پایان نامه ارشد رشته هنر : دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

های متفاوتی که درمورد ی هدف از مستندسازی دارند، ساخته می شوند. آن ها با روابطی متفاوت بین فیلم ساز و موضوع مورد مطالعه در گیر هستند و سبب بروز چشم داشت های متنوع از جانب مخاطبان می شوند. این تفاوت ها، جدایی قطعی بین فیلم داستانی و مستند را تضمین نمی کنند. پاره ای از مستندها، قویاً از رویه ها و قراردادهایی زیرا مستند نگاری، صحنه سازی، تمرین و بازیگری که ما آن ها را اغلب با فیلم داستانی پیوند می دهیم، سود می برند. بعضی از فیلم های داستانی هم از قواعد یا رویه هایی زیرا فیلم برداری اظهار عقیده نماید، خود را کنارر می کشد. مستندها به معنای دقیق کلمه، اسناد و مدارک نیستند؛ بلکه بر کیفیت سند گونه ی عناصر درونی آن ها استوار می شوند.

به عنوان مخاطب انتظار داریم، هم از پیوند نمایه ای یا شاخصی بین آن چه می بینیم و آ ن چه در برابر دوربین رخ نموده اطمینان یابیم، هم این که انتقال و تغییرات شاعرانه یا بلاغی چنین پیوندی از طریق تفسیر یا توجه درمورد ی جهانامان را تشخیص بدهیم. ما نوسان یا یک حالت رفت و برگشت بینشناخت واقعیت تاریخی و شناخت بازنمایانه درمورد ی آ ن را انتظار می کشیم. چنین انتظاری دل مشغولی ما با مستند را نسبت به سایر گونه های فیلم متمایزد می سازد. (نیکولز،1389، 100-4)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

این توقع مشخصه ی اموری می باشد که آن ها را «گفتمان های متانت و جدیّت» در جامعه ی خودمان می نامیم. مستندها مانند همین گفتمان ها، مدعی می باشد که به جهان تاریخی می پردازد و از طریق شکلی که برای نحوه ی نگاه ما به جهان به وجود می آورد، توانایی مداخله دارد. در مجموع ویدیوها و فیلم های مستند، به شیوه ای طراحی می شوند تا با صحبت از جهان تاریخی ما را ترغیب نمایند، یا به جنبش وا دارند. آن ها معمولاً دل مشغول آن جنبه هایی از تجربه هستندکه به مقوله های کلی رویه های اقدام اجتماعی و روابط نهادینه و متأثر از زندگی خانوادگی، منازعه ی اجتماعی، جنگ، ملیّت خواهی، قوم گرایی و تاریخ و غیر از آن می پردازند. آن ها چنین موضوعاتی را با نظری خاص مطرحمی سازند؛ آن ها راهی برای شیوه ی نگاه و ارزیابی موضوع مورد مطالعه ی خود ارائه می نمایند. به معنای دقیق کلمه، آن ها در صحنه ی مناظره و مبارزه طلبی اجتماعی، به صورت صدایی در میان انبوه صداها در می آیند. ما در چنین عرصه ای، به اسم یک آرمان یا نظام ارزشی خاص، دست به مبارزه می زنیم تا یاری و باور دیگران را جلب کنیم. نهایتاً این که فیلم مستد صحنه ای ایدئولوژیک

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.