عنوان : ایدز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با موضوع :

ایدز

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

از آن جا که تحقیقات پزشکی ثابت کرده می باشد که شخص آلوده به ویروس ایدز خواهد مرد و تاکنون درمانی برای این بیمار شناخته نشده می باشد، انتقال و سرایت و سرویس ایدز می تواند وسیله ای برای ارتکاب جنایت باشد. هدف از انجام این پژوهش با در نظر داشتن جنبه توصیفی و تحلیلی آن، اظهار و کشف شرایطی می باشد که در صورت وجود آن ها می تواند برای فردی که این ویروس را از راههای انتقال آن به دیگری منتقل می کند؛ قائل به وجود مسئولیت کیفری گردید. شناخت این مسئولیت در حال حاضر و به دلیل نبود قانون خاص جهت تعقیب این رفتارها بایستی براساس چهارچوب قانونی موجود باشد تا بتوان شخص مسئول را به موجب آن مجازات نمود شایان ذکر می باشد پژوهش پیش رو کوشش در گردآوری اطلاعات مورد نیاز با محوریت روش کتابخانه ای بوده می باشد.

چنانچه قصد انتقال دهنده این بیماری مبتلا کردن شخص بوده باشد و شخص مورد سرایت بمیرد می توان سرایت دهنده را به عنوان قاتل عمدی قصاص نمود. چنین شخصی را به دلیل صدماتی که قبل از وقوع مرگ در نتیجه انتقال ایدز عارض می گردد، می توان براساس بعضی از مجازاتهای تعزیری و در مواردی به پرداخت دیه نیز محکوم نمود. هنگامی که انتقال این ویروس در اثر بی احتیاطی یا در صورت خطا رخ دهد و منجر به مرگ مجنی علیه گردد، قاتل غیرعمد به شمار می رود و موجب پرداخته دیه خواهد بود، لذا انتقال ایدز با در نظر داشتن صدماتی که در طی زمان بر مجنی علیه وارد می آورد، می تواند قبل از مرگ به عنوان جرمی علیه مادون نفس و با وقوع مرگ به عنوان جرمی علیه نفس باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، ایدز، جرم علیه نفس، جرم علیه مادون نفس.

مبحث اول: کلیات پژوهش

الف- اظهار مسئله:

ایدز یکی از خطرناکترین بیماری هایی می باشد که بشر از آغاز زندگی تا به حال با آن روبرو شده می باشد. این طاعون عصر، اولین بار در سال 1981 شناسایی گردید. عامل مولد این بیماری، ویروس بسیار ضعیفی بود که در کلیه ترشحات بدن موجود می باشد و یارایی مقاومت در برابر حرارت را ندارد و مدت زمان اندکی در خارج از بدن از بین می رود. لکن مهم این می باشد که مبادا این ویروس وارد خون بشر بشود. در ابتدای پژوهش ها و شناسایی بیماران مبتلا به ایدز، موارد بیماری غالباً در میان هم جنس بازان نظاره گردید. هر چند موطن اصلی این بیماری کشورهای غربی می باشد، لکن امروز کل بشریت از این بلای وحشتناک ایمن نیستند. از زمان آلوده شدن بدن به این ویروس تا زمان بروز مرگ ناشی از آن ممکن می باشد بین 6 ماه تا 10 سال طول بکشد، زیرا نوع مکانیسم اقدام کننده آن به گونه ای می باشد که خود مستقیماً سبب مرگ نمی گردد، بلکه این ویروس باعث تخریب بافت های دستگاه ایمنی بدن شده و بعضی از بیماری ها و عفونت ها فرصت مبتلا کردن بشر را پیدا می کند و در نهایت مرگ قربانی آن حادث می گردد. این ویروس راههای انتقال مختلفی دارد از قبیل تماس های جنسی، تبادل خود و فرآورده های خونی، پیوند اعضای آلوده و هم چنین توسط مادران باردار مبتلا در هنگام بارداری یا زایمان به جنین یا نوزاد اما مهم ترین و شایع ترین راه سرایت این بیماری آمیزش جنسی می باشد. ایدز در حال حاضر به عنوان معضلی پزشکی، بهداشتی شناخته شده می باشد که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده می باشد و چهارمین علت مرگ و میر بشر به شمار می رود پیش بینی شده می باشد که در سال های آینده مقام اول را از آن خود کند.

ب- ضرورت انجام پژوهش:

چیزی که در مطالعه این پدیده کمتر به آن توجه شده می باشد مطالعه فرآیند انتقال این بیماری از بعد حقوقی آن و مسئولیت کیفری می باشد که برای انتقال دهنده آن در صورت احراز شرایطی متصور می باشد. لذا باز کردن این مسئله از نگاه حقوق جزا و به گونه اخص در زمره جرایم علیه اشخاص و سنجش قوانین کیفری یک امر ضروری می باشد.

ج- اهداف پژوهش:

هدف از نوشتن این پایان نامه این می باشد که آغاز کمک به دانشجویان و دانش پژوهان گردد تا بهتر این بیماری را بشناسند و افراد بدانند که پیش روی انتقال این بیماری چه تکلیفی خواهند داشت و از طرفی کمک به قضات تا بهتر تصمیم گیری نمایند و انشاالله به گونه ای به دست افرادی که قانون تصویب می کنند برسد تا در مورد انتقال این بیماری هم تصمیم گیری گردد و قانونی تصویب گردد تا قضات در مواردی که ابهام دارند بهتر جوابگو و تصمیم بگیرند.

د-سوالهای پژوهش:

به گونه کلی مرگ براساس نوع عاملی که سبب وقوع آن می گردد یا آنی می باشد، مثل این که فردی دیگری را با چاقو مضروب و مجروح کند که منجر به فوت وی گردد، یا تدریجی می باشد که مرگ به گونه آنی رخ نمی دهد، مثلاً در نتیجه ضربه ای که به سر فرد وارد می گردد وی را در حالتی مانند کما یا حیات نباتی قرار دهد و بعد از مدتی فوت نماید، اما هنگامی که عامل کشنده ای مانند ویروس ایدز وارد بدن می گردد و او از این مسئله آگاهی می گردد، شخص را در حالت انتظار وقوع مرگ قرار می دهد. بدون این که حتی آغاز در خود آثار ظاهری را احساس کند. لذا می توان مسئله را در دو مقطع مطالعه نمود. اول از هنگام انتقال ویروس ایدز و قبل از وقوع مرگ و دوم با رخ دادن مرگ. به همین جهت محور بحث در زمینه مسئولیت کیفری انتقال ویروس ایدز و فردی که به عنوان منتقل کننده این ویروس مسئول می باشد؛ موضوع می باشد.

سؤالات پژوهش عبارتند از:

1- آلوده شدن فرد توسط دیگری به ویروس ایدز قبل از وقوع مرگ و با روی دادن آن تحت عنوان چه جرائمی قابل تعقیب می باشد؟

2- اقدام فرد انتقال دهنده قبل از وقوع مرگ و بعد از آن تحت شمول کدام یک از مجازاتهای مقرر در قوانین کیفری ایران قابل مطالعه می باشد؟

ذ- فرضیه ها:

1- آلوده شدن فردی توسط دیگری به ویروس ایدز تا قبل از مرگ و به جهت صدماتی که به فرد آلوده به این ویروس وارد می گردد به عنوان جرمی علیه مادون نفس و با وقوع مرگ به عنوان جرمی علیه نفس قابل تعقیب می باشد.

2- اقدام فرد انتقال دهنده قبل از وقوع مرگ مشمول تعیین دیه و ارش و مجازات تعزیری و با روی دادن مرگ در صورت احراز شرایط قتل عمدی موجب قصاص و در صورت غیرعمد بودن مشمول پرداخت دیه می باشد. هم چنین در ضمن پژوهش سؤالات دیگری در ارتباط با سؤالات اصلی پژوهش طرح شده می باشد که در جای خود به آن ها تصریح خواهد گردید.

ن- پیشینه پژوهش:

اگر ما این بیماری را به عنوان عاملی که می تواند سبب وقوع جنایت گردد در نظر بگیریم، می توان انتقال آن را با در نظر داشتن شرایطی واجد، بعد حقوقی (کیفری) نیز دانست. از طرفی در باب مسئولیت کیفری انتقال ویروس ایدز مقالاتی نیز هست که کوشش شده با رعایت امانت در درج مطالب، از محتوای آن ها در ضمن پژوهش پیش رو بهره گیری گردد و نظرات مطرح شده نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

و- روش پژوهش:

از آن جایی که شناسایی و توصیف مسئولیت کیفری فرد انتقال دهنده ویروس ایدز به دیگری مطلوب این پژوهش می باشد، نوع آن جنبه نظری داشته و گردآوری اطلاعات مورد نیاز با عنایت به روش کتابخانه ای صورت گرفته می باشد.

ه- معضلات پژوهش:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مانند مشکلاتی که در انجام این پژوهش با آن مواجه بودم بهره گیری از منابع پزشکی در زمینه بیماری ایدز و برخورد با اصطلاحات تخصصی پزشکی بود که این امر مراجعه به متخصصین این عرصه و به خصوص متخصصان بیماری های عفونی را می طلبد. از طرف دیگر کمبود منابع در ارتباط با این موضوع در نظام کیفری ایران نیز باعث گردید تا در انجام این پژوهش دقت و وقت زیادتری را صرف نمایم.

ی- ساختار پژوهش:

در یک فصل به رفتار مجرمانه ای که در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز هست، پرداخته شده و در فصل بعدی عنصر روانی مجازات جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ایدز مورد مطالعه قرار گرفته نگارنده امیدوار می باشد که این پژوهش مورد بهره گیری علاقمندان قرار گیرد و هم چنین توانسته باشد در جهت تعیین اقدام کیفری شایسته و شناخت خلاءهای قانونی احتمالی در برخورد با این پدیده گام بردارد.

مبحث دوم:مفاهیم وتعاریف

گفتار اول: مفاهیم کلی

همان گونه که می دانیم بشر سالهاست که با بیماری ایدز درگیر می باشد و تا به حال برای آن درمان قطعی پیدا نکرده امّا جوامع برای جلوگیری از گسترش آن بایستی راههایی را بیاندیشند آغازً بایستی بیماری ایدز را شناخت بعد راههای جلوگیری آن و چگونگی انتقال این ویروس و اگر انتقال پیدا نمود فرد منتقل کننده چه مسئولیتی دارد و معنای اصطلاحی یا لغوی کلمات را بایستی مطالعه کنیم تا بهتر به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم.

کلمات مدنظر می تواند ویروس- بیماری- انتقال- مسئولیت- کیفری باشد که آغاز به معنای لغوی یا اصطلاحی آن رجوع می نمائیم.

الف-مفاهیم لغوی:

ویروس: عامل بسیار کوچک زنده که غالباً سبب ایجاد عفونت و ناخوشی می گردد ویروس ها در حقیقت عبارت از مولکولهای زنده ای هستند که به مناسبت کوچکی ابعادشان غالباً از صافیها نیز می گذرند و قطر بدن آن ها بین 1 تا 3 میلی میکرون می باشد.[1]

بیماری: رنجوری و با لفظ پیچیدن و دادن مستعمل می باشد. مرض و ناخوشی و رنجوری و ناتوانی آزار، انحراف مزاج بر اثر تغییر وضع ساختمان یا اقدام انساج، نادانی، دردمندی.[2]

بیماری زا: مولد امراض، مرض آور، مرض انگیز، تولید کننده مرض.[3]

مسئولیت: مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد مؤاخذه، مسئولیت چیزی، با کسی بودن، مسئولیت داشتن.

در اصطلاح حقوقی، تعهد قهری یا اختیاری شخص پیش روی دیگری می باشد (خواه مالی باشد خواه غیرمالی) و آن بر دو قسم می باشد یکی مسئولیت جزایی و آن مسئولیتی می باشد که قابل تقویم به پول نباشد و دیگری مسئولیت مالی یا مسئولیت مدنی که مسئولیتی می باشد قابل تقویم به پول.[4]

انتقال: از جایی به جایی رفتن (غیاث اللغات) از جایی به جایی رفتن و نقل کردن- جابجا شدن از جایی به دیگر رفتن- نقل کردن- کوچیکدن- کوچ کردن.[5]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کیفری: منسوب به کیفر- جزایی (فرهنگ فارسی معین) جزایی (فرهنگستان).[6]

ب- مفاهیم اصطلاحی:

مسئولیت: (مدنی) تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده می باشد خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.

(فقه) در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری می باشد.[7]

مسئولیت کیفری مرادف با مسئولیت جزایی می باشد.[8]

مسئولیت جزایی: مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع می باشد برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از اقدام مسئول، افراد می باشند در مورد مسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست (برخلاف مورد مسئولیت مدنی) و در مسئولیت جزایی علی الاصول عمد (یعنی قصد و نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت می باشد برخلاف موارد مسئولیت مدنی که در قانون ما حتی موجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نیست.

اصطلاح مسئولیت جزایی پیش روی اصطلاح مسئولیت مدنی قرار می گیرد.[9]

گفتاردوم:مفهوم وماهیت و ارکان مسئولیت کیفری

الف- تعریف مسئولیت کیفری:

مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد. امّا دیری می باشد که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گرو وصف خاصی و مرهون حالات ویژه ای می باشد در نزد مرتکب، که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید. عنایت به همین وصف خاص می باشد که از آن به عنوان «اهلیت جزایی»[10] تعبیر می کنند. در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری می باشد که سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص دهد. در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد.

تعریفی که حقوقدانان ارائه داده اند عبارتند از:

1) مسئولیت کیفری عبارت می باشد از قابلیت و اعلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه

2) مسئولیت کیفری عبارت می باشد از این می باشد که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او الزام یا تحمیل گردد.

3) التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود، مسئولیت کیفری نامیده می گردد[11]».

در مرحله نخست، شخص برخوردار از نوعی وضعیت و صفتی خاص می باشد که به موجب آن قابلیت می یابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل کند. در مرحله دوم پس از تحقق این اهلیت و قابلیت در مرتکب جرم، تبعات جزایی رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می گردد و سرانجام در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند[12]؛ لذا با در نظر داشتن سه مرحله فوق الذکر می توان این تعریف را از مسئولیت کیفری ارائه داد: مسئولیت کیفری عبارت می باشد از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی، که بر این اساس تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او الزام یا تحمیل شده و شخص ناگزیر از تحمل این تبعات می باشد.

تعداد صفحه :116

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان