با عنوان : شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط تبدیل موجک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق ‐ قدرت

عنوان:

شناسايي فرورزونانس در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي توسط تبديل موجك

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

يكي از عوامل سوختن و خرابي ترانسفورماتورها در سيستم هاي قدرت، وقوع پديده فرورزونانس می باشد. با در نظر داشتن اثرات مخرب اين پديده، تشخيص آن از ساير پديده هاي گذرا از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد كه در اين پايان نامه كاركرد دو شبكة عصبي ي ادگيري كوانتيزه كننده برداري (LVQ) و شبكه عصبي رقابتي در دسته بندي دو دسته سيگنال كه دسته اول شامل انواع فرورزونانس و دس ته دوم شامل انواع كليدزني خازني، كليدزني بار، كليدزني ترانسفورماتور مي باشد، با بهره گیری از ويژگيهاي استخراج شده توسط تبديل موجك خانواده Daubechies تا شش سطح مورد بررسي قرار گرفته می باشد. تأثیر شبكه هاي عصبي مذكور بعنوان طبقه بندي كننده، جدا سازي پديده فرورزو نانس از ساير پديده هاي گذر ا می باشد. سيگنالهاي مذكور با شبيه سازي توسط نرم افزار EMTP بر روي يك فيدر توزيع واقعي بدست آمده اند. براي استخراج ويژگيها، كليه موجكهاي موجود در جعبه ابزار Wavelet نرم افزار MATLAB بررسي شده می باشد كه تبديل موجك خانواده Daubechies بعنوان مناسبترين موجك تشخيص داده گردید. به مقصود استخراج هرچه بهتر ويژگيها سيگنالها، الگوها نرماليزه (مقياس بندي) شده اند سپس انرژي شش سيگنال جزئيات حاصل از اعمال تبديل موجك به عنوان ويژگيهاي استخراج شده از الگوها، براي آموزش و امتحان دو شبكة عصبي مذكور بكار رفته می باشد. به كمك اين الگوريتم تفسير برخي از رخدادها كه احتمال بروز پديده فرورزونانس در آنها هست قابل انجام بوده، همچنين ميتوان نسبت به ساخت رله هايي براي مقابله با پديده فرورزونانس كمك نمايد. عناوين روشهاي ارايه شده در اين پايان نامه به توضیح زير مي باشند:

1) شناسايي فرورزونانس با بهره گیری از تبديل موجك و شبكه عصبي LVQ

2) شناسايي فرورزونانس با بهره گیری از تبديل موجك و شبكه عصبي رقابتي

نتايج حاصل از اين روشها بيانگر موفقيت بسيار هر دو روش در شناسايي فرورزونانس از ساير پديده هاي گذرا مي باشد.

فصل اول

مقدمه

امروزه انرژي الكتريكي تأثیر عمده اي در زمينه هاي مختلف جوامع بشري ايفا مي كند و جزء لاينفك زندگي می باشد. بديهي می باشد كه مانند ساير خدمات انديسها و معيارهايي جهت ارزيابي كيفيت برق توليد شده مورد توجه قرار گيرد. اما ارزيابي ميزان كيفيت برق از ديد افراد مختلف و در سطوح مختلف سيستم قدرت بكلي متفاوت می باشد. به عنوان مثال شركتهاي توزيع، كيفيت برق
مناسب را به قابليت اطمينان سيستم برق رساني نسبت مي دهند و با ارائه آمار و ارقام قابليت اطمينان يك فيدر را مثلا ٩٩% ارزيابي مي كنند سازندگان تجهيزات الكتريكي برق با كيفيت را ولتاژي مي دانند كه در آن تجهيزات الكتريكي به درستي و با راندمان مطلوب كار مي كنند و بنابراين از ديد سازندگان آن تج هيزات، مشخصات مطلوب ولتاژ شبكه بكلي متفاوت خواهد بود. اما آن چیز که كه مسلم می باشد آنست كه موضوع كيفيت برق، نهايتًا به مشتركين و مصرف كنندگان مربوط ميشود و بنابراين، تعريف مصرف كنندگان اهميت بيشتري دارد.

بروز هر گونه اشكال يا اغتشاش در ولتاژ، جريان يا فركانس س يستم قدرت كه باعث خرابي يا عدم عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي مشتركين گردد به عنوان يك مشكل در كيفيت برق، تلقي مي گردد.

واضح می باشد كه اين تعريف نيز از ديد مشتركين مختلف، معاني متفاوتي خواهد داشت. براي مشتركي كه از برق براي گرم كردن بخاري بهره گیری مي كند، وجود هارمونيك ها در ولتاژ يا انحراف فركانس از مقدار نامي هيچ اهميتي ندارد، در حالي كه تغيير اندكي در فركانس شبكه، براي مشتركي كه فركانس برق شهر را به عنوان مبناي زمان بندي تجهيزات كنترلي يك سيستم به كار گرفته می باشد، مي تواند به گونه كلي مخرب باشد.

يكي از مواردي كه بعنوان يك مشكل در كيفيت برق تلقي مي گردد، پديده فرورزونانس می باشد. در اثر وقوع اين پديده و اضافه ولتاژ و جريان ناشي از آن، موجب داغ شدن و خرابي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري و ترانسفورماتور هاي قدرت مي گردد كه ميتوانند بر حسب شرايط اوليه، ولتاژ و فركانس تحريك و مقادير مختلف پارامترهاي مدار (كاپاسيتانس و شكل منحني مغناطيسي)، مقادير متفاوتي پيدا كنند، بنابراين بايستي محدوديت هايي بر پارامترهاي سيستم اعمال كرد تا از وقوع چنين پديده ناخواسته جلوگيري نمود.

با در نظر داشتن اهميت شناسايي پديده فرورزونانس از ساير حالتهاي گذرا دراين پايان نامه کوشش گردید تا سيستمي هوشمند جهت تشخيص اين پديده از ساير حالتهاي گذراي كليد زني ارائه گردد. در طراحي اين سيستم هوشمند اولا از جديدترين روش هاي تجزيه و تحليل و پردازش سيگنال هاي الكتريكي براي پردازش داده ها بهره گیری گرديد. ثانيًا از طبق هبندي كننده هاي پيشرفته با توانايي بالا در دسته بندي داده ها بهره گرفته گردید. به مقصود مقايسه نتايج حاصل از فرورزونانس با ساير سيگنالهاي گذراي شبكه توزيع، تعدادي از حالتهاي گذرا نظير كليدزني بار، كليدزني خازني و كليد زني ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP بر روي يك فيدر توزيع واقعي شبيه سازي گردید. در فصل دوم به مروري بر كارهاي انجام شده در زمينه پردازش سيگنال در سيستمهاي قدرت پرداخته، در فصل سوم به معرفي پديده فرورزونانس خواهيم پرداخت. در فصل چهارم مباني علمي روشهاي پيشنهادي، در فصل پنجم نحوه جمع آوري اطلاعات و سيگنالها بررسي مي گردد و درفصل ششم نحوه پياده سازي روشهاي پيشنهادي بررسي مي گردد و نهايتا نتيجه گيري و پيشنهادات پايان بخش مطالب خواهند بود.

تعداد صفحه : 120

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید