گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : تحلیل ساختاری پایان­ نامه ­های مدیریت ورزشی دانشگاه ­های استان مازندران

دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی

موضوع:

تحلیل ساختاری پایان ­نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه ­های استان مازندران

استاد راهنما:

دکترفرزام فرزان

 استاد مشاور:

دکتر معصومه کلاته سیفری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول : طرح پژوهش

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………….2

1-2) اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………4

1-3) ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….5

1-4) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….9

1-4-1) هدف کلی………………………………………………………………………………………….9

1-4-2) اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………9

1-5) سؤال­های پژوهش ……………………………………………………………………………………..10

1-5-1) سؤال اصلی………………………………………………………………………………………….10

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5-2) سؤال­های فرعی………………………………………………………………………………………..10

1-6) محدوده­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………..11

1-7) محدودیت­های غیرقابل کنترل………………………………………………………………………..12

1-8) تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………15

2-2) مبانی نظری……………………………………………………………………………………………….16

2-2-1) پژوهش چیست؟……………………………………………………………………………………..16

2-2-2) اهمیت تحقیقات………………………………………………………………………………………..17

2-2-3)ویژگی­های پژوهش……………………………………………………………………………………19

2-2-4) انواع پروژه­ های تحقیقاتی…………………………………………………………………….21

2-2-5) پژوهش چیست؟…………………………………………………………………………………22

2-2-6) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………. 23

2-2-7) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش…………………………………………………..24

2-2-8) ویژگی­های پژوهشگر………………………………………………………………………………25

2-2-9) پایان­ نامه ­ها یا رساله ­های تحصیلی………………………………………………………….26

2-2-10) تدوين پايان نامه……………………………………………………………………………………26

2-2-11) اهميت پايان ­نامه…………………………………………………………………………..27

2-2-12) اهداف پایان­ نامه و رساله……………………………………………………………….. 29

2-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامه خوب……………………………………………………………..29

2-2-14) برنامه زمان­بندی مراحل مختلف پایان­ نامه………………………………………………..31

2-2-15) گزارش نهایی پایان نامه…………………………………………………………………..33

2-2-16) آسیب های پایان نامه‌های رشته تربيت ­بدني…………………………………………….35

2-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی………………………………………………………….35

2-2-16-2) تمرکز موضوع­ها بر ارائه­ اطلاعات…………………………………………………… 35

2-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایان­نامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………….. 36

2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………..36

2-2-16-5) انتخاب موضوع­ های کلی……………………………………………………………….37

2-2-16-6) انجام موضوع ­های تکراری…………………………………………………………..38

2-2-16-7) گرایش به موضوع­های غیرعلمی – پژوهشی و کم­اثر………………………… 38

2-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………………………………………………..38

2-2-16-9) سنت­گرایی در انتخاب موضوع­ها و عدم در نظر داشتن موضوع­های جدید……..39

2-2-17) طریقه ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………….40

2-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………40

2-2-19) کارکردها و ویژگی­های ارزیابی………………………………………………………41

2-2-20) مراحل ارزیابی…………………………………………………………………………..42

2-2-21) معیارهای ارزیابی……………………………………………………………………..42

2-2-21-1) استاندارهای سودمندی……………………………………………………………..44

2-2-21-2) استانداردهای انجام­پذیری…………………………………………………………..45

2-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………45

2-2-21-4) استانداردهای دقت…………………………………………………………………..46

2-2-22) پایان­ نامه ­های کارشناسی ارشد و نحوه­ ارزشیابی آن­ها…………………………..48

2-2-23) پژوهش و پژوهش در زمینه­ تربیت ­بدنی و ورزش (موانع و راهکارها) ……………48

2-3) پیشینه­ پژوهش……………………………………………………………………………50

2-3-1) پژوهش ‏های داخلي……………………………………………………………………50

2-3-2) پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………….57

2-4) جمع ­بندی فصل…………………………………………………………………………………..66

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………….68

3-2) روش تحقيق………………………………………………………………………………………69

3-3) جامعه و نمونه­ آماري…………………………………………………………………….69

3-4) ابزار و روش جمع ­آوری داده ­ها……………………………………………………………..70

3-5) روش سنجش روایی چک لیست……………………………………………………………70

3-6) قابليت پايايي چک لیست………………………………………………………………………70

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-7) تحلیل آماری داده ­ها……………………………………………………………………………71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………73

4-2) توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………………………………..74

4-2-1) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………………74

4-2-2) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………..75

4-2-3) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………77

4-2-4)جنسیت پژوهشگران……………………………………………………………………………79

4-2-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما………………………………….. 81

4-2-6)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور…………………………………….82

4-2-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………………….92

4-2-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها……………………………………………..96

4-2-9) رنگ جلد پایان نامه ها………………………………………………………………………98

4-2-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………………………..100

4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و اظهار مسئله…………………………………………….102

4-2-12) تعداد صفحات فصل دو……………………………………………………………………104

4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج……………………………………………………………………106

4-2-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه…………………………………………………………….108

4-2-15) تعداد کلید واژه………………………………………………………………………………110

4-2-16)تعداد کلید واژه مورد بهره گیری در عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد…………………………….112

4-2-17) تعداد اهداف پژوهش……………………………………………………………………114

4-2-18) تعداد فرضیه پژوهش……………………………………………………………………….116

4-2-19) تعداد سوال پژوهش………………………………………………………………………..118

4-2-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………………120

4-2-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها………………………………………………122

4-2-22) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها……………………………….124

4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه…………………………………………………………………..126

4-2-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………………128

4-2-25) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها…………………………………………130

4-2-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها……………………………………132

4-2-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها…………………………………..134

4-3) توصیف متغیرهای روش شناسی……………………………………………………….136

4-3-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها………………………………………………….136

4-3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………..138

4-3-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها……………………………………………………142

4-3-4) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………………….144

4-3-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها…………………………………………………….146

4-3-6) روش پژوهش پایان نامه ها………………………………………………………………148

4-3-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………….150

4-3-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………..152

4-3-9) ابزار مورد بهره گیری برای جمع آوری داده ها……………………………………….154  

4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………………………………………..156

4-3-11) نرم افزار مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها……………………….158

4-3-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………………160

4-4) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها…………………………………………….162

4-4-1) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) ………………………………………………..163

4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) ………………………………………..163

4-4-3) صفحه عنوان فارسی…………………………………………………………………164

4-4-4) صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………..165

4-4-5) صفحه چکیده فارسی………………………………………………………………….166

4-4-6) صفحه چکیده انگلیسی…………………………………………………………….167

4-4-7) صفحه تقدیم…………………………………………………………………………….168

4-4-8) صفحه تشکر………………………………………………………………………………..169

4-4-9) صفحه گواهی دفاع……………………………………………………………………170

4-4-10) صفحه ارزشیابی……………………………………………………………………….171

4-4-11) صفحه تعهد اصالت پایان نامه…………………………………………………..172

4-4-12) صفحه منشور اخلاقی………………………………………………………………..173

4-4-13) صفحه ضمیمه………………………………………………………………………..174

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………….176

5-2) اختصار پژوهش……………………………………………………………………………..177

5-3) یافته های پژوهش………………………………………………………………………….178

5-3-1) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………..178

5-3-1-1) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………..178

5-3-1-2) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………178

5-3-1-3) قلمرو مکانی………………………………………………………………………179

5-3-1-4) جنسیت پژوهشگران………………………………………………………………179

5-3-1-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما…………………….. 179

5-3-1-6) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور……………………….. 180

5-3-1-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………180

5-3-1-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها…………………………………..180

5-3-1-9) رنگ جلد پایان نامه ها…………………………………………………………..181

5-3-1-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………….. 181

5-3-1-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و اظهار مسئله………………………………..182

