دانلود فرمت ورد:پایان نامه با عنوان : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 زمان در جایگاه ثابتی قرار گرفته­می باشد ، یعنی دبی ورودی به چاه و دبی خروجی از آن با یکدیگر مساوی می باشد می­توان نوشت :

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

(2-7)

در یک نقطه انتخابی مانند m روی سطح منحنی افت که ارتفاع آب در آن h می­باشد شیب هیدرولیکی  و مساحتی که جریان آب آن را قطع و از آن به طرف چاه حرکت می­کند (A) برابر سطح جانبی استوانه­ای می باشد به شعاع r و ارتفاع h، یعنی :

(2-8)

پس :

(2-9)                                                                                        )

 

(2-10)

حال اگر در معادله فوق بین دو حد (،)  و (،) انتگرال گرفته گردد خواهیم داشت:

(2-11)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تمرکز) به مراتب بیشتر از جریان سطحی می باشد. ایشان ادامه داد که ضریب هدایت­هیدرولیکی، رطوبت خاک وعمق آبخوان تاثیر زیادی در میزان این اختلاف زمانی دارند( بون،1982).