فایل تحقیق : پایان نامه با عنوان : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

کنند. هر چند که شواهد کوپلند در خصوص مدیریت سود کلی می باشند،  اما یافته های پژوهش او نشان داد که افزایش در دوره زمانی باعث کاهش خطاهای ناشی از طبقه بندی غلط هموارسازی می گردد. وایت از آزمون دیگری بهره گیری نمود و در آن ارزش های یک دوره ده ساله را به عنوان معیار سود نرمال،  مورد مطالعه قرار دارد. هم خطوط منحنی و هم خطوط لگاریتمی،  گزارش شدند و بالاترین ضریب تعیین برای مدل هموار سازی شرکت ها مورد بهره گیری قرار گرفت. این ازمون ها بر اساس تاثیرهای سود هر سهم برای یک سال خاص که از گزارش های سالانه بدست آمده،  طراحی شده بود. یافته های وی نشان می دهد که،  شرکت های با سود هموارتر،  از روش های حسابداری اقلام تعهدی بهره گیری کرده بودند. (کوشینگ[1] 127 : 1988) تاثیرات تغییر در روش های حسابداری را بر سود هر سهم در 666 گزارش حسابرسی مشروط در سال ( 1955 تا 1966 ) مورد مطالعه قرار داد. با بهره گیری از میانگین وزنی سود 4 دوره قبلی،  نتیجه گیری نمود که زمان انجام تغییرات با اهمیت که باعث مشروط شدن گزارش حسابرسی شده بود،  باعث مدیریت سود شده می باشد. به گونه مشابه،  (داشر و ملکن[2]،  28 : 1995 ) آزمونی را در شرکت های شیمیایی انجام دادند که یافته هایشان وجود مدیریت سود در این شرکت ها را اثبات نمود. آزمون آن ها شامل داده های 6 و 11 سال بود. آنان کاهش در نوسان های سود را با بهره گیری از طریقه لگاریتمی متغیر های هموارسازی مورد آزمون قرار دادند. این یافته ها به کمک روش پژوهش سری زمانی و ابزارهای هموارسازی به دست آمده می باشد.

در پژوهش تازه ای (بورفیلد و کومیسکی[3]،  2002 ) داده های سری زمانی 10 دساله جهت شناسایی وجود و تعیین میانگین نرخ رشد شرکت های مورد بهره گیری قرار گرفت و از سود های شرکت ها نیز جهت اطمینان از مدیریت سود بهره گیری گردید. یافته های پژوهش نشان داد که هموارسازی به میزان کمی انجام می گردد،  هر چند روایی آزمون نیز خیلی بلا نبود.

[1] Koushing

[2] Dasher and melken

[3] Borfild and Komiski

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.