برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی پایان نامه برای

دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

گرایش : گیاهان زینتی

 

عنوان:

اثر هورمون اسید جیبرلیک روی گلدهی گیاه زینتی لوناریاآنوئه

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده:. 1

 

فصل 1- مقدمه:. 3

فصل2-مطالعه منابع. 13

2-1- گیاه‌شناسی. 13

2-2- نونهالی و بلوغ. 18

2-3- ورنالیزاسیون (بهاره‌سازی یا سرمادهی). 21

2-4- فتوپریودیسم. 26

2-5- جیبرلین. 32

2-6- گلدهی. 39

 

فصل سوم: مواد و روشها. 49

3-1- نحوه کاشت و نگهداری گیاهان در محل:. 49

3-2- تیمارهای اسیدجیرلیک:. 50

3-3- تیمار جوانه‌زنی بذور لوناریا. 50

3-4- اندازه‌گیری طول دمبرگ:. 51

3-5- اندازه‌گیری طول و عرض برگ:. 51

3-6- تیمار وزن‌تر ده برگ. 51

3-7- تیمار وزن خشک ده برگ. 52

3-8- ابزار مورد نیاز:. 52

3-9- مواد شیمیایی مورد نیاز:. 53

 

فصل چهارم- فصل نتایج. 54

4-1- طول دمبرگ…………………………….. 54

4-2- طول برگ………………………………. 58

4-3- عرض برگ………………………………. 62

4-4- مساحت برگ…………………………….. 66

4-5- وزن تر 10 برگ…………………………. 70

4-6- وزن خشک 10 برگ………………………… 74

4-7- درصد جوانه زنی………………………… 78

 

فصل 5- بحث و تفسیر. 80

5-1- عکس‌ها. 82

 

فصل ششم- منابع و پیوست‌ها:. 94

 


چکیده:

گیاه لوناریاآنوئه بعنوان گل خشک زینتی از خانواده براسیکاسه بوده واز گیاهان شاخص دوساله می باشد که در تحقیقات مورد بهره گیری قرار گرفته وبررسی اثرات غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر رشد ونمووامکان القاءگل دهی توسط اسید جیبرلیک در گیاه لوناریا پژوهشی در غالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی انجام گرفت بعدازچهاربرگه شدن گیاه وگذشت ازمرحله نونهالی غلظت های مختلف اسید جیبرلیک باریختن یک قطره روی جوانه انتهائی از هریک از سطوح 0، 300، 500، 1000، پی پی ام به مدت ده هفته ادامه پیدا نمود و نتایج از نظر رشد رویشی در طی 9 زمان مختلف در همه تیمار های اسیدجیبرلیک معنی دار گردید وتیماراسیدجیبرلیک 300 پی پی ام بعنوان تیمار برتر انتخاب گردید اما اسیدجیبرلیک تاثیری روی جانشینی سرماوالقاء گلدهی در گیاهان ورنالیزه نشده لوناریاآنوئه نداشت.

واژه‌های کلیدی: ورنالیزاسیون، فتوپریود، رُزت، متیلاسیون DNA، اسید جیبرلیک.

 

 

 

 

اثر هورمون اسید جیبرلیک روی گلدهی گیاه زینتی لوناریاآنوئه

 

فصل 1- مقدمه:

گیاه زینتی لوناریا از خانواده شب‌بو (براسیکاسه) بوده و اسم علمی آن .Lunaria annua L می‌باشد، گیاهی می باشد علفی و دوساله که هم به صورت گل باغچه‌ایی در طراحی‌های فضای سبز کاشته می گردد و هم به صورت گل شاخه‌ای خشک در گل‌آرائی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. گلهای خشک         Dried flowers به لحاظ طول عمر و ماندگاری آنها و همچنین تزئین و گل‌آرائی اهمیت دارند اما تاکنون کمتر مورد عنایت قرار گرفته‌اند و این گیاه مانند مهمترین گلهای خشک به شمار می‌رود و امروزه در بیشتر نقاط اروپا و امریکا بعنوان گل خشک زینتی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد(پیکارد سی.(1354).صفحه34) 6 ، نامگذاری اسامی غیرعلمی آن نشانه از خصوصیات این گل دارد چنانکه نام Money plant به علت تخمدان خشک شده آن که صفحه بیضی شکل و صدفی رنگ را تشکیل می‌دهد آنرا تشبیه به سکه نقره‌ای کرده‌اند. همچنین به علت شفافیت صفحات صدفی شکل گل آذین آن نام (صداقت) Honesty plant بر روی آن نهاده‌اند و نام دیگر آن Moon worth (یا ارزش ماه) به علت شبیه بودن صفحات به قرص ماه می‌باشد. لوناریا یک گیاه شاخص دوساله در تحقیقات می‌باشد. این گیاه بومی غرب آسیا، شرق اروپاست. .(1949, Baily (26 ، و در سال اول بوته آن به شکل رزت بوده و تنها رشد رویشی می‌نماید(اصطلاح رزت بدین معنی می باشد که گیاه به صورت افقی وتقریبا در سطح خاک برگهای خود را می گستراندبدین معنا که نخستین میان گره آنها تحت شرایط خاص رشد، طویل نمی گردد. این امر موجب رشد فشرده خوشه ای شکل برگهای آنها می گردد.)و بعد از طی سرمای زمستان و در اواسط خردادماه سال بعدساقه گلدهنده ظاهرگردیده وجوانه انتهائی به صورت عمودی رشد کرده و گلهای بنفش رنگ آن در تمام طول ساقه گلدهنده ظاهر گردیده و تا ارتفاع حداکثر یک متر خواهد رسید. گل آذین‌اش پانیکول می‌باشد. به مجرد قهوه‌ای شدن میوه خورجینک آن که از اختصاصات تیره شب‌بو (براسیکاسه) می‌باشد که با دو شکاف باز می شوند، آماده برداشت می باشد. در این زمان بذر قهوه‌ای رنگ و عدسی شکل آن داخل غلاف شفاف مدور صدفی شکل «سکه نقره‌ای» قرار دارند که پس از برداشت بوته آنرا به صورت واژگون آویزان نموده تا کاملاً خشک گردد، صفحات صدفی شکل را که شبیه ماه می‌باشند Moon worth نامگذاری کرده‌اند که تا یکسال شفافیت رنگ خود را حفظ می نماید و بعنوان گل خشک باارزشی به شمار می رود و می‌تواند جایگاه و ارزش اقتصادی مناسبی را در صنعت گلکاری ایجاد نماید.

دانه‌های این گیاه حاوی 30 تا 40 درصد از اسیدهای چرب زنجیره‌ای بنامهای اسید اوروسیک (Erucic A.) و اسید نرونیک (Nerronic A.) می باشد که مصارف صنعتی و داروئی دارد.(Springerlink ( 40.

این گیاه از زمان قرون وسطی تاکنون پرورش یافته و ریشه‌ها و برگهای جوان‌اش با ارزش خوراکی‌اند و پماد ان برای زخم‌بندی بهره گیری می‌شده و همچنین روغن‌ دانه‌های آن جهت تصلب شراین بهره گیری داروئی دارد. گلهای بنفش رنگ آن بسیار زیبا بوده و در اواسط خرداد ماه ظاهر می گردد و به علت پودال تخمدان خشک آن (oval pods) که بسیار شفاف می باشد آنرا به Honesty p. (صادق، بی‌ریا) نیز نامیده‌اند. اسانس آن اعتماد بنفس را زیاد کرده و خاطره‌های فراموش‌شده را زنده می‌سازند. (پیکارد،1965.) 6،

تکثیر آن به وسیله بذر می‌باشد که در اواخر بهار در شاسی به فاصله 15 سانتی‌متر و عمق کاشت 25 تا 35 میلیمتر (برای جوانه زدن نور احتیاج دارد.)Wilkins,1999).)؛45، و درجه حرارت تا 24 درجه سانتیگراد کاشته به مدت 10-14 روزه سبز می گردد و می‌توان در اوائل پائیز آنها را به محل همیشگی برده با فاصله 30 سانت کشت نمود تا در بهار سال بعد گل‌های آن ظاهر گردند.(پیکارد،1965).6

گیاهان بعد از کاشت معمولاً دوره‌ای بنام دوره نونهالی را طی نموده تا به مرحله بلوغ رسیده و قادر به رشد زایشی گردند این مرحله در هر گیاهی زمان معینی دارد بعض از گیاهان دوران نونهالی بسیار کوتاه دارند و بعضی طولانی‌تر در گیاه لوناریا این مدت 7 هفته بعد از سبزشدن بذور می‌باشد قبل از این مدت زمان نه تأثیر سرما و نه تأثیر هورمون جیرلین می‌تواند مفید باشد. (1963، Wellensiek).43

گیاهان دوساله مثل لوناریا، معمولاً پس از کاشت بذر آنها در بهار، تمام طول تابستان را به صورت رُزت رُگردید رویشی نموده(اصطلاح رزت بمعنی آنست که گیاه رشد رویشی خود را در سطح زمین و برگها در اطراف جوانه انتهائی بدون داشتن ساقه و بصورت طوقه ای طی می ‌کند.) اما برای ورود به مرحله زایشی یک گیاه دوساله نیاز به سرمای زمستانه دارد تا در محیط طبیعی خود شرایط مساعدی را برای تغییر فعالیت بطرف گلدهی آغاز نموده سپس تولید گل و بذر کرده بعد از آن تمام ذخائر غذائی موجود در این گیاه باتمام رسیده و گیاه خواهد مُرد، بدین نحو این گیاهان دوره حیاتی خود را با یکبار گلدهی تمام نموده و مونوکارپیک نامیده می شوند. پیش روی گونه‌های پلی کارپیک یا گیاهان همیشگی قرار دارند که بعد از یکدوره سرمای هر ساله تولید گل نموده و سپس دوباره حالت رویشی خود را حفظ نموده به رشد و ادامه حیات خود می‌پردازند، (پیکارد، 1965.) 6 ، در مجموع گیاهان را از لحاظ نیاز به سرمای زمستانه برای ورود به مرحله زایشی خود (ورنالیزاسیون) به گونه‌های همیشگی، دوساله، یکساله، زمستانه، یکساله تابستانه می‌توان تقسیم نمود واضح می باشد که یکساله تابستانه برای صلاحیت گلدادن نیاز به سرما ندارد.درمطالعه Lang & Med (نقل ازپیکارد،1950)6. جوانه انتهائی ساقه محل دریافت سرما بوده و فقط سلولهای مرسیستمی ساقه در جوانه انتهائی توانائی ورنالیزه شدن را دارند.

در سال 1339 میلادی دو دانشمند ژاپنی موفق به کشف ماده‌ای گشتند که می‌توانست فعالانه در رشد نباتات عالی شرکت نماید. این مواد جیبرلین نام‌گذاری گردید (Lang ،1950.)32. به نقل از(پیکارد،1965)6، آمده می باشد که «تأثیر فیزیولوژیکی این مواد مخصوصاً شرکت آنها در تشکیل اندامهای گلدهنده و همچنین گلدهی گیاه عمیقاً مورد مطالعه قرار گرفت، در سال 1957 نامبرده‌ نشان می‌دهد که اسید ژبیرلیک تأثیر مهمی در طویل شدن ساقه بنگ دانه دوساله داشته و می‌تواند این گیاه را بدون اینکه سرمای بهاره دریافت کند در شرایط روز بلند به گل بنشاند.

(Wellensiek، 1963)44. نشان داده که احتیاج گیاه لوناریا به سرما به مقصود بهاره شدن یک نیاز قطعی بوده که بعد از بلوغ آن رخ می‌دهد، این بلوغ در 6 تا 7 هفته بعد از جوانه زدن بذر رخ می‌دهد و گیاه مستعد دریافت سرمای 5 درجه سانتی گراد به مدت 12 هفته در روزهای 12 ساعته برای ورنالیزه شدن می‌باشد.

(Wellensiek، 1963)43. اضافه می کند که اگر بذور آن را در ابتدای جوانه‌زنی سرما دهند از مقدار سرمای مورد نیاز از نظر کمی که در سن بلوغ به مقصود بهاره شدن دریافت می کند کاسته می گردد و پایه‌ای که بدین ترتیب بهاره می گردد همیشه زودتر از موقع معمول بگل نشسته و زودرس می گردد (تایز- زایگر، 2006). 8

بعد از آنکه گیاه بهاره گردید و منطقه‌های نموی جوانه‌ها فعالیت خود را بطور کامل شروع کردند نباید گیاه تحت تأثیر یک عامل نامساعد (حرارت شدید، نور کم یا زیاد و …) قرار گیرد برای اینکه عامل نامساعد فعالیت جدید منطقه نموی جوانه‌ها را متوقف ساخته و آنها را وادار به فعالیت علفی قبل از بهاره شدن می‌نماید در اینجاست که اقدام دورنالیزاسیون یا عکس اقدام بهاره شدن اتفاق می‌افتد و مجدداً بایستی آنرا بهاره نمود (تایز،زایگر،2006).8

طول روز نیز پس از اقدام بهاره شدن وارد اقدام می گردد و در لوناریا لازم می باشد طول مدت روشنائی بیش از 12 ساعت باشد تا اقدام انتقال از مرحله رویشی به زایشی تسریع گردد. (تایز- زایگر، 2006).8

تکثیر آن به وسیله بذر می‌باشد، در اوائل تابستان ویااوائل پائیز بذور در محوطه باز کاشته می شوند و عمق کاشت 3 تا 6 میلی‌متر به فاصله 15 سانت در نظر گرفته می گردد این گیاه برای جوانه‌زنی به نور احتیاج دارد و درجه حرارت مناسب جوانه‌زنی 18 تا 24 درجه سانتیگراد بوده و مدت جوانه‌زنی 10 تا 14 روز می‌باشد (پیکارد، 1965)،6 در محلهای سایه مناسب‌تر می باشد که کاشته شوند ارتفاع گیاه نزدیک یک متر می‌رسد و در اواسط خرداد تا مرداد ماه به گل نشسته و زمان برداشت غلافهای زینتی آن موقعی می باشد که غلاف بذر تغییر رنگ دهد. با در نظر داشتن دوام گل خشک و ماندگاری طولانی مدت یکی از محبوب‌ترین گلهای خشک به شمار می رود.

Wellensiek 43 و Pierik 37 ضمن تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که فتوپریودیسم یا تغییرات طول مدت روز قبل از شروع سرمای بهاره‌کننده هیچگونه اثری بر روی بهاره کردن لوناریا یا سکه پاپ ندارد(نقل از پیکارد،1965).6 اما از طرفی جمع سطح برگهای گیاه بایستی به یک حد نصابی از نظر طی دوره بلوغ جوانی برسد، تا بعد گیاه بتواند بهاره گردد و این حد نصاب در روزهای بلند زودتر حاصل می گردد، این اقدام به آن معنی نیست که روزهای بلند اثری بر روی اقدام بهاره کردن گیاه دارد، بلکه در این شرایط تغذیه گیاه بهتر صورت گرفته و متوجه رشد سریع آن می گردد. (پیکارد، 1965).6

