با عنوان : مطالعه تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار بر پایداری ولتاژ شبکه های قدرت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشكده مهندسي برق

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دزيافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش: مهندسي برق – قدرت

عنوان:

بررسي تأثير مدلهاي وابسته به ولتاژ بار بر پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

بررسي تأثير مدلهاي بارهاي استاتيكي خصوصاً بارهاي وابسته به ولتاژ بار در مطالعات پايداري ولتاژ از اهميت خاصي برخوردار بوده و بعنوان يك نياز پايه براي ارزيابي امنيت ولتاژ شبكه قدرت محسوب مي گردد.

در اين مقاله دو مدل وابسته به ولتاژ بار يعني بارهاي امپدانس ثابت و جريان ثابت به همراه مدل بارهاي توان ثابت مورد توجه و آناليز قرارگرفته اند و تأثير اين سه نوع مدل بار بطور جداگانه بر پايداري ولتاژ ارزيابي شده و نتايج حاصله با هم مقايسه گرديده اند. همچنين در اين مقاله محدوديت توليد نيز در شبيه سازي ها در نظر گرفته شده و در نتيجه نتايج حاصله بصورت واقعي تر ارائه گرديده اند. سيستم تست 14IEEE باس جهت مطالعات عددي انتخاب شده می باشد.

اين فصل مقدمه اي جهت ورود به موضوعات پاياننامه مي باشد. در آغاز به موضوع اصلي پايداري ولتاژ و بيان كلياتي در مورد پايداري ولتاژ مي پردازيم و سپس به معرفي سيستم قدرت و ويژگيهاي لازم آن خواهيم پرداخت. يكي از مهمترين ويژگيهاي يك سيستم قدرت پايداري آن می باشد. بيان اين ويژگي و انواع شكلهاي بروز ناپايداري در بخش بعد مطرح مي گردد. بيان اهميت پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت توسعه يافته امروزي و كلياتي در مورد روشهاي تحليل و مدلهاي بار، چگونگي تاثير اين مدلها بر پايداري ولتاژ و سپس روش هاي منتخب ارزيابي گردید، در اين پاياننامه از مطالب بعدي هستند. در ادامه اين فصل تاريخچه اي از وقايع ناپايداري ولتاژ كه در دنيا اتفاق افتاد هاند و همچنين كارهاي انجام شده بيان می گردد. محتواي فصل هاي بعدي پايان نامه مطلبي هست كه در انتهاي اين فصل ارائه مي گردد.

1-1- مقدمه

مسئله پايداري ولتاژ يكي از اساسي ترين مسائل سيستم قدرت می باشد و كشورهاي مختلفي با اين مشكل در شبكه هاي خود مواجه هستند. پايداري ولتاژ سيستم قدرت يكي از مهمترين مسائلي می باشد كه در طراحي و بهره برداري نگراني ايجاد مي كند. اين نگراني مي تواند با افت ولتاژ سيستم مشخص گردد. اين افت ولتاژ در ابتداي كار بتدريج بوده اما در نهايت سريع مي گردد. موارد زير مي توانند بعنوان فاكتورهاي شركت كننده در اين مسئله در نظر گرفته شوند:

1- در تنگنا گذاشتن سيستم يا فشار وارد كردن به آن بعنوان مثال بهره برداري از سيستم تحت شرايط ماكزيمم باردهي توان
راكتيو.

2- ناكافي بودن منابع توليد قدرت راكتيو.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- مشخصات و نوع رفتار بارها در ولتاژهاي پائين و مغاير بودن اين رفتار با رفتار مدلهاي سنتي بارها كه در سيستم هاي قدرت
مورد بهره گیری قرار گرفته اند.

4- پاسخ ترانسفورمرهاي تپ – چنجردار به كاهش اندازة ولتاژ در باس هاي بار.

5- عملكرد ناخواسته و غيرقابل پيش بيني رله ها كه در شرايط كاهش اندازه ولتاژ رخ خواهد داد.

مسئله پايداري ولتاژ بيشتر يك پديده ديناميكي می باشد و شبيه سازي در حالت گذرا براي پايداري گذرا نيز ممكن می باشد كه بكار رود. در هر حال، بعضي از شبيه سازي ها نمي توانند اطلاعات حساسيت يا درجه پايداري را به آساني فراهم آورند. و اين روشهاي شبيه سازي با صرف زياد وقت در شبيه سازي هاي كامپيوتري و بكارگيري كوشش و روشهاي مهندسي در آناليز نتايج را بيان مي دارند. اين مسئله به بازنگري و بازرسي شرايط سيستم در يك مقياس وسيع و همچنين در نظر گرفتن تعداد زيادي رخداد تصادفي احتياج دارد. بنابراين در بسياري از كاربردها روش هاي آناليز استاتيكي بسيار سودمندتر هستند. و مي توانند بينش بيشتري را در مورد ولتاژ و توان راكتيو بار فرآهم آورند.

بنابراين، داشتن يك روش آناليز، كه بتواند مسئله فروپاشي ولتاژ در سيستم قدرت را پيش بيني كند امري ضروي مي باشد. در نتيجه، توجه قابل ملاحظه اي توسط محققان سيستم قدرت برروي اين مسئله شده و روشهاي مختلفي در مقالات براي آناليز اين مسئله پيشنهاد شده می باشد.

مسئله قدرت راكتيو و كنترل ولتاژ از مسائل معروف اين بحث هستند و توسط بسياري از محققان مورد توجه قرار گرفته اند. مي دانيم كه براي حفظ يك پروفيل ولتاژ مورد قبول براي يك سيستم بايستي منابع كافي توان راكتيو در محلهاي مناسبي بهره گیری شوند. با اين همه داشتن يك پروفيل ولتاژ مناسب لزوماً پايداري ولتاژ را تضمين نخواهد كرد. بعبارت ديگر اگرچه ولتاژ پائين اكثر اوقات از ناپايداري ولتاژ نشأت مي گيرد لزوماً باعث آن نخواهد گردید.

همانطور كه بيان گردید روشهاي آناليز مختلفي در مقالات و نشريات براي آناليز پايداري ولتاژ ارائه شده می باشد كه ميتوان از آناليز مدال و روش پخش بار تداومي نام برد. اساس روش آناليز مدال بر محاسبه مقادير ويژه كوچكتر ماتريس ژاكوبين كاهش يافته و همچنين بردارهاي ويژه چپ و راست متناظر با اين مقدار ويژه مي نيمم پايه گذاري شده می باشد. مقادير ويژه نشأت گرفته يا وابسته به يك مد ولتاژ يا توان راكتيو متغير هستند. پايداري سيستم بوسيلة چك كردن مقادير ويژه قابل ارزيابي می باشد. اگر تمام مقادير ويژه مثبت باشند آنگاه سيستم قدرت بعنوان يك سيستم پايدار در نظر گرفته خواهد گردید. بعبارت ديگر حتي اكر يكي از مقادير ويژة سيستم منفي باشند آنگاه سيستم قدرت ناپايدار بوده و ولتاژ دچار فروپاشي خواهد گردید. و مقدار ويژه صفر نشان دهندة آن می باشد كه سيستم در حاشيه ناپايداري قرار گرفته می باشد. وضعيت فروپاشي ولتاژ براي يك سيستم پايدار با ارزيابي مقادير ويژه مينيمم قابل پيشگوئي می باشد. اندازه هر كدام از مقادير ويژة مينيمم معياري جهت اندازة نزديك شدن به فروپاشي ولتاژ مي باشد.

با بهره گیری از فاكتور مشاركت باس هاي ضعيف يا ناحيه ضعيف سيستم از جهت نزديكي به فروپاشي مشخص خواهند گردید. اين قسمت از سيستم در واقع بيشترين تأثیر را در فروپاشي ولتاژ اعمال خواهد كرد. و همانگونه كه بروز اتفاقات ناگهاني مي تواند باعث ناپايداري و از دست دادن سيستم گردد اين وضعيت (باسهاي ضعيف) نيز اگر جبران نشوند باعث از دست دادن سيستم خواهند گردید.

تعداد صفحه : 133

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید