گرایش : زراعت

عنوان :  مطالعه تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشكده کشاورزی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان:

مطالعه تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانه

استاد راهنما:

دکتر مجتبی جعفر زاده کنارسری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد مشاور:

دکتر حمید دهقان زاده

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست 

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول

کلیات

2
1-1- مقدمه 3
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید