دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد : مدیریت و برنامه­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد گرمسار

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا وبرنامه­ریزی توریسم

  

عنوان

مدیریت و برنامه­ریزی توسعه منطقه یزد

با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

 

 

استاد راهنما:

آقای دکتر کریم پور ریحان

 

استاد مشاور:

آقای دکتر  حسن آبادی

  

بهار 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول

كليات

1-1 اظهار مساله.. 5

1-2 سوال پژوهش:.. 8

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8

1-4 اهداف پژوهش.. 10

1-4-1 هدف كلي اين تحقيق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و تأثیر آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد.. 10

1-4-2 اهداف اختصاصي:درراستاي دستيابي به هدف كلي فوق اهداف اختصاصي زير مد نظر قرار گيرد:   10

1-4-2-1 مشخص کردن تأثیر و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد. 10

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با در نظر داشتن تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. 10

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. 10

1-5 فرضیه پژوهش.. 10

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد می باشد.. 10

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد.. 10

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد می باشد.   10

1-6 روش پژوهش.. 10

1-7 جامعه آماری.. 11

1-8 حجم نمونه.. 11

1-9 شیوه نمونه گیری.. 11

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. 11

1-11 روش تحلیل.. 12

1-12  پیشینه پژوهش.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای پژوهش.. 14

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

2-1-2-5 گردشگری انبوه. 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر.. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنايع دستي ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری):. 48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار.. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت.. 58

3-4 پیشینه نام یزد.. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت.. 61

3-7 تاريخ و فرهنگ.. 62

3-8 نژاد.. 62

3-9 زبان.. 63

3-10 مذهب.. 63

3-11 آب و هوا.. 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زيلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى). 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارايى (ايكات). 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجين بافى (لبافى). 67

3-12-13 ـ جيم. 67

3-12-14 ـ سجاده. 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناويز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره. 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سراميك. 68

3-12-22 گيوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چيلانگرى). 69

3-12-24 حصير بافى. 69

3-12-25 كاشى‏سازى. 70

3-12-26 سريشم سازى. 70

3-12-27 شيرينى پزى. 70

3-13 معماری یزد.. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به گونه عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد :.. 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد :.. 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی :.. 80

فصل چهارم

یافته­های پژوهش

4-1 تحليل توصيفي.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت. 83

4-1-1-3 تحصیلات. 83

4-1-1-4 قومیت. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده. 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت. 88

4-1-1-13 میزان رضایت. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه.. 103

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها.. 104

5-2-1 آزمون فرض اول. 105

5-2-2 آزمون فرض دوم. 106

5-2-3 آزمون فرض سوم. 107

5-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ :.. 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه.. 116

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد.. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار.. 79

جدول 4-1- دادههاي تجربي توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههاي تجربي  توریستها بر حسب جنسیت.. 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت.. 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال.. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو.. 85

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون.. 86

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه.. 86

جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد.. 87

جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد   87

جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد.. 88

جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها.. 88

جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد.. 89

جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد   90

جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد.. 90

جدول 4-18دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری.. 91

جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه.. 92

جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد   93

جدول 4-21- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی.. 93

جدول 4-22- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

جدول 4-23- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان.. 95

جدول 4-24- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد.. 96

جدول 4-25- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر.. 97

جدول 4-26- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد   98

جدول 4-27- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد.. 98

جدول 4-28- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

جدول 4-29- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد.. 100

جدول 4-30- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101

جدول 5-1 بررزسی ارتباط بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 105

جدول 5-2 بررزسی ارتباط بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 106

جدول 5-3 بررزسی ارتباط بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: چارچوب نظری پژوهش.. 16

نمودار 4-1 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها.. 89

نمودار 4-2 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

نمودار  4-3 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان.. 95

نمودار 4-4 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد.. 96

نمودار 4-5 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر.. 97

نمودار 4-6 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

نمودار  4-7 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد.. 100

نمودار 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101

 

 

چکیده

دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر در نظر داشتن مولفه­های توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار می باشد. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضه­های توسعه پایدار، صنعت گردشگری می باشد.هدف از اين تحقيق بيان اهميت و ضرورت برنامه­ریزی براي توسعه گردشگري در یزد مي­باشد. تحقيق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكيد بر صنایع دستی و معماری در همين راستا تنظيم گرديده می باشد.پژوهش حاضراز نظر هدف نوعی پژوهش کاربردی می باشد. روش این پژوهش، روش توصیفی و از نوع زمینه یابی[1] می باشد. در این پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مشاهدات میدانی بهره گیری شده می باشد در این پژوهش از روش­ تحلیل کمی بهره گیری شده می باشد.یافته­های پژوهش هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با در نظر داشتن تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد تأثیر و جایگاه عمده­یی درتوسعه گردشگری یزد دارد. پس می­توان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاست­های کلان توسعه گردشگری و کم­توجهی به پتانسیل شهر یزد بر می­گردد به گونه­یی که حتی خود توریست­های یزد میزان اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کرده­اند.

 

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.

 


مقدمه

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که طریقه تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که در نظر داشتن امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده می باشد. میراث فرهنگی و طبیعی اظهار‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری می باشد که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته می باشد.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آن چیز که که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها می باشد که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده می باشد و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز می باشد.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته اما مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده می باشد پژوهشگران حوزه­های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد مطالعه، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت می باشد که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته می باشد که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).

صنعت گردشگری پيرايه هاي فرهنگي متعددي به همراه داشته می باشد. به نحوي مي­توان اين صنعت را بزرگترين صنعت تعاملي –فرهنگيموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ايران بيش از 75 سال می باشد و اولين ارگان رسمي در اين حوزه نيز با نام اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات در سال1314 زير نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسيس شده می باشد، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده می باشد.

در خصوص چيستي الگوي توسعه بومي گردشگري در ايران بايد گفت که مهمترين مولفه ماهيت­ساز چنين الگويي در نظر داشتن قابليت هاي دروني صنعت گردشگري در ايران می باشد. ارزش استراتژيكي كه گردشگري براي ايران مي تواند به ارمغان بياورد قابل مقايسه با هيچ صنعت و فناوري نيست. فقط بايد زير ساخت هاي لازم را فراهم كرد. هدف از اين تحقيق بيان اهميت و ضرورت برنامه­ریزی براي توسعه گردشگري در یزد مي­باشد. مطالعه تأثیر صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگري در ايران به خصوص شهر یزد، مي­تواند داراي اهميت زيادي باشد. تحقيق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكيد بر صنایع دستی و معماری در همين راستا تنظيم گرديده می باشد و به اميد اين كه نتايج آن مورد بهره گیری مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگري قرار گيرد.


 

 

فصل اول

كليات


1-1 اظهار مساله

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه می باشد. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه[2]،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت می باشد. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح بعضی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته می باشد، لیکن بهره گیری وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏گردد. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و در نظر داشتن توسعه پایدار و همه­جانبه می باشد. در این نگاه، توسعه مفهومی‌می باشد پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­گردد. پس کشوری می­تواند در برنامه­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به تأثیر و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درمورد محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن وقت سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف گردید«توسعه پایدار فرایند تغییری می باشد در بهره گیری از منابع، هدایت سرمایه­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی می باشد که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درمورد توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت می باشد. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌می باشد و بایستی موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و متناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای می باشد که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و بهره گیری از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌می باشد (Roa, 2000).

همانطور که در بالا به آن تصریح گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم در نظر داشتن متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومی‌جوامع می باشد. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه­ی داخلی اهمیت زیادی در طریقه توسعه پایدار به خود اختصاص داده می باشد. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینه­ها و حوزه­های مختلفی را در بر میگیرد. در این پژوهش برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل می­دهد، محدود شده­ایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد می باشد.

یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعه‏ای موقعیت فرهنگی آن جامعه می باشد.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار می باشد.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوسته‏ای از ارزشهای مادی و معنوی می باشد و محیط هم پیش روی آن تأثیرپذیر می باشد.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‏گیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکل‏پذیری فرهنگ یک جامعه نمی‏توان صرف نظر کرد (یونسکو، 1375).

همانطور که می­دانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان می باشد که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار می باشد. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن می باشد. لذا یکی از مهمترین بخش­های ارزش­مند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی می­تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکل­دهی صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی دارد می­تواند تأثیر و سهم مهمی‌در صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان می­دهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار می باشد و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبه­های گردشگری ایران از طریقه اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندي پيش سازمان شوراي جهاني جهانگردي، آماري را در خصوص وضعيت فعلي صنعت گردشگري در ايران و افق آتي آن تا سال 2020 منتشر نمود که حقيقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوري اسلامي در صنعت توريسم نيست. در همين گزارش آمده توليد ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال 2019 به 8/1 دهم درصد و يک سال بعد از آن به 8 درصد مي رسد. رشد واقعي ناخالص داخلي ايران از گردشگري نيز اگرچه در سال 2019 حدود 4/3 درصد پيش بيني شده اما در سال 2020 اين رقم به 3/8 درصد مي رسد.از اين رو مي­توان گفت هر چند در مقطع فعلي و به دليل افت شديد صنعت جهانگردي که از تبعات اصلي وقوع بحران هاي مالي در سطح جهان می باشد کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبي در گردشگري دست يابد اما واقعيت حکايت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقباي قوي در سطح منطقه و جهان نمي­توان با طریقه فعلي آتيه بسيار خوبي را در پيش روي صنعت گردشگري در ايران پيش بيني نمود.گزارش مجمع جهاني اقتصاد در بخش توريسم، تاکيد مي کند کشور گرجستان در رتبه 73 آذربايجان در رتبه 83 و کشور ارمنستان با يک درجه افزايش در رديف 90 از ميان 139 کشورجهان قرار گرفته اند. اين در حالي می باشد که رتبه ايران، از همه پايين تر و در پله 114 متوقف مانده.در بند 6 سند چشم‌انداز بيست‌ساله، تصریح شده که هدف کشور، کسب جايگاه اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوبي و غربي با تکيه بر رشد مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل می باشد. با در نظر داشتن اين بند، صنعت گردشگري بايد در اولويت‌هاي توسعه قرار گيرد؛ زیرا که با وجود ضريب اشتغال‌زايي بالا در اين بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمد کشور خواهد گردید.

ايران اسلامي ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند می باشد كه جلوه اي از اين نعمت هاي بي شمار را مي توان در قابليت ها و جاذبه هاي فرهنگي ،تاريخي و طبيعي نظاره نمود، ايران باتكيه بر اين قابليت هاي خدا دادي و بر اساس گزارشات رسمي سازمان جهاني جهانگردي WTO ، از جايگاه دهم جهاني به لحاظ وجود آثار تاريخي وفرهنگي متنوع ،رتبه پنجم جهاني به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبيعي، پنجمين كشور جهان در تنوع توليد ات صنايع دستي و بر خوردار از يازده اقليم از سيزده اقليم شناخته شده در دنيا می باشد . نهادهاي بين المللي تائيد کرده اند رقابت پذيري گردشگري ايران، در قعر جدول می باشد. به بيان ديگر، گردشگري ايران از لحاظ شاخص هايي زیرا فضاي کسب و کار، زيرساخت هاي سفر و توريسم، وضعيت فرهنگي و انساني و ذخاير طبيعي و زيست محيطي از ميان 140 کشور جهان، در رديف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بين المللي اقتصاد در سال 2011 نشان مي دهد فاصله ايران با ساير کشورهاي توريست پذير همسايه از لحاظ تسهيلات گردشگري، تنوع در جاذبه هاي رقابت پذيري در صنعت سفر و توريسم بسيار زياد می باشد، به طوري که کشور ترکيه در رتبه ي پنجاهم قرار دارد، يعني 64 پله بالاتر از ايران.

یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع می باشد که می­تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه­ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می­تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و تأثیر آن در اقتصاد این شهرستان کم­رنگ شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار می­باشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می­تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه  صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه­ریزی درست و آینده­نگر می­تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.

1-2 سوالات پژوهش:

1-آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد می باشد؟

2- آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟

3- آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد می باشد؟

[1]-survey research

1.development

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در جغرافیا ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.