیک رشد و هسته زایی انجام گیرد. هریک از این دو متد فقط برای موارد ایزوترمال قابل اجرا می باشد.

تعداد صفحه : 152

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com