دانلود فرمت ورد:پایان نامه با موضوع: بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 هدایت­هیدرولیکی می باشد (اسکولز – ماکوچ و همکاران، 1995). فاراگ[1] روش­های مختلفی را برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک ارزیابی نمود. این روش­ها شامل فرمول­های تجربی، آزمون­های نفوذپذیری صحرایی و پمپاژ از چاه بودند. وی آزمون­های صحرایی را بهترین روش برای اندازه­گیری ضریب هدایت هیدرولیکی اعلام نمود و افزود در صورت عدم امکان و یا محدودیت های انجام چنین آزمایش­هایی می توان از فرمول­های تجربی بهره گیری نمود. فاراگ بر روی فرمول­های تجربی هیزن (1948)، شفرد(1989)، آلیامانی و سن(1993) پژوهش نمود و پیشنهاد داد که از میان این فرمولها، ارتباط هیزن تقریب های دقیق تری به ما می­دهد(فاراگ).

در سال 2000، کاسیموف[2] اثر گرادیان­هیدرولیکی را در جریان آب­های زیرزمینی به سمت یک دریاچه کره­ای شکل مطالعه­نمود. فرضیات وی بر این اساس بود که آبخوان محصور و همگن باشد. در این تحقیقات اثرات هدایت هیدرولیکی آبخوان، پهنای دریاچه، رقوم کف دریاچه و قطر ذرات در نظر گرفته شده می باشد (کاسیموف، 2000).

چویی[3] نیز در سال 2008 تحقیقات مشابهی را بر روی دریاچه­ای با ضریب هدایت هیدرولیکی نسبتا زیاد انجام داد (چویی، 2008). آنتونیو و پاچکو[4] در سال 2002 به مطالعه منحنی های زمان – افت در برداشت از چاه در زمین­های گسله­ای پرداختند که در آن آبخوان شامل یک ناحیه متخلخل و شیبدار در میان دو لایه سنگی بود. آنها منحنی­های زمان – افت تجربی کازنی – کارمن و پس از آن فرمول هیزن را برای خاک های ماسه ای و فرمول بریر را برای شن پیشنهاد نمود (اودونگ، 2007).

چی یانگ[5] و همکارانش در سال 2008 روش های مختلف بهره گیری از فرمول های تجربی و برداشت از آبخوان را برای محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی ارزیابی نمودند و اعلام کردند که مقدار محاسبه شده ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان که از فرمول­های تجربی به دست آمده 3/3 برابر بیشتر از آزمون پمپاژ می باشد. همچنین ضریب هدایت هیدرولیکی را از آزمون چاهک به دست[1] Farag

[2] Kasimov

[3] Chui

[4] Antonio & Pacheco

[5] Cheong

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.