پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: عمران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گرایش: سازه

عنوان:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی  سازه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما:

دکتر سامان یغمایی سابق

استاد مشاور:

دیدگاهتان را بنویسید