5-3-1-12) تعداد صفحات فصل دو…………………………………………………………182

5-3-1-13) تعداد صفحات فصل پنج………………………………………………………..182

5-3-1-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه………………………………………183

5-3-1-15) تعداد کلید واژه…………………………………………………………….183

5-3-1-16) تعداد کلید واژه مورد بهره گیری در عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد………………….183

5-3-1-17) تعداد اهداف پژوهش…………………………………………………………..184

5-3-1-18) تعداد فرضیه پژوهش………………………………………………….184

5-3-1-19) تعداد سوال پژوهش………………………………………………………..184

5-3-1-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………185

5-3-1-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها……………………………………185

5-3-1-22) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها………………………………..185

5-3-1-23) وضعیت نوع ضمیمه………………………………………………………186

5-3-1-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………….186

5-3-1-25) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها……………………………….186

5-3-1-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها…………………………..187

5-3-1-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها………………………….187

5-3-2) توصیف متغیرهای روش شناسی…………………………………………….187

5-3-2-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها…………………………………………..187

5-3-2-2) جامعه آماری………………………………………………………………………….188

5-3-2-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها…………………………………………188

5-3-2-4) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………….188

5-3-2-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………. 189

5-3-2-6) روش پژوهش پایان نامه ها…………………………………………………..189

5-3-2-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………..189

5-3-2-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………….190

5-3-2-9) ابزار مورد بهره گیری برای جمع آوری داده ها…………………………………….190

5-3-2-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه…………………………………………190

5-3-2-11) نرم افزار مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………….191

5-3-2-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………..191

5-3-3) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها………………………………………192

5-4) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………192

5-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………212

5-6) پیشنهادات برخاسته از پژوهش…………………………………………………..213

5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………….215

منابع……………………………………………………………………………………………….217

پیوست………………………………………………………………………………………….227

چکیده:

هدف از تحقيق حاضر، تحلیل ساختاری پایان­نامه­های مدیریت ورزشی دانشگاه­های استان مازندران می­باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده­های آن بصورت کتابخانه­ای انجام گرفته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان­نامه­های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه­های دولتی و غیر­دولتی استان مازندران بود که در مجموع 266 پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه­ی تحقيق برابر جامعه­ی تحقيق و به صورت تمام شمار تعيين گرديد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست تعدیل یافته کوه­بمی و همکاران (1385) بود. روایی صوری چک­ لیست توسط 10 نفر اساتید و صاحب­نظران گرایش مدیریت­ ورزشی تایید گردید. با در نظر داشتن این که داده­های این پژوهش از نوع مقیاس اسمی می­باشد، پایایی چک لیست به وسیله روش توافق بین ارزیابان مورد مطالعه قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، مورد تایید واقع گردید. از آمار توصیفی برای گزارش­دهی اطلاعات و از نرم افزار SPSSنسخه 22 و Excel نسخه 2013 برای تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری گردید. نتایج نشان داد، بیشترین تعداد پایان­نامه­ها مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی شمال و کمترین آن­ها مربوط به دانشگاه مازندران و تعداد پایان­نامه­های نگارش شده توسط مردان با اختلاف اندکی بیشتر از زنان بود. اکثر موضوعات، در حوزه مدیریت راهبردی در ورزش و اکثر تحقیقات در قلمرو مکانی سایر استان­های کشور انجام شده بود. اساتید با سابقه، دارای فراوانی بیشتری در هدایت پایان نامه ها بودند. جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات ورزشی بیشترین فراوانی را داشتند. اکثر پایان نامه­ها کاربردی و از نوع پیمایشی و بیشتر داده­ها کمی و با بهره گیری از روش میدانی و به وسیله پرسشنامه جمع­آوری شده بودند. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده­ها بیشترین کاربرد را داشت و پرکاربردترین روش نمونه­گیری، تصادفی ساده بود. منابع فارسی نسبت به منابع انگلیسی به گونه ناچیزی، بیشتر مورد بهره گیری قرار گرفته شده بود و اکثر پایان نامه ها به محدودیت ها و پیشنهادات کاربردی- پژوهشی تصریح داشتند. پایان نامه ها از نظر ساختار ظاهری در بعضی از شاخص ها، تفاوت های آشکاری داشتند. با تشکیل کمیته های مشترک بین دانشگاهی و تدوین راهبردهای یکسان سازی و برگزاری کارگاه­های مشترک برای اساتید دانشگاه­های استان، می توان ساختار ظاهری پایان نامه ­ها را بهبود بخشید.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

توسعه­ی علمي، صنعتي و فرهنگي هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پيشرفت و توسعه محسوب مي­گردد. حتي اگر نشانه­هايي از توسعه بدون پرداختن به مباني پژوهشي رخ دهد، آن توسعه مستمر و پايدار نخواهد بود و نمي­تواند مسير مطمئني را طي کند. بنابراين پژوهش مبناي توسعه می باشد و تضميني براي استمرار توسعه به شمار مي­آيد. همچنين به کار بستن نتايج پژوهش­هاي انجام شده در هر زمينه به بهبود راهکارها و روش­هاي معمول در زمينه­هاي مورد نظر منجر     مي گردد. البته بخش مهمی از این فعالیت­های پژوهشی از سوی مؤسسه­های آموزش عالی و دانشگاه­ها انجام می­گیرد که طلایه­داران عرصه­ی مطالعات و پژوهش­های کشور هستند(نیک­سیرت و بدری، 1392).

انجام پژوهش و پژوهش، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه به شمار می رود، چراکه موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد گردید. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده بایستی هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره‌مندی از علم و دانش باز می­گردد. در جامعه­ی امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره‌مندی از دانش در درجه­ی اول شکل می­گیرد و نتیجه­اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می­رسد.

در دنیای امروز هیچ راهی غیر از اندیشیدن به توسعه­ی علمی وجود ندارد وگرنه بایستی بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده­تر شویم پس توسعه­ی علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب می باشد(بسطامی، 1384).

پژوهش مهم‌ترين شاخص جوامع براي رسيدن به جامعه­ی دانايي‌محور می باشد و راهي براي به وجود آوردن فناوري، توسعه، پيشرفت و افزايش توان توليد و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسايي و طرح مشكلات آنان براي ارتقاي سطح پژوهش غیر از الزامات به شمار مي‌رود. پژوهش، نيروي محركه­ی توسعه­ی همه‌جانبه و پايدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه می باشد. علي‌رغم جايگاه رفيع پژوهش، اين حوزه با دشواري‌هاي ساختاري و عملكردي فراوان مواجه می باشد(امیری،1381).

یکی از روش­های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان­نامه­های پژوهشی می باشد(کلاهی و همکاران،1382). چراکه نگارش پایان­نامه مهم‌ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد(براوز[1]، 2000).

نوشتن پایان­نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید می باشد. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می­آورد و تحقیقی می باشد به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن وقت انجام داده اند. پایان­نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و کوشش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن هست و احتمالا طولانی­ترین نوشته­ای می باشد که دانشجویان تا آن وقت انجام داده اند(موری[2]،2011).

«پایان­نامه» شناسنامه­ی علمی محقق به حساب می­آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان­نامه، تصویری می باشد که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه­ی نتایج یک پژوهش می­باشد(دستجردی و همکاران، 1391).

پایان­نامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روش ­شناسی پژوهش برای دانشجویان می­باشد، بنابراین نیاز است که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائه­ی این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایان­نامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد می­گردد که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه می­کنند، پس وجود پایان ­نامه ­هایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس می­گردد(کلاهدوزان و همکاران، 1383).

2-1- اظهار مسأله

كرت لوین[1] (1993)، معتقد بود پژوهش و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه می­خشكاند. به عقیده­ی او، اگر لازم می باشد نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، بایستی دست به پژوهش زد، زیرا برنامه­های پژوهشی، خاصیت تعییین­كنندگی دارند.

دوره­هاي تحصيلات تكميلي در مقايسه با دوره‌هاي كارشناسي و قبل از آن كه دوره­ی انتقال و آموزش می باشد، دوره­ی زايندگي و توليد علم می باشد. هر دانشجو در قالب پايان­نامه­ی خود، يك پروژه­ی تحقيقاتي را به انجام    مي رساند كه به صورت بالقوه مي­تواند در حل مسائل و معضلات علمي و فني جامعه بهره گیری گردد(نیک سیرت و بدری،1392).

یکی از فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایان­نامه» می‌باشد. تدوین پایان­نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی می باشد. از این رو می‌توان هر پایان‌نامه را انعکاس ‌دهنده‌ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض نمود. ضمن آنکه پایان‌نامه نشان دهنده‌ی توانایی‌های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو می باشد.

پايان‌نامه از مهم­ترين منابع اطلاعاتي می باشد كه به لحاظ مختلف از اهميت علمي و پژوهشي خاصي برخوردار می باشد. از طرفي اولين حركت پژوهشي جدي دانشجويان در دوره­ی تحصيلات تكميلي دانشگاهي می باشد و از سوی ديگر نیز مي­توان آن را به مثابه­ی كاري نهايي ارزيابي كرد زيرا همين فعاليت پژوهشی، برايند كل يافته­هاي دانشجو در طول دوره­ی تحصيلي می باشد(حري،1378).

اکنون در کشور ما دانشجویان این دوره به واسطه­ی الزام به تدوین پایان‌نامه که فعالیتی پژوهشی قلمداد می گردد، به ‌عنوان محقق جامعه محسوب می شوند.

مطالعه مسائل مربوط به پایان‌نامه­های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی­های آسیب­های اجتماعی، نیاز به درك قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به كشف راه­حل­های كاربردی و علمی برای رفع آن مشكلات و نیاز به كشف قوانین كلی و عمومی كه پدیده­های اجتماعی پیچیده­تر مهم می باشد. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه‌های خود در حوزه‌های متفاوت رشته‌ی مدیریت ورزشی می‌پردازند. پایان نامه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی می باشد، اما متأسفانه پژوهش‌های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده می باشد. البته این امر منحصر به ایران نیست و می‌توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل مطالعه می باشد. با این حال تاکنون ارزیابی‌های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی‌های پایان­نامه‌ها انجام پذیرفته می باشد.

3-1- ضرورت پژوهش

امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز می باشد (لی[2]، 2010). این کار چالش برانگیز نیازمند کوشش و صرف انرژی و وقت فراوان می باشد تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می گردد دارای کیفیت مناسب باشد.

وضعیت تدوین پایان­نامه­ها می­تواند انعکاسی از میزان توجه مسئولین دانشگاه، اساتید راهنما و دانشجویان به این واحد آموزشی، پژوهشی مهم باشد که به صورت تدریجی در جهت­دهی به فعالیت­های علمی دانشگاه و کسب اعتبار علمی آن دخیل می­باشد(آرکنا و میر[3]، 2000). با در نظر داشتن اهمیت این موضوع، ارائه­ی صحیح، استاندارد و مدون پایان­نامه­ها به عنوان گزارش یک پژوهش ضروری به نظر می­رسد(دستجردی و همکاران،1391).

پایان­نامه­های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پایان­نامه­نویسی و ارتقای کیفیت آن­ها در آینده­ی تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود(هیگینسون و کرنر[4]، 1996). از طرفی ارزش­گذاری و معیارسنجی شاخص­های کمی و کیفی علوم ورزشی مانند دیگر علوم برای حضور مؤثر در حیات علمی این رشته در کشور با در نظر داشتن این که در حال حاضر دانش علوم ورزشی به عنوان دانش میان­ رشته ای با انبوهی از دستاوردهای علمی و تخصصی روبرو می باشد ضروری به نظر می رسد و طبقه­بندی و ساماندهی این یافته­ها موجب شکل­گیری طریقه جدیدی در دانش فوق می گردد(شریفی و همکاران،1391).

با در نظر داشتن این که پایان­نامه­های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ی تربیت­بدنی را تشکیل می­دهند، شناخت و رفع معضلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،1392) و لزوم پیروی آن­ها از یک روش استاندارد برای بهره گیری­ی مناسب ضروری به نظر می­رسد(منتخب و همکاران، 1388).

در مجامع علمی، پایان­نامه­ها به عنوان نتایج تحقیقات دانش­پژوهان در نظر گرفته می­گردد و هویت علمی دانشگاه در گرو ارزیابی همین اسناد می باشد(کلاهدوزان و همکاران،1383). از طرفی همه­ساله مقادیر فراوانی از امکانات مالی دولت و قسمت اعظمی از نیرو، انرژی و وقت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه صرف انجام پایان نامه می­گردد(فیروزآبادی و همکاران، 1392). با در نظر داشتن این مهم، تأثیر و تأثیر غیرقابل­تردید پایان­نامه و رساله، در رشد علمی تحقیقات و محققان، لزوم در نظر داشتن کیفیت و کمیت آن­ها را دوچندان می­کند. برای گام برداشتن صحیح به سوی پیشرفت حقیقی، مطالعه کمی و ارزیابی تحقیقات امری ضروری می باشد(خلجی و کشتی دار، 1381).

مهمترين هدف از انجام پژوهش­ها، بهره گیری­ی عملي از يافته­هاي آن­ها بوده و عدم كاربرد عملي يافته­ها به نوعي اتلاف منابع محسوب مي­گردد. برخي از يافته­ها قابليت كاربرد مستقيم دارند و برخي ديگر را صرفاً مي­توان اشاعه داد و اميدوار بود كه موجب افزايش دانش و مهارت و تغيير توجه مخاطبان گردد. لذا اين تغيير توجه در برنامه­ريزي و تصميم­گيري اثري مستقيم خواهد داشت. بهره گیری از يافته­هاي پژوهشي، نيازمند كوششي سازمان يافته می باشد. امروزه پایان نامه هایی با موضوعات تکراری، مسئله مدار نبودن آثار و لغزش های روش شناختی مانند مهمترین کاستی هایی می باشد که در تولیدات علمی دانشگاه ها خودنمایی می کنند(منصوریان، 1392).

تحلیل و مطالعه پایان نامه ها می تواند اطلاعات مختلفی که درون تعداد زیادی پایان نامه نهفته می باشد را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. در راستای این مهم، محققان در مطالعات مختلفی، ارزشیابی و مطالعه نقاط قوت و ضعف پایان­نامه­ها، هر چند سال یک بار، اقدام به رفع موانع موجود برای ارتقای کیفیت و مطلوبیت را پیشنهاد نموده اند(صادقی و همکاران، 1390)، (منتخب و همکاران، 1388)، (افتخاری و همکاران، 1392) و (علیشیری و همکاران، 1389)، (زرشناس و همکاران1391).

از آنجا که استان مازندران در دسترسی به زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و نیز فاصله تا پایتخت، همراه با شرایط آب و هوایی معتدل، اراضی بسیار حاصلخیز، طبیعت گوناگون و مفرح ساحلی، دشتی، جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه­ی صنعت­های مختلف و مانند صنعت ورزش از شرایط مطلوبی برخوردار می باشد و همچنین برخورداری از میراث فرهنگی غنی و بیشترین نرخ دانش­آموختگان با تحصیلات دانشگاهی در میان استان‌های کشور و این که این استان باسوادترین استان کشور می باشد.[5]

کیفیت پژوهش و پژوهش در راستای بهره گیری از نتایج کاربردی تحقیقات در جهت آبادانی در زمینه­های مختلف استان مانند رشته­های دانشگاهی نظیر تربیت­بدنی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

میزانی و همکاران(1390)، اظهار کردند که داده های غیر واقعی می تواند به دلیل مشکلاتی در زمینه های دیگر موثر در تدوین پایان نامه از قبیل منابع اطلاعاتی و مالی و نظام بوروکراسی اداری دانشگاه باشد. زمانی که شرایط و امکانات موجود برای نوشتن پایان نامه نامناسب و دانشجو از این نظر تحت فشار باشد امکان این که به فکر تقلب بیفتد بیشتر می باشد. نبود سازکارهای جلوگیری و برخورد با این پدیده مخرب در کشور نیز ممکن می باشد در شیوع آن تأثیر داشته باشد. بایستی تدابیری برای جلوگیری از احتمال تقلب علمی دانشجویان و تشویق آن ها به پیروی از اخلاق پژوهشی اندیشیده گردد.

با در نظر داشتن اهمیت پایان­نامه­ها و هزینه، زمان و انرژی زیادی که صرف تهیه­ی آن­ها می­گردد، آگاهی از محتوا و شناسایی موضوعی آن­ها ضروری به نظر می­رسد (نیک­سیرت و بدری،1392) و نیز کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات کاربردی و هدفمند برای پایان نامه ها با آگاهی از پژوهش های پیشین مهم می باشد. راهکارهایی همچون تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از پایان نامه ها می تواند راهنمای مناسبی جهت انتخاب موضوعات جدید و غیر تکراری پایان نامه های دانشجویان باشد(رضا خانی مقدم و همکاران، 1390)، (شکفته و اکبری، 1387).

به گونه قطع نتایج این پژوهش با در نظر داشتن ایجاد بانک اطلاعات موضوعی می­تواند مرجعی برای راهنمایی دانشجو در در نظر داشتن جزئیات مهم در پایان­نامه گردد و ضمن پیشگیری از خستگی، سردرگمی، صرف هزینه و وقت فراوان، موجب بهبود در وضعیت تدوین پایان­نامه­ها در موضوعات جدید، مطالعه نشده و کاربردی را فراهم می­آورد. به نظر می رسد زمانی که پایان نامه هایی با موضوعات مشابه وجود داشته باشد احتمال سوء بهره گیری از پایان نامه ها افزایش می یابد و از آنجایی که امروزه درون دانشگاه­ها، متأسفانه هدف اصلی اکثر دانشجویان اخذ مدرک شده و زمینه­های جامعه­پذیری علمی و فرهنگی ضعیف شده، تمایل به سوء رفتار علمی نیز بالا رفته می باشد(ذاکر صالحی، 1389)، امید می باشد در راستای کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات جدید، بتوان گام مثبتی در جلوگیری از این رفتار ناپسند برداشت.

با در نظر داشتن این که پژوهش­های انجام گرفته در سایر رشته­ها نیز نشان می­دهد که کاستی­های نگارشی و روش­های آماری مانند موضوع های مورد توجه محققان بوده (شریفی و همکاران،1391) و تاکنون در داخل استان تحقیقی برای ارزیابی پایان­نامه­های «گرایش مدیریت ورزشی» در دانشگاه­های هدف پیدا نمود نشده می باشد، این پژوهش قصد جمع­آوری اطلاعات کمی از مجموع پایان­نامه­های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه های استان مازندران را داشته می باشد. به همین مقصود پژوهش حاضر به تحلیل ساختاری و کمی پایان­ نامه­ های تربیت­بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی می­پردازد.

[1] Kurt Lewin

[2] Lee

[3] Arkenauc and Meyer

[4] Higginson and Corner

[5] www.irdc.ir

[1] Brause

[2] Murray

تعداد صفحه : 248

قیمت : 14700تومان