تکه ای از متن پایان نامه :

 زمان در جایگاه ثابتی قرار گرفته­می باشد ، یعنی دبی ورودی به چاه و دبی خروجی از آن با یکدیگر مساوی می باشد می­توان نوشت :

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید