شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي در حالت آب صاف (با بهره گیری از داده های آزمایشگاهی)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي

عنوان:

تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانال هاي قوسي در حالت آب صاف (با بهره گیری از داده هاي آزمايشگاهي)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

جريان در قوس رودخانه هاي طبيعي بسيار پيچيده بوده كه از آن جمله مي توان به وجود يك جريان حلزوني در آن تصریح كرد كه از اندر كنش جريان ثانويه و جريان اصلي به وجودمي آيد. الگوي جريان در قوس به گونه اي می باشد كه جريان در سطح به سمت قوس خارجي و در كف به سمت قوس داخلي متمايل مي باشد. با در نظر داشتن تحقيقات انجام شده، الگوي جريان در قوس، شرايط بهينه اي را براي آبگيري در امتداد قوس خارجي فراهم مي نمايد. بنابراين شناخت دقيقتر الگوي جريان و طریقه فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبگير لازم به نظر مي رسد. جهت رسيدن به اين هدف، در تحقيق حاضر داده هاي آزمايشگاهي برداشت شده توسط پيرستاني ( 1383 ) از يك قوسي U شکل (180 درجه) با بستر متحرك در وضعيت آب صاف، واقع در آزمايشگاه تربيت مدرس با آبگير جانبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

بدين ترتيب جهت بررسي اثر تغييرات بستر ناشي از آبشستگي موضعي و نواحي محتمل فرسايش و رسوب گذاري با نرم افزاري هاي ArcGIS و Ansys و همچنين داده هاي آزمايشگاهي (پيرستاني 1383) به بررسي الگوي جريان تنش برشي و فشار و گراديان سرعت در محدوده آبگير در موقعيت 115 درجه پرداخته شده و نتايج نسبتا”قابل قبولي ارائه شده كه در اين پايان نامه به آن تصریح شده می باشد.

مقدمه:

رودخانه ها يكي از مهمترين منابع حياتي طبيعت هستند. رودخانه ها نه تنها در سيماي كلي سطح زمين تأثیر دارند، بلكه شكل زيستن بشر در كره زمين را تعيين مي كنند. همواره در طول تاريخ بشر، رودخانه ها كانون توسعه بوده و تمدنهاي كهن در كناره هاي آن شكل گرفته می باشد (Morisw,1968).

از ديرباز مسئله انتقال آب از رودخانه ها براي مقاصد كشاورزي، شرب و بعدها به مقصود بهره گیری در صنعت و نيز تأمين انرژي، معمول بوده می باشد و مي توان ادعا نمود كه قدمت آن به قدمت تمدن بشر مي رسد. در كنار مسئله انتقال آب همواره مشكل رسوبات وارده به كانالها و سيستمهاي انتقال نيز وجود داشته كه مسائل و مشكلات بسياري به همراه دارد. بنابراين هدف طراحان، كاهش ميزان رسوبات انتقال يافته، تا حد امكان مي باشد. (صالحي نيشابوري و ايزدپناه 1375).

بنابراين جلوگيري از ورود رسوبات به داخل آبگير و رودخانه (جريان اصلي) از مواردي مي باشد كه اهميت بسزايي دارد و يكي از مواردي كه بايد توجه داشت كنترل جريان هاي ثانويه و جريان اصلي و كنترل حجم رسوب ورودي مي باشد به جهت كاهش ورود رسوبات به حداقل رساندن آلودگي هاي يست محيطي مي بايست راهكاري مناسب تمهيدات ويژه اي اتخاذ كرد بنابراين بهره گیری از مدل فيزيكي و تحليلي و بررسي موارد ذكر شده انجام مي گيرد.

فصل اول: كليات و طرح موضوع

1-1) هدف

يكي از قديمي ترين و در عين حال ارزانترين روشهاي انتقال آب رودخانه براي مصارف گوناگون، ساخت آبگيرهاي ثقلي مي باشد. آبگيري از رودخانه با بهره گیری از نيروي ثقل كه در گذشته به شكل شق نهر صورت گرفته می باشد اكنون به يك سازه هيدروليكي تكامل يافته با معيارهاي طراحي تبديل شده می باشد.

با در نظر داشتن اينكه جريان رودخانه شامل رسوبات ريز و درشت دانه بوده و در مواقع سيلابي، دهانه ورودي مي بايست دو وظيفه مهم زير را انجام دهد (صفرزاده، 1383):

– جذب و كنترل جريان منحرف شده از رودخانه و هدايت آن به داخل كانال آبگيري

– جلوگيري از ورود رسوبات و اجسام شناور به داخل آبگير

با در نظر داشتن مشكلات ورود رسوب به آبگير، لازم می باشد تا شرايطي فراهم گردد تا جريان انحرافي به سمت آبگير، داراي حداكثر دبي انحرافي با حداقل دبي رسوب باشد. مهمترين اقدام در اين زمينه جانمايي مناسب آبگير بر روي رودخانه مي باشد. انتخاب صحيح محل انحراف در طرحهاي آبرساني از ملزومات می باشد. يك محل مناسب خسارات مخرب ناشي از ورود رسوبات را به حداقل مي رساند. همچنين يك انتخاب اشتباه در جانمايي به سختي مي تواند پس از اجراي پروژه قابل جبران باشد. بنابراين اولين اقدام در طراحي، انتخاب محل مناسب براي انحراف می باشد (پيرستاني، 1383).

آبشستگي گاهي به صورت غير طبيعي و به دليل تغييرات ايجاد شده توسط بشر ايجاد مي گردد، مثل ايجاد سازه هاي هيدروليكي مختلف در مسير رودخانه، گودال هاي ايجاد شده در اثر آبشستگي در اطراف اين سازه ممكن می باشد خطرات جدي را به همراه داشته باشد.

تجربه نشان داده كه شكست هاي برشي، پديده تراش ايجاد شده در اثر آبشستگي باعث خرابي در انتهاي بستر محافظت شده گرديده می باشد از اين رو بررسي مكانيزم آبشستگي و روشهاي جلوگيري از فرسايش در كانال رودخانه و مخصوصاً آبشستگي در پايين دست سازه هاي هيدروليكي مانند دريچه هاي آبگير، و كانال هاي آبگير و حوضچه هاي آرامش، پايه هاي پل و… اهميت زيادي برخوردار می باشد.

بنابراين مساله اصلي كه همان بررسي آبشستگي و تاثير آن بر روي بستر كه به دنبال انتقال آب از رودخانه معذل رسوب در مدخل آبگير و آبسشتگي و تجمع رسوب در كانال مي باشد.

مانند جنب ههاي مجهول طرح ميتوان به عدد فرود و زاويه انحراف تصریح كرد كه خود عدد فرود شامل Q (دبي) و عمق (Y) مي باشد و نظر به اينكه هدف اصلي اين تحقيق تاثيرگذاري پارامترهاي هيدروليكي و هندسي بر روي تغييرات بستر در محدوده آبگيرهاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي می باشد و كاهش رسوبات و احتمال وقوع آبشستگي می باشد و بنابراين قابل ذكر می باشد كه تمامي مطالعات و كاركردها بر اين اساس مي باشد.

برخي از پارامترهاي موثر در انتقال رسوب با در نظر داشتن جريان موجود در آبگيرهاعبارتتند از:

دبي ورودي رودخانه؛ محل مناسب آبگير؛ زاويه انحراف آبگير؛ عرض آبگير؛ شعاع انحناي رودخانه؛ ميزان بار رسوبي (اندازه و وزن مخصوص)؛ سازه هاي پايين دست ابگير و شرايط جريان بالا دست؛ ميزان زبري كف رودخانه؛ هندسه ورودي آبگير عرض كانال انحرافي BD.

تعداد صفحه : 157

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com