با عنوان : پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق – گرايش كنترل

عنوان:

پيشگويي ساختار پروتئين ها به كمك كنترل فازي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

در اين تحقيق به بررسي كنترل فازي در تعيين ساختار پروتئين ها مي پردازيم. آغاز ساختار چهار گانه پروتئين ها معرفي شده می باشد ساختار اول توالي اسيدهاي آمينه به عنوان اجزاي سازنده پروتئين در يك زنجيره پلي پپتيدي معرض مي گردد. ساختار دوم پروتئين ها را ساختار موضعي يا نظم در يك بعد نيز مي گويند ساختار سوم پروتئين همان شكل كروي و به هم فشرده آن می باشد و ساختار چهارم به بررسي جايگري و شكل زير واحدهاي ساختاري پروتئين مي پردازد.

در ادامه كنترل كننده هاي فازي به عنوان روشي براي توصيف پديده هاي نامشخص و همراه عدم قطعيت معرفي شده می باشد از آنجا كه دنياي بيوانفورماتيك بسيار پيچيده تر از آن می باشد كه بتوان آن را بطور دقيق توصيف و مدل كرد و عملكرد آن را بدست آورد. بنابراين با يك مدل تقريبي يا همان فازي كه قابل قبول و قابل تجزيه و تحليل باشد به پيشگويي ساختار پروتئين ناشناخته و جديد مي پردازيم و به دنبال اين هستيم كه بالاترين شباهت را بين پروتئين ناشناخته و يك پروتئين كه از قبل آن را مي شناختيم بدست آوريم.

مقدمه

بيوانفورماتيك علم استخراج دانش از منابع داده اي بيولوژيكي به كمك آناليزهاي كامپيوتري می باشد از آنجا كه منابع اطلاعاتي موجود در بيوانفورماتيك همراه با عدم قطعيت همراه می باشد.معمولاً اطلاعات آن خام و بعضاً نادقيق بوده می باشد از اين رو كنترل فازي روش مؤثر جهت مقابله با عدم قطعيتها و رسيدن به اطلاعات كاملتر ودقيق تر در اختيار قرار مي دهد. در نتيجه به كمك روش فازي به مدل سازي اين عدم قطعيت ها پرداخته و يك پيشگويي دقيق تر ارائه خواهد گردید.

فصل اول

كليات

1-1) هدف

رشد انفجاري اطلاعات بيولوژيكي نيازمند بهره گیری از تكنيكهاي محاسباتي به مقصود نگهداري، سازماندهي و آناليز ا ين اطلاعات مي باشد. نياز به استخراج دانش از ميان انبوه اطلاعات خام شيوه هاي جديد كامپيوتري را طلب مي كند در اين ميان پيش گويي ساختار پروتئين ها يكي از چالش هاي اساسي بيولوژيكي ملكولي مي باشد.

مسأله پيشگويي ساختار پروتئين ها در علوم داروسازي و براي طراحي دا روهاي جديد حائز اهميت بوده می باشد و از صرف گزافي كه براي تعيين ساختار پروتئين ها با روش هاي تجربي هزينه مي گردد جلوگيري مي كند در داروسازي براي طراحي داروهاي مختلف هزاران ماكرو ملكول مختلف مورد آزمون قرار مي گيرد كه تعيين ساختار همة آنها كاري غير عملي و بسيار هزينه بر مي باشد لذا پيشرفت در زمينة پيش گويي ساختار پروتئين ها راه را براي طراحي داروهاي جديد هموار مي سازد و هزينه هاي تحقيقاتي را صدها برابر كاهش مي دهد. با در نظر داشتن سرمايه گذاري اخير در صنايع داروسازي در كشور اهميت اين مساله در جهت پيشبرد اين دانش و فن اوري غير قابل انكار مي نمايد هدف اين تحقيق طراحي و پياده سازي الگوريتم جديد بر اساس منطق فازي جهت پيشگويي و بدست آوردن ميزان شباهت بين دو رشته پروتئيني می باشد كه اين كار در پيشگويي رفتار يك پروتئين ناشناخته كه تعيين توالي شده می باشد ولي هنوز تعيين ساختار نشده می باشد و همچنين در بدست آوردن ساختارهاي دوم و سوم و چهارم و كمك به كاهش عدم قطعيت آنها مي تواند بسيار موثر باشد همچنين پروتئين ناشناخته اي كه بالاترين ميزان شباهت را با يك پروتئين شناخته شده دارد در بسياري از كاربردها خواص عملكردي مشابه پروتئيني شناخته دارد.

2-1) پیشینه پژوهش

تا كنون در جهان رويكردهاي مختلفي و الگوريتم هاي متعددي جهت پيشگويي هرچه دقيق تر ساختار پروتئين ها ارائه شده می باشد و در طول تقريباً 20 سال گذشته اين رويكردها موفق به بهبود حدوداً 20 درصدي دقت پيشگويي شده اند سه راهكار اصلي براي پيشگويي ساختار پروتئين ها مطرح مي باشد كه مبين بر روشهاي چو ضمن – گور، شبكه عصبي و نزديكترين همسايگي مي باشد . هدف از اين سمينار بالا بردن ميزان اطمينان و در نتيجه بهبود پيشگويي به كمك بدست آوردن بيشترين شباهت بين پروتئينها می باشد اين روش مي تواند به عنوان يك عامل كمكي هم راه با روشهاي فوق الذكر به پيشگويي ساختار يا عملكرد بهتر (توسط يكي از روشهاي فيوژن يا تركيب اطلاعات) منجر گردد.

تعداد صفحه : 60

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید