دانلود: پایان نامه ارشد : شناسایی عوامل پیدایش پدیده همسر آزاری در ایران

دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

 

عنوان                                                                                            صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: کلیات 1

مقدمه 1

بيان مسأله اساسي 1

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 2

مرور ادبیات و سوابق مربوطه 2

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 3

اهداف مشخص تحقيق 3

سؤالات پژوهش 3

فرضيه‏هاي پژوهش 3

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 3

روش شناسی پژوهش 4

فصل دوم: مفاهیم و سابقه فقهی موضوع 4

بخش اول:سابقه فقهی موضوع……………………………………………………………………………………………………..4

بخش دوم:تعریف همسر 13

بخش سوم: آزار رساندن 14

بخش چهارم : تعريف خشونت و تنش 15

بخش پنجم :مفهوم و مصداق سازگاری زناشویی 17

بخش ششم : نظریه های مربوط به  خشونت شوهران علیه زنان در خانواده 18

گفتار اول : نظریه های سطح خرد 18

گفتاردوم : نظریه منابع 19

گفتار سوم : نظریه یادگیری اجتماعی 20

گفتار چهارم : نظریه سطح کلان 21

گفتار پنجم : نظریه خرده فرهنگ خشونت 22

گفتار ششم : نظریه نظارت اجتماعی 23

گفتار هفتم : نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد) 25

فصل سوم : آسیب شناسی اجتماعی همسرآزاری 27

بخش اول: مطالعه خشونت خانوادگي و علل آن 27

بخش دوم: انواع خشونت در خانواده 27

بخش سوم:  عوامل زمينه ساز بروز رفتار خشونت آميز 28

بخش چهارم:مطالعه و تحلیل اثرات خشونت در خانواده 30

گفتاراول : راه کار هایی جهت بهبود کاهش خشونت خانوادگی 34

گفتار دوم:آثار و علل اجتماعی و اقتصادی همسرآزاری…………. ………………………………………………………37

گفتار سوم: :خشونت علیه زنان باعث ایجاد فضای سرد می گردد…………………………………………………….37

گفتار چهارم:همسرآزاری موجب تحقیر زن می گردد………………………………………………………………………38

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بخش پنجم: سابقه خشونت در میان اقشار مختلف 39

گفتار اول:عواملی که خشونتهای مبتنی بر جنسیت را دوام می بخشند: 39

بند اول:فرهنگی40……….……………………………………………………………………………………………

بند دوم:قانونی41……….…………………………………………………………………………………………….

بند سوم:سیاسی41…………………………………………………………………………………………………….

بخش  ششم : مطالعه زن آزاری در خانواده 41

گفتار اول: زن آزاری و خشونت فیزیکی علیه زنان 42

گفتار دوم : حدود و نحوه تادیب زن در اسلام 43

گفتار سوم : خشونت جنسی علیه زنان در جامعه 46

بخش هفتم :مفهوم و مصداق شوهرآزاری 49

گفتار اول: مطالعه ابعاد شوهر آزاری در جامعه 49

فصل چهارم :مطالعه قانونی همسرآزاری 55

بخش اول : وضعیت حقوقی زنان در ایران 56

گفتار دوم : انتخاب حرفه و شغل همسر 58

گفتار سوم : تابعیت 59

گفتار  چهارم : سهم الارث زوجین از یکدیگر 59

گفتار پنجم ریاست خانواده 60

بخش دوم: همسرآزاری در قانون مجازات اسلامی 60

گفتار اول : قتل همسر 62

گفتاردوم: سقط جنین در خانواده 64

گفتار سوم :ترك انفاق توسط شوهر 69

گفتار چهارم : عدم ثبت ازدواج 72

گفتار پنجم : همسرآزاری در اسناد بین الملل 73

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها78…………………………………………………………………………….

نتیجه گیری 78

پیشنهاد ها 82

فهرست منابع 84

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….92

 

چکیده

خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع می باشد. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروههای سنی تحت تاثیر آن قرار می گیرندد .در اين تحقيق از نظريه هايی نظير : نظريه يادگيري اجتماعي، منابع ، خرده فرهنگ خشونت، نظارت اجتماعي، ساختار اجتماعي ( تضاد و تنش )، ديدگاه پدرسالاري بهره گیری شده می باشد .همچنین مباحثی همچون علل و انواع و مصادیق همسرازاری درایران و همچنین نگاهی به مواد قانون مجازات اسلامی جدید مرتبط با همسرآزاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . هدف اصلی این پژوهش  شناخت این عوامل و شناخت ا نواع همسرازاری در جامعه و ارائه راهکارهای علمی در جهت جلوگیری از گسترش خشونت علیه زنان و مردان از جانب همسر خود می باشد.

 

واژگان کلیدی:همسرآزاری،خشونت،آسیب شناسی


فصل اول: کلیات

مقدمه

واژه همسر آزاری که در اذهان عموم به عنوان خشونت شوهر علیه زن بکار می رود، در تمام اعصار و جوامع وجود داشته می باشد و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز علیرغم فضای به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزایش می باشد.دین اسلام برای نهاد خانواده در نظام اجتماعی، ارزش بسیار بالایی قائل می باشد و آن را عامل ایجاد سکینه و آرامش بین اعضای خانواده و جامعه می‎شمارد، بدین لحاظ حقوق و تکالیفی را برای اعضای خانواده معین کرده و آنها را به رعایت این موارد ترغیب و تشویق نموده می باشد و داشتن روابط سالم و اخلاقی را درکانون خانواده مبتنی بر رهایی از خودبینی و خودخواهی و رعایت تکریم متقابل، گذشت و فداکاری، ایثار و دگرخواهی، در نظر داشتن مصلحت خانواده و مودّت و رحمت قرار داده می باشد. از این رو معصومین (ع) در روایات مختلف، زن و مرد را دعوت به خوشرفتاری با یکدیگر نموده اند. از پیامبر گرامی اسلام (ص) در مورد خوشرفتاری مردان با زنان روایت شده می باشد که: «اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً و خیارکم خیارکم لنسائهم» «کامل ترین مؤمنان از حیث ایمان خوش اخلاق ترین آنهاست و شایسته ترین شما کسانی هستند که با زن خود خوشرفتارترند».امام صادق(ع) هم در مورد خوش‎رفتاری زنان فرموده می باشد: «ایّما امرأة باتت و زوجها علیها ساخط فی حق لم یتقبل منها صلاة حتی یرضی عنها…»«هرگاه زنی، شب را به عبادت بیدار باشد، در حالی که شوهرش به خاطر پایمال کردن حقش، از او خشمگین می باشد، تا زمانی که او را راضی نکند، نمازش مورد قبول واقع نمی گردد.»قرآن نیز در ارتباط با رعایت و تقدم مصلحت خانواده می‎فرماید: «اگر در مواردی یکی از زوجین بعد از ازدواج، همسرش را بر اساس معیارهای خود مطلوب نداند، اما زندگی با او را ادامه دهد و با وی خوش‎رفتاری نماید، خداوند به چنین فردی وعدة خیر کثیر می دهد.»همان‎گونه که ذکر گردید در فرهنگ اصیل اسلام، بنیان خانواده بر پایه مودت و رحمت و تفاهم زوجین می باشد، لیکن در فرهنگ مغرب زمین، به جهت اعتقاد به نظریات اومانیستی، فردگرایی و نسبیت اخلاق، خانواده تنها بر اساس معیارهای حقوقی محض پی ریزی شده و اعضای خانواده با اجبار و ابزار حقوق، به رعایت وظایف خویش ملزم می‎شوند

بيان مسأله اساسي

خانواده همواره بعنوان یک پایگاه اجتماعی در تمامی ادیان وجوامع بسیار مورد اهمیت واقع شدها می باشد. در کشور ما به دلیل اینکه کلیه جنبه های مختلف جامعه براساس موازین اجتماعی شکل گرفته ، خانواده نیز از نظر مبانی فقهی وحقوقی بسیار مهم می باشد. همسر آزاری له عنوان یکی از مصادیق جرام علیه اشخاص و جرائم علیه خانواده مطرح بوده می باشد. اختلاف میان اکثر نظر پردازان در این زمینه تا جایی بوده که همسر آزاری را همان خشونت علیه زنان می دانند در صورتی که به عقیده ریچارد رابینسون (جامعه شناس، 1976) همسرآزاری فرارگیرتر و جامع تر از خشونت علیه زنان می باشد. در جامعه امروز ایران و خصوصا موازین حقوقی نگاه آنچنانی به جایگاه و شخصیت زن در نظام خانوادگی و اجتماعی نشده می باشد اگر هم بوده تنها معطوف به واژه هایی زیرا  حق نفقه و مهریه بوده می باشد . اما قانونگذار با دقت بیشتری در قانون مجازات سال 92  خواسته تا این معظل را برطرف نماید.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.