عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

و حالت سوم که محل بحث ما همین حالت سوم می باشد ، حالتی می باشد که مکلف نسبت به حکم شرعی شک دارد.

در مورد شک ، ممکن می باشد شارع اصول و قواعد فراوانی را قرار دهد [ مانند برائت شرعی ] و یا عقل چنین اصولی را قرار دهد [ مانند برائت عقلی ] اما هنگام جست و جو از اصول شرعیه و عقلیه فقط به چهار اصل مهم برخورد می کنیم و این چهار اصل عبارتند : استصحاب ، برائت ، احتیاط ، تخییر.

به این شکل که : در هنگام شک یا این شک ما حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد.

هنگامی که شک حالت سابقه داشته باشد مجرای اصل استصحاب می باشد. و اگر حالت سابقه نداشته باشد یا شک در جنس تکلیف می باشد و یا شک در جنس تکلیف نیست در حالت اول که شک در جنس تکلیف می باشد ، برائت را جاری می کنیم اما اگر شک در مکلف به باشد یااحتیاط ممکن می باشد یعنی تکلیف دائر بین دو محذور [ وجوب و حرمت ] نیست و یا دائر میان دو محذور می باشد. در صورت اول احتیاط جاری می گردد و در صورت دوم تخییر جاری می گردد.

مراد از رفع

از دیدگاه عرف ، رفع ، برداشتن شیء موجود می باشد در صورتی که مقتضی برای بقای آن وجود داشته باشد به خلاف واژه « دفع » که در جایی به کار می رود که چیزی مقتضی موجود شدن در آن هست ، اما جلو اثر مقتضی گرفته می گردد ( پیشگیری )  و در اصطلاح علمای معقول ، رفع ، مقابله با علت مبقیه می باشد اما دفع ، مقابله با علت محدثه . [1]

همین تفاوت عرفی « رفع و دفع » علمای اصول فقه را وارد یک بحث جدی نموده می باشد که چگونه در حدیث ، کلمه « رفع » به کار رفته در حالی که بایستی کلمه « دفع »  به کار می رفت ؟!

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

زیرا اگر در زمان سابق به این روایت اقدام اکراهی یا جاهلانه ای انجام می داد ، او را مسئول می شناختند ، حال که روایت بر امت پیامبر منت  نهاده و از آثار احتمالی آن پیشگیری می نماید .

علمای اصول برای حل این مشکل آرای متفاوتی ابراز کرده اند ، به عنوان نمونه مرحوم امام خمینی      « عقیده دارند که فرازهای  این روایت به لحاظ اطلاق رفع به آن با یکدیگر متفاوت می باشد ، بعضی مانند اکراه ،  نسیان به لحاظ اراده استعمالی به آن اطلاق « رفع » شده می باشد ، اگر چه به لحاظ اراده جدی ، بعضی از آن ها از آن عموم و اطلاق خارج شده  یا می شوند و بعضی مانند حسد و وسوسه و … اطلاق « رفع » به اعتبار ترتب مسئولیت در گذشته به آن ها بوده می باشد و بالاخره  بعضی مانند « ما لا یعلمون » اطلاق کلمه    « رفع » به آن به اعتبار اشتراک احکام میان عالم و جاهل می باشد و « حدیث رفع » حکم را از جاهلان به آن برداشته می باشد. » [2]

[1]– الرفع یقابل العلة المبقیة لکن الدفع یقابل العلة المحدثة  کاظمی ، محمد علی ، فوائد الاصول [  تقریرات درس مرحوم نائینی ] ج 4 ، ص 75 ، ج 3 ، ص 353

[2]– امام خمینی ، روح الله ،  تهذیب  الاصول ، ( مقرر ، شیخ جعفر سبحانی  ) ، ج 2 ، ص 218

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

 

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه