گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  مطالعه دیدگاه‌های فقهی علامه جعفری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه دیدگاه‌های فقهی علامه جعفری

استاد راهنما:

آقای یونس نیک اندیش

استاد مشاور:

آقای مهران جعفری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول :کلیات

1- كليات 5

1-1- بيان مسأله 5

1-1-1)سوال اصلی 7

1-1-2) فرضیه های پژوهش 7

1-1-3) اهداف پژوهش 7

1-2) ضرورت و اهمّیت پژوهش 7

1-1-4)پیشینه ی پژوهش 8

1-1-5) اهداف کاربردی 15

1-1-6) روش پژوهش 15

1-1-7) ابزار گردآوری داده ها 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-8) سازماندهی پژوهش 15

فصل دوم: شناخت زندگی و شخصیّت استاد علاّمه‌ی جعفری

2-1) زندگی نامه ی علاّمه‌ی جعفری 17

2-2) اخلاقیّات علاّمه‌ی جعفری 22

2-3) مهم ترین ویژگی های شخصیّتی  علاّمه‌ی جعفری 25

2-3-1) صفای روحی 25

2-3-2)اهتمام بر تبلیغات دینی 25

2-3-3) سخاوت علمی 26

2-3-4) عامل موفقیت 26

2-3-5) حق مداری و حقیقت جویی 27

2-3-6) تواضع و تقوای علمی 28

2-3-7) اخلاص در اقدام 29

2-3-8) توجّه به اقتضای حال 30

2-4) شیوه و سبک زندگی علاّمه‌ی جعفری 30

2-5)کوشش های علمی علاّمه‌ی جعفری 32

2-6) ارتباط‌ی علاّمه‌ی جعفری با شخصیّت ها 35

2-7) جمع بندی 37

فصل سوم: مطالعه آراء و اندیشه های علاّمه‌ی جعفری

3-1) دیدگاه‌های فلسفی علاّمه‌ی جعفری 40

3-2) فلسفه‌ی  سياسي از دیدگاه علاّمه‌ی جعفري 46

3-3)دیدگاه‌های عرفانی علاّمه‌ی جعفری 53

3-4) دیدگاه تربیتی علاّمه‌ی جعفری 57

3-5)زیبا شناسی و هنر از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 62

3-6)جمع بندی 66

فصل چهارم: مطالعه دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری

4-1)علاّمه‌ی جعفری استاد فقه 69

4-2)تعریف فقه و اهداف آن 71

4-3)اهمّیت فقه در زمان پیامبر 73

4-4)فقه در اهل سنّت 78

4-5)فقه در مذهب شيعه 82

4-6)فقه از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 84

4-7) دیدگاه علاّمه در ارتباط با احکام فقهی 87

4-8) دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری درمورد‌ی حقوق حیوانات 89

4-9) دیدگاه فقاهتی علاّمه در ارتباط با حقوق بشر 95

4-10) ایرادات علاّمه‌ی جعفری به اعلامیه ی حقوق بشر 99

4-10-1) عدم صراحت حقوق بشر جهانی در ممنوعیت ها 99

4-10-2) ادامه‌ی حیات بشر 99

4-10-3) عامل حقیقی اجرای حقوق بشر سلطه های سیاسی غالب اند. 100

4-10-4) حقّ حیات جنین 100

4-10-5) زندگی با کرامت یا رفاه 100

4-10-6) حقوق در جنگ 101

4-10-7) هوا و محیط سالم 101

4-10-8) حقوق خانواده 102

4-10-9) حفظ کرامت بشر پس از مرگ 102

4-10-10) کودکان نامشروع 102

4-10-11) حقّ آزادی 103

4-10-12) مساوات بشر‌ها 103

4-11) تعامل فقه و عرفان از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 105

4-12) دیدگاه فقهی علاّمه در ارتباط با ژنوم انسانی 107

4-13) جمع بندی 113

نتیجه گیری 115

فهرست منابع 118

ABSTRACT: 69

چكيده

 

پژوهش حاضر  به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و هدف آن مطالعه دید گاه های فقهی علاّمه‌ی جعفری می باشد. سؤال اصلی این می باشد که دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟ در پاسخ چنین سؤالی بایستی گفت: استاد اگر چه در میان دانشجویان و حوزویان چهره ای فلسفی و احیاناً ادبی و عرفانی داشت، مع الوصف یک مجتهد جامع الشرایط بود و از بیست و سه سالگی به فتوای خود اقدام می‌نمود. خفض و تواضع علمی و فقهی ایشان در حدّی بود که اکثر مردم اساساً ازتفحّص فقهی ایشان بی اطّلاع بودند. حال آن که علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوق اسلامی نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه گردید. علاّمه مبنای احکام فقهی را آیات و روایات اسلامی می‌دانست و به تخصّصی و کاربردی شدن فقه تأکید زیادی داشت.

واژه‌ی هاي كليدي: علاّمه‌ی جعفری ، دیدگاه، فقه، تفحّص، عرفان

مقدمه

تاریخ بستر «ظهور و افول» و «طلوع و غروب» پدیده های مختلفی می باشد، لیکن در این بین پدیده هایی در حوزه‌ی حیات انسانی رخ می‌دهد که نمی‌توان و نمی‌بایست به آسانی از کنار آن گذشت و آن را به تاریخ سپرد.

از میان انبوه پدیده هایی که در ساحت انسانی به وقوع می‌پیوندد، ظهور شخصیّت های ویژه و خاص، مانند وقایعی هستند که بایستی در کنار آن‌ها سکنی گزید، به آن خیره گردید و عمق و بطن آن‌ها را دریافت. یکی از شخصیّت های اسلامی که در ایران معاصر به تکاپوی چندین ساله در فضای فرهنگی همت گماشته و آثار و ثمرات متعدّدی را به ارمغان آورده می باشد، استاد علاّمه محمدتقی جعفری می‌باشد.

شخصیّت، زندگی، احوال و آثار، منش و بینش و اندیشه و اقدام علاّمه نکته هایی را فرا راه طالب فهم و تأمل قرار می‌دهد که می‌تواند دستگیر راهرو و راه دانش و بینش و ارزش باشد.

علاّمه‌ی جعفری مانند شخصیّت هایی هستند که جهت فهم عصر خود و اقتضائات آن، در کوشش بودند، تا بنیادها، مبادی، لوازم و پیامدهای تفکّر و اقدام جهان معاصر را دریابند، بر روح عصر خود اشراف داشته باشند. از این‌که ایشان غیر از مطالعه‌ی صدها و هزاران کتاب فلسفی و عرفانی، به مطالعه‌ی پژوهش در بیش از چهار هزار جلد کتاب فلسفه و عرفان و رمان و فقه وغیره همّت گماشته‌اند، مؤیّد کوشش ایشان در جهت زمان شناسی و فهم عصر خویشتن بوده می باشد.

روش و منش، بینش و دانش و فضایل والایی که این دانشمند در خود جمع کرده، جزء نوادر و نوابغ نمی‌توان جایی پیدا نمود، استعداد عالی، درک فوق العاده، فکر نقّاد، حافظه‌ی قوی، روح پر نشاط، استقلال در اندیشه، اعتماد به نفس، حقیقت جویی، روبرویی شجاعانه با آراء گوناگون، اعراض از تقلید و اعتدال در انتخاب رأی مانند خصوصیاتی می باشد که در وی بارز و نمایان می باشد. هستی شناسی، معرفت پژوهی، شناخت فلسفه‌ی دین، مطالعه و پژوهش در فلسفه‌ی حیات، تعلیم و تربیت، کاوش های کلامی و اعتقادی مانند مکاتب فلسفی ـ اجتماعی غرب، مطالعه مبانی فقهی و حقوقی، مطالعه مباحث فیزیک نظری و مبانی معرفت شناختی ریاضیات، توجّه به علوم طبیعی، تمدّن شناسی، مطالعه در فلسفه‌ی تاریخ، شناخت مضامین و مفاهیم عرفانی و پاره ای ازعلوم دیگر در عرصه گاه، براق اندیشه این متفکّر متعهّد و جولانگاه زورق فکری اوست ودر بسیاری از این حوزه ها و عرصه ها کوشش بر ارایه‌ی آرای مستقل و نظریه های منحصر به فرد داشته می باشد.

علاّمه‌ی جعفری برای روشن ساختن مسأله ای با آن چنان جامعیتی برخورد می نمود که درمورد‌ی آن موضوع ده ها مبحث با ارزش دیگر مطرح می‌نمود. با وجود آن که وی به گونه وسیع و گسترده و به شیوه‌ای دقیق و عمیق مسایل فلسفی و کلامی را مورد بحث و مطالعه قرار می‌داد و در این مقوله به مسایل و مطالب تازه ای دست می‌پیدا نمود و متوجّه زوایایی خاصّ می‌گردید که دیگران از آن غفلت داشته‌اند و در واقع می‌توان او را نظریه پرداز در حکمت نظری دانست امّا از پژوهش در مباحث فقهی غافل نبود. با توجّه به این‌که پژوهش های متعدّدی در زمینه‌ی دیدگاه‌های فلسفی و کلامی، هستی شناسی استاد انجام گرفته امّا به دیدگاه‌های فقهی ایشان کم تر پرداخته شده، از اینرو پژوهش موردنظر کوشش دارد علاوه بر مطالعه زندگینامه و شخصیّت و آثار این استاد بزرگوار به مطالعه دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

 

1-1- بيان مسأله

آیت الله محمّدتقی جعفری یکی از دانشمندان نظریه پرداز در فلسفه، عرفان، تحلیل جهان بینی‌ها، بشر شناسی، مولوی شناسی و تفسیر نهج البلاغه می باشد و احاطه ی  ایشان بر مسایل فقهی وحقوقی اسلام تا حدودی ناشناخته مانده می باشد. از علت های این امر، رسالت فرهنگی ایشان در عرصه‌ی اجتماع و دانشگاه پس از پایان تحصیلات در حوزه‌ی علمیّه ی نجف اشرف در چهار دهه‌ی پیش بوده می باشد. بنا به ضرورت زمان، علاّمه به رفع نیازهای فرهنگی دانشگاهیان و جامعه‌ی علمی کشوردر زمینه‌ی معارف اسلامی و جهان بینی‌ها اهتمام ورزید. حال آن که علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوقی اسلام نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه گردید (فاطمی، 1379 ، ص205). با توجّه به آثار زیادی که از علاّمه برجای مانده و ضرورت توجّه به علم فقه، جایز می باشد آغاز تصریح‌ای به فقه و هدف و اهمّیت آن داشته باشیم: فقه در لغت به معنای فهم می باشد، و علم فقه، علمی می باشد که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می کند. به بیانی دیگر فقه عبارت می باشد از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آن‌ها (شهید ثانی، 1376 ، ص10) پس، فقه، مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام می باشد؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن‌ها نه وسایط در ثبوت (گرجی، 1375 ، ص7). از آن جا که هدف از قانونگذاری خداوند متّعال، سامّان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی بشر‌ها می‌باشد، فقیه کوشش می کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام اقدام، عینیت بخش دریافت و ارایه‌ی احکامی‌گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند. فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن می باشد که حکم فعل مکلّف را از ادلّه‌ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه‌ی نیازمندی‌های تکلیفی بشر در زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد. تامین عدالت اجتماعی که فلسفه‌ی بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی می باشد و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه‌ی فرد و اجتماع، هدف فقه می باشد که فقیه عمر خویش را در پی تحقق آن می‌گذارد. (فیض ، 1389 ، ص18) و البته در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه:

مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت ناموس، مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه‌ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست ( به نقل ازشهید ثانی ، پیشین، ص28).

     این نکته به روشنی قابل درک می باشد که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم می باشد؛ زیرا ارتباط‌ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش‌تر و نیرومندتر می باشد. چه، بوسیله علم فقه می باشد که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می شوند. و نیز آن چه به وسیله‌ی فقه دانسته می گردد یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات می باشد. و در عین حال این فقه می باشد که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه‌ی کمال و پیشرفت نوع بشر می گردد. برای اهل پژوهش روشن می باشد که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند (خوئینی ، 1390 ، ص10) با توجّه به اهمّیت فقه قابل ذکر می باشد که از استاد جعفری دو اثر فقهی در نجف اشرف به نام های الامر بین الامرین و الرضاع که تقریرات درس دو تن از مراجع برجسته ی نجف اشرف می باشد و کتاب منابع فقه رادر سال 1349 ش، ارایه کرده که جلد نخست از رسایل فقهی دربردارنده‌ی یازده رساله‌ی فقهی می باشد که شش رساله‌ی اوّل از کتاب منابع فقه گرفته شده و با اندکی اصلاحات، مجدّدا چاپ شده می باشد. (فاطمی ، 1377 ، ص205). مهم ترین مباحث یاد شده ی استاد شامل: طهارت اهل کتاب ، ذبایح اهل کتاب، عدم انحصار زکات در موارد نه‌گانه ، قاعده‌ی لاضرر و لاضرار ، حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات ، حقوق حیوانات در فقه اسلامی ، کیفر سرقت در اسلام، مقایسه‌ی حقوق بشر از دیدگاه غرب و فقه و حقوق اسلامی ، بحثی درمورد امر به معروف و نهی از منکر ، حرمت سقط جنین ، مسؤولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی. از آن جایی که اندیشه‌ی فقهی استاد نسبت به سایر دیدگاهایشان کم تر مورد توجّه قرار گرفته این پژوهش کوشش دارد به مطالعه دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

1-1-1)        سوال اصلی

دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟

 

1-1-2) فرضیه های پژوهش

1) علاّمه‌ی جعفری دارای اندیشه‌ی فقهی می باشد.

2) علاّمه‌ی جعفری از قواعد فقهی ( به صورت کاربردی ) در موضوعات سوال و موارد مستحدثه بهره گیری می‌نمود.

3)علاّمه‌ی جعفری با روش فقها مبنی بر مطالعه آراء علمای گذشته در درس خارج فقه، میانه ای نداشت.

 

1-1-3) اهداف پژوهش

1) مطالعه دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری

2) مطالعه قواعد فقهی مورد توجّه علاّمه‌ی جعفری

3) مطالعه تفاوت دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری با سایر فقها

1-2) ضرورت و اهمّیت پژوهش

فقه، امروز علاوه بر چالش‌ با طيف شش ضلعي فقه‌ ستيزان (ملحدان دين ستيز، عرف گرايان شريعت گريز، اباحي طلبان بي‌مبالات، سياسيون ليبرال، متنسّكان اقلي‌گرا، صوفي مآبان مسلكي) با دو آفت و عارضه‌ی افراطي و تفريطي اساسي مواجه می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1) ظهور بي مبالاتي علمي و رواج اظهارات و افتائات فارغ از دغدغه ی منطق و مبنا

2)فقر جرأت علمي و سيطره ی‌ نوعي انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد

جايگزيني اصطياد مشرب ‌مدار به جاي اجتهاد منطق محور، کوشش براي بومي‌سازي و شرع اندود كردن نظرات و نظامّات وارداتي غربي، اصرار بر اصالـت الحذف و اقلي گرايي در قلمرو شريعت، سياست‌زدگي و افتائات حزبي، اصالـت التّجدّد، روشنفكرزدگي، شاذگرايي، اصرار بر تكثّر و تكثير آراء، بدعت گذاري به جاي بديع‌پردازي، رواج فقه ژرناليستي، مظاهر عارضه‌ی نخست می باشد. انعطال اجتهاد و نوآوري در حوزه‌ی‌ فقه علمي (عقاید) و در بخش عمده فقه عملي (احكام اجتماعي سياسي، و، اخلاق و تربيت) بسندگي به تفقه در فقه فردي و پرهيز از اجتهاد در «اجتهاد» همچنين محدود انگاشتن (دست كم محدود كردن) كاربرد قرآن، سنّت فعلي، فطرت و عقل و عدم اعتناي درخور به تأثیر اصل عدالت مداري تكوين و تشريع، نيز غفلت از خصلت جامع‌نگري، جامعه‌گرايي و دولت پردازي اسلام و نكات بسيار ديگر در استنباط، نشانه‌هاي عارضه‌  «انسداد اجتهاد» می باشد. فقه در كنار اخلاق، «نظام نامه ی چگونه زيستن» مؤمنان را شكل مي‌دهد؛ در عهد ما فقه اسلامي، به خاطر حضور كارساز خود در صحنه‌ی تدبير حيات جمعي مسلمانان به‌ويژه مردم ايران از منزلت و موقعيت ويژه‌اي بر‌‌‌خوردار گشته‌می باشد، و اين امر، اينك از سويي فقه و علوم فقهي را در معرض چالش‌ها و چند و زیرا‌هاي بسيار نهاده و گروه‌ها يا كساني را، هرچند به دواعي متفاوت، به تنقيد و تنقيص‌ ‌فقه و حقوق اسلامي واداشته می باشد، و از ديگر‌سو(و طبعاً) مسئوليت فقيهان و حقوق‌پژوهان را در ژرفايش، گسترش و باز‌پيراست علوم فقهي و  نظام حقوقي اسلام صدچندان ساخته‌ می باشد. از طرفی دیدگاه‌های حکیمانه‌ی علاّمه‌ی جعفری در زمینه فقه می‌تواند بنا به ضرورت توجّه به فقه به عنوان یکی از ضروریّات تربیت دینی مفید باشد. از اینرو این پژوهش کوشش دارد به مطالعه فقه از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری بپردازد و دیدگاه‌های فقهی وفلسفی وعرفانی ایشان را مورد مطالعه دقیق و موشکافانه قرار دهد.

1-1-4)پیشینه ی پژوهش

در زمینه‌ی فقه تاکنون پژوهش جامعی صورت نگرفته و اگر بحثی مطرح شده بیش‌تر به صورت اظهار دیدگاه‌ها بوده یا به صورت گزارش امّا از دیدگاه‌های فلسفی، علمی، بشر شناسی ودیگر مباحث پژو هش ها انجام شده که بعضی ازآن‌ها عبارتند از:

1)علی ربّانی (1390) پژوهشی تحت عنوان«مطالعه مباحث کلامی علاّمه‌ی جعفری و برتراند راسل » انجام داده که در این پژوهش ضمن مطالعه تفاوت دیدگاه‌های این دو در نهایت تصریح می کند به ویژگی‌های‌ مشترک‌ دو متفکّر و فیلسوف‌ نامبردار و توجّه‌ و اهتمامی که‌ آنان‌ به‌ مقوله‌های‌ مختلف‌ در زمینه‌ی‌ فلسفه، مذهب‌ و بشر‌شناسی‌ دارند به‌ عبارت‌ دیگر، پژوهش‌ فلسفی‌ در زمینه‌ی‌ بشر‌ و مذهب‌ در آثار این‌ دو فیلسوف‌ غرب‌ و شرق‌ جایگاه‌ برجسته‌ای‌ را به‌خود اختصاص‌ داده‌ می باشد. با این‌ تفاوت‌ که‌ پژوهش‌های‌ لرد راسل‌ در این ‌باره‌ مبتنی‌ بر فلسفه‌ی‌ شکّاکیت‌ و الحاد می باشد، اما‌ تحقیقات‌ استاد جعفری‌ از فلسفه‌ی‌ الهی‌ الهام‌ گرفته‌ می باشد، و این‌ امر سبب‌ تفاوت‌ دیدگاه‌ آن‌ دو در این‌گونه‌ مسایل‌ گردیده‌ می باشد؛ تفاوتی‌ که‌ استاد جعفری‌ را در جایگاه‌ منتقد افکار و اندیشه‌های‌ راسل‌ نشانده‌ می باشد.

2)صالح افشار تویسرکانی(1390)پژوهش تحت عنوان«امام حسین از دیدگاه علاّمه جعفری» انجام داده که تصریح می کند استاد علاّمه‌ی جعفري همواره بر توجّه داشتن به اهمّيت حادثه ی عاشورا اصرار مي‌ورزيد. از آن جهت كه اين حادثه، تابلويي ماندگار براي بشريت به يادگار نهاد كه ارزش‌هاي انساني در متن آن به زيبايي به نمايش درآمد. اين حادثه به بهترين شكل، قابليّت بشر را در گرفتار آمدن به درجه‌ی حضيض سقوط و استعداد او را در اوج گرفتن به درجه‌ی رفيع صعود، براي همه‌ی آيندگان نماياند. عاشورا برجسته‌ترين صحنه‌ی نمايش حضور خدای تعالی در زندگي بشر بود. حادثه ی عاشورا در نگاه علاّمه آنچنان می باشد كه مي‌تواند تكيه گاه و پشتوانه‌ی  اخلاق ابناي بشر قرار گيرد. مي‌توان در آينه‌ی عاشورا تفسير عظمت حيات بشر را به تماشا نشست. در نهایت تصریح می کند که اگر چه داستان كربلا دلخراش‌ترين حادثه‌هاست، امّا استراتژي‌ترين حادثه نيز به شمار مي‌رود. به اين دليل كه نكات مهمّ اين داستان، قابل مقايسه با هيچ يك از حادثه‌هاي بشريت درطول تاريخ نيست. چرا كه تماماً آگاهانه و با اختيار صورت پذيرفته می باشد.

3)علی نوروزی و زهره متقی(1390) پژوهشی تحت عنوان «زیبا شناسی از منظر علاّمه‌ی جعفری و پیامدهای تربیتی آن » انجام داده اند. در این پژوهش تصریح شده که «زيبايي شناسي و هنر» يکي از نمودها و جلوه‌هاي بسيار شگفت انگيز و سازنده‌ی حيات بشري و مهم تر از آن، قلمرو يا حيطه ی مشخصي می باشد که جهان در آن تفسير مي‌گردد. در حالي که تقريباً تمام افراد جامعه مي‌پذيرند يکي از اهداف تعليم و تربيت، آشنا کردن دانش آموزان با هنر و ارایه‌ی فهمي از آن، ايجاد حس زيبايي شناختي علمي، و پرورش خلاقيت هنري می باشد و يکي از مسایل مهمّ تعليم و تربيت چگونگي توجّه به بعد وجودي بشر در گرايش به زيبايي می باشد، با اين حال، در اولويت بندي هاي معاصر نظام هاي تعليم و تربيت، زيبايي شناختي در مقام اقدام، در رتبه‌ی پايين‌تري قرار دارد و در نتيجه، در نظام تعليم و تربيت در زمينه ی هنر به گونه خاص نيز ديدگاهي صحيح ارایه نگرديده می باشد و آن را اغلب يک کار اضافي، ظريف، و يا تکميلي قلمداد مي‌کنند؛ نگرشي که با مطالعه‌ی تاريخ تربيت، اثبات آن به راحتي امکان پذير می باشد. در نهایت به این نتیجه می‌رسد که آن چه در بحث زيبايي شناسي مورد نظر علاّمه می باشد، شامل تمام جنبه هاي تعليم و تربيت و در همه‌ی حوزه هاي يادگيري مي باشد و در واقع، وي کاملاً تربيت زيبايي شناختي را از تربيت هنري که شامل آموزش صرف هنر می باشد، تفکيک و از معناي محدود خارج مي‌کند و آن را يکي از جنبه هاي تربيت زيبايي شناختي مي‌داند. آن چه علاّمه در تربيت زيبايي شناختي دنبال مي‌کند، تربيت درک کنندگان خلاق و خودجوش می باشد و در اين درک کردن، به حالات دروني و شناخت عميق تصریح دارد و نه صرفاً آگاهي از آن‌ها يا درمورد آن‌ها. از اين رو، با قراردادن افراد در معرض اين تجربيات به شيوه‌ی خوشايند، تجربه‌ی پايدار و فرايند مداوم يادگيري و پيشروي در خط کمال و راه حيات معقول که علاّمه دنبال آن بود، حاصل مي‌گردد.

تعداد صفحه :135

قیمت : 14700تومان