گیاهانی که مثل لوناریا بصورت گیاه جوان برگدار بهاره می شوند، وجود مقداری نور برای انجام اعمال کربن‌گیری در مدت دریافت سرمای بهاره کننده ضروری می باشد. طبق تحقیقات همان فیزیولوژیست‌های هلندی(Pierik,Wellensik)37. در مورد لوناریاآنوئه اقدام بهاره کردن در روزهای کوتاه به همان اندازه نتیجه می‌دهد که در روزهای بلند و هیچ اختلاف معنی‌داری در این دو شرایط دیده نمی‌گردد. با در نظر داشتن یافته‌ها می‌توان گفت تغییرات طول روز یا فوتوپریودیسم هیچگونه اثری بر روی اقدام بهاره کردن ندارد و فقط می‌تواند مواد غذائی در مدتی که گیاه در تحت شرایط درجه حرارتهای پائین قرار می‌گیرد مؤثر باشند. (پیکارد، 1965).6 عد‌ة زیادی از گیاهان دوساله بعد از اقدام بهاره کردن نیاز به شرایط روزهای بلند داشته تا بعداً بتوانند بگل نشینند اما در مورد لوناریا بایستی گفت بعد از اقدام بهاره کردن فقط روزهای بلند را ترجیح می‌دهد، (روز بلند اختیاری)

 

 

 

Pierik (نقل از پیکارد,1965).6، اقدام به یک آزمایش از نظر ابعاد قلمه‌های مورد بهره گیری می‌نماید و نتیجه می‌گیرد که اگر ابعاد انتخابی قلمه‌ها بزرگتر باشد درصد گلدهی آنها افزوده خواهد گردید درصورتیکه طول قلمه‌های تهیه شده از5/1 سانتیمتر کمتر باشد هیچگونه گلدهی در گیاهان به وجودآمده نظاره نخواهد گردید امّا درصورتیکه طول آنها 5/1 سانتیمتر انتخاب گردد گیاهان حاصل بگل خواهد نشست. نامبرده همچنین درجه حرارت اُپتیمم برای گلدهی در لوناریا را 18 درجه سانتیگراد ذکر نموده می باشد به طوریکه اگر درجه حرارت محیط آزمایشگاه زیاد باشد مثلاً نزدیک به 26 درجه سانتیگراد و بیشتر از درصد گلدهی قلمه‌ها کاسته می گردد.

حال قطعات اندامهای زیرزمینی را در محیط آزمایشگاه مطالعه و با وضعیت ساقه‌ها مقایسه می‌نمائیم، در یک آزمایش Nitsch و همکاران(نقل از پیکارد, 1965).6 قطعات استوانه‌ای شکلی به قطر 4 میلی‌متر و بطول 5 میلی‌متر از ریشه کاسنی تلخ بهاره شده را برداشته و آنها را به مدت 3 تا 4 ماه در حرارت یک درجه سانتیگراد در زیر ماسه مرطوب نگهداشته، سپس این قطعات را در یک محلول غذائی و ساکاروز کشت نموده و تحت رژیم روز بلند قرار می‌دهیم، گیاهان تولید شده از این قطعات عموماً تولیدی گل می‌نمایند، مگر اینکه در محیط کشت اسید بتااندول استیک تشکیل شده باشد.

Wellensiek 44 در مورد لوناریا کوشش می کند تا ریشه‌های جداشده از گیاه مادر را بهاره نماید، ریشه‌های این گیاه به آسانی می‌تواند تولید جوانه نماید. پس آزمایشاتی که بر روی قلعه‌های ریشه این گیاه صورت می‌گیرد همیشه موفقیت‌آمیز می باشد.(پیکارد،1965).6 Wellensiek 43 ریشه‌های جدا شده از گیاه مادر را به مدت‌های متفاوت 8 و 12 و 16 هفته در حرارت 5 درجه سانتیگراد نگهداشته و نتیجه می‌گیرد که نمونه‌ها بعد از برگشت به محل ملایم به ترتیب 8 و 80 و 100 درصد بگل می‌نشینند در این آزمایش ریشه‌های بهاره شده حالت علفی (رویشی) خود را حفظ می‌نمایند(پیکارد،1965). 6 ضمناً این دانشمند درمی‌یابد اگر ریشه‌های جداشده را به مدت 2 هفته در محل ملایمی قرار داده و بعداً آنها را به مدت 8 هفته در معرض سرمای 5 درجه سانتیگراد قرار دهد نیتجه خیلی بهتر از آزمایش قبلی و درصد قلمه‌ها از 8 درصد به 80 درصد قلمه‌های گل‌دهنده خواهد رسید، پس ریشه جداشده لوناریا قابل بهاره کردن می‌باشد، نامبرده تأکید می کند برای اینکه سرمای بهاره‌کننده مؤثر واقع گردد یا بایستی در بدو آزمایش در گیاه سلولهای در حالت تقسیم وجود داشته باشد و یا اینکه یک تقسیم سلولی بعد از قرارگرفتن در سرما بوقوع پیوندد، به همین دلیل می باشد که اعضاء یا قطعاتی از آنها که بصورت قلمه از گیاه مادر جدامی شوند بایستی قبل از تحمل سرمای بهاره‌کننده مدتی در محل ملایم قرار گیرند.

نکته‌ بعدی لزوم تهویه هوا برای اقدام بهاره شدن می‌باشد که در آزمایشات متعدد از قبیل نگهداری در اتمسفر ازت و غوطه‌ورسازی در آب و فروبردن بذور در محیط کشت به دلیل عدم تهویه با وجود سرمای لازم منجر به بهاره‌سازی نمی‌گردد، قطع اکسیژن از محیط اقدام بهاره کردن باعث از بین رفتن اثر سرما می گردد، پس معلوم می گردد که احتیاج به اکسیژن برای اقدام بهاره کردن یک نیاز مطلق به شمار می‌رود .از طرفی متابولیسم از ته بدین معنی که به نوع اسیدآمینه‌های مختلف که به صورت آزاد در سلولها وجود دارند و به ساختمان‌های پروتئینی و بالاخره به سنتزهای آنزیمی و روشن ساختن روابط موجود بین اسیدهای نوکلئیک و اقدام بهاره کردن مطالعه گردیده می باشد. Mitchell و Pauli خاطرنشان می‌سازند(نقل ازپیکارد, 1965).6 بعد از آنکه گندم پائیزه در معرض سرمای بهاره‌کننده قرار گرفت در دو هفته اول آزمایش بطور قابل ملاحظه‌ای بر مقدار اسیدآمینه‌های آزاد افزوده می گردد درصورتیکه بعد از این مدت به تدریج دوباره از مقدار آن‌ها کاسته می گردد بطوریکه برگهای گندم پائیزه بعد از مدت فوق (دو هفته در معرض سرما) دارای مقدار زیادی آلانین (حدود 30٪ از مجموع اسید آمینه‌ها) و همچنین پرولین (حدود 18 درصد از مجموع اسیدآمینه‌ها) می‌گردند. درصورتیکه در برگهای گندم بهاره چنین تغییراتی صورت نمی‌گیرد.

محققین ژاپنی Suge, yamada 38 (به نقل از پیکارد1965,)6 با بکاربستن اسیدهای نوکلئیک در محیط غذائی مخصوصاً اسید ریبونوکلئیک RNA و با اضافه کردن ملکولهائی که در ساختمان این اسیدها هست توانسته‌اند گلدهی را در گیاهان‌ای که احتیاج به سرما دارند تا بهاره شوند مانند تربچه بدون اینکه کوچکترین سرمائی ببیند بدست آورند، نامبردگان همین نتیجه را بوسیله کشت جنین‌های جو پائیزه در روی یک بستر ژله‌ای که مواد غذائی گلوسیدی و RNA به آن اضافه نموده بود بدست آورد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :122