امروزه، کلینیک های دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیط هستند. اگرچه ممکن می باشد بازاریابی در گذشته امری ناپسند تلقی می­گردید، این روزها کلینیک­های دندانپزشکی شروع به انتخاب مزایای بازاریابی کرده­اند. درگیری مشتری در انتخاب خدمات بهداشتی و درمانی به گونه تصاعدی رشد کرده­می باشد. پس، کلینیک­ها بایستی یاد بگیرند که به مشتری تکریم بگذارند، نیازهایشان را کشف کنند و رضایتشان را بهبود بخشند. در بازاریابی خدمات دندانپزشکی درک این که مشتری چگونه کلینیک را انتخاب می­کند، موضوع مهمی می باشد. زیرا بیماران می­توانند بازارگردی را در میان کلینیک­ها انجام دهد و مقایسه کنند. امروزه، چگونگی بهره مندی از مزایای رقابتی به وسیله استراتژی عملیاتی موضوع مهمی برای موفقیت کسب و کار می­باشد. حرف دندانپزشکی بایستی با این چالش ها روبرو شوند و خود را برای آینده آماده کنند. ویژگی های بسیاری هست که در انتخاب کلینیک تاثیر می­گذارد. در استراتژی بازاریابی دندانپزشک بایستی بداند که گروه­های مختلف در انتخاب دندانپزشک بر ویژگی­های مختلفی تاکید می­کنند. در این پژوهش رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک جستجو و تجزیه و تحلیل شده می باشد. داده ها به وسیله پرسشنامه از کلینیک­های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین جمع آوری شده می باشد و 14 فاکتور در انتخاب دندانپزشک مورد توجه قرار گرفته می باشد و سپس فاکتورهای تاثیر گذار بر رفتار مشتری به چهار دسته تقسیم شدند و بر اساس آن افراد در خوشه های مختلف قرار گرفته و در نهایت مدل شبکه عصبی برای پیشگویی خوشه های مختلف افراد ایجاد شده می باشد. بر اساس یافته های پژوهش، سودمندی مدل به اثبات رسیده می باشد و علت های کافی برای پیشنهاد شبکه عصبی جهت شناسایی الگوهایی موجود در بین بیماران کلینیک­های دندانپزشکی هست.

فصل اول: معرفی پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- مقدمه

در جهان امروز کیفیت زندگی و سیستم های ارزشی افراد به گونه چشمگیری تغییر کرده می باشد. در ذهن مشتریان، تقاضا برای مراقبت­های دندانپزشکی با کیفیت بالا رشد یافته می باشد و محیط عملیاتی دندانپزشکی بیشتر و بیشتر رقابتی شده می باشد. در نتیجه، چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی موضوع مهمی می باشد. تمرکز بر مشتری و فراهم کردن آن چیز که آن ها نیاز دارند، یکی از بهترین روش ها برای افزایش رضایتمندی آنان می باشد. اکثر مشتریان قبل از انتخاب کلینیک دندانپزشکی، کلینیک گردی را انجام می دهند. چگونگی انتخاب دندانپزشک متفاوت می باشد و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن بسیار پیچیده می باشند (Wan-I, et al, 2008). پس اگر روشی وجود داشته باشد که بتواند برای دریافتن ارتباط بین مشتری و دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی بهره گیری گردد و با آن استراتژی بازاریابی مناسب به کار رود، کمک مفیدی برای بهبود مزیت رقابتی خواهد بود.

کلینیک های دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیطی هستند. اگر چه بازاریابی ممکن می باشد در گذشته امری ناپسند تلقی می گردید، این روزها مدیران کلینیک ها شروع به انتخاب مزایای بازاریابی کرده اند (Gronroos, 1990). بازاریابی از تبلیغ به سمت دیدگاه جامعی که هدف آن رضایت مشتری می باشد، پیش می رود. چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی به وسیله تقویت استراتژی عملیاتی موضوع مهمی برای موفقیت کلینیک دندانپزشکی می باشد. پس، دندانپزشکان بایستی یاد بگیرند که به مشتری تکریم گذارند، ویژگی های اختصاصی خدمات دندانپزشکی را توسعه دهند و نیازهای مشتری را کشف کنند و رضایتمندی شان را بهبود بخشند.

رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر کرده می باشد. در ارتباط بیماران و دندانپزشکی، بیمار می­تواند به عنوان مشتری خدمات دندانپزشکی بازار خدمات دندانپزشکی، که دندانپزشک فراهم کننده اصلی به شمار می رود، در نظر گرفته گردد(Engie, et al, 1968.).

درک آن چیز که مصرف کننده به آن توجه می کند و کلینیک را انتخاب می کند، موضوع مهمی در بازاریابی خدمات دندانپزشکی می­باشد. در استراتژی بازاریابی برای دندانپزشک مهم می باشد که بداند گروه های مختلف مراجعه کنندگان بر روی ویژگی­های تعیین کننده مختلفی تاکید دارند. بر اساس مطالعه های به اقدام آمده فاکتورهایی که مصرف کننده بر اساس آن ها کلینیک را انتخاب می کند، در زیر آمده می باشد:هزینه خدمات دندانپزشکی، مهربانی و ادب در مراقبت، تجهیزات و تکنولوژی مدرن، نزدیکی به خانه، دندانپزشکان متخصص، کیفیت مراقبت دندانپزشکی، پیشنهاد خانواده و دوستان، گستره خدمات کامل، محیط خوب، شهرت، داشتن تجربه قبلی از دندانپزشک، کیفیت کار کارکنان دندانپزشکی، رعایت حریم خصوصی، وابستگی به نهادهای مذهبی، پذیرش بیمه، پروسه مناسب .(Boscarino, et al, 1982)

شبکه عصبی مصنوعیArtificial Neural Network:

شبکه عصبی مصنوعی ایده­ای می باشد برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته می باشد و مانند مغز به پردازش اطلاعات می پردازد. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی به نام نورون تشکیل شده می باشد که برای حل یک مساله با هم متناسب اقدام می کند. ANN ها، نظیر بشر ها، با مثال یاد می گیرند و با پردازش روی داده­های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کند Sangler, et al, 1999)).

دیدگاه شبکه عصبی اخیرا بیشتر برای واکاوی رضایت مشتری و وفاداری به کار برده شده می باشد. تحقیقات زیادی به بهره گیری از شبکه عصبی در بازاریابی اختصاص داده شده می باشد. Zahavi و Levin انواع مختلف ساختار شبکه عصبی را برای ایجاد مدل پیشگویی در بازاریابی بهره گیری کرده اند .(Zahavi, et al, 1997) Crooks با بهره گیری از شبکه عصبی داده های رفتار مشتری را جهت پیشگویی مشتریان بالقوه آموزش داد تا از تبلیغات بی هدف جلوگیری گردد (Crooks, 1995).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رایج ترین کاربردهای ANNs در مسائل طبقه بندی بوده می باشد، مثل پیشگویی ورشکستگی، مدل سازی انتخاب مشتری و واکنش های تبلیغاتی(Curry, 1993). هدف از این مطالعه به کارگیری شبکه عصبی برای طبقه بندی رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک می باشد.