زمینه و هدف: اکنون، رواج تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای آنلاین، جنبه اقتصادی شبکه‌های اجتماعی را از اهمیتی چشمگیر برخوردار کرده می باشد. شرکت‌ها، سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک، می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی تراکنش و داد و ستد مالی وسیعی داشته باشند. افزون بر ارتباطات صنفی که در بستر شبکه‌های اجتماعی تخصصی شکل می‌گیرد و متضمن منافع اقتصادی عظیمی برای طرفین می باشد، از دیدگاه تجاری، هر کاربر شبکه‌ های اجتماعی می‌تواند یک مشتری بالقوه تلقی گردد. هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین شبکه­های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت­های تجارت الکترونیکB2C در استان مرکزی بوده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مواد و روش ها: این پژوهش کاربردی از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل کلیه مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مرکزی بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه26 سوالی بهره گیری گردید که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد بهره گیری قرار گرفت. به این مقصود برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری گردید که نمونه بدست آمده برابر با 300 نفر می باشد. در این پژوهش برای مطالعه روابط بین اجزاء مدل از مدل یابی معادلات ساختاری بهره گیری شده می باشد. در ضمن برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مطرح شده در مدل از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد و از نرم­افزار SPSS22 برای تجزیه­و­تحلیل فرضیه­ها بهره گیری شده می باشد.

یافته‌ها: حاکی از آن می باشد اندازه شرکت ترسیم شده، کیفیت اطلاعات ارائه شده، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات مستقر شده ومیزان بهره گیری از شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران از یک سایت ناآشنا ارتباط معناداری دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

فنّاوری اطلاعات عامل اساسی کاهش دهنده فاصله و زمان در تمامی کارکردهاست، تاحدی که در بسیاری از قلمروها این کاهش موجب تولید و عرضه خدمات جدید می گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمان خیلی کوتاهی، یکی از پایه های اساسی جوامع مدرن شده می باشد و مجموعه ای از فعالیتها، افراد و فناوری که برای گردآوری اطلاعات مربوط و ذخیره آنها تا زمان مورد نیاز، پردازش آنها برای فراهم آوردن پاسخ به سؤالات خاص و انتقال اطلاعات به کسانی که براساس آنها اقدام میکنند، فراهم آمده می باشد. این فناوری مردم را در دسترسی، پردازش، ذخیره، بازیابی و انتشار اطلاعات به صورت کارآمدتر قادر ساخته و به کشورهای درحال توسعه کمک می ‌کند که به نحو مؤثّری در اقتصاد جهانی دانش محور با هم به رقابت بپردازند و می­توان آن را همه اشکال تکنولوژی ساخت، ذخیره سازی، تبادل و به کارگیری اطلاعات در اشکال گوناگون و سایر اشکالی که هنوز به وجود نیامده، تعریف نمود. فناوری اطلاعات را می­توان مجموعه ای از ابزارها و روش های تکنولوژیک برای دسترسی به سیستمهای اطلاعاتی و تشکیل جامعه ای اطلاعاتی دانست (تقوایی و اکبری، 1389، 23). لزوم تشکیل چنین جوامعی، اعتماد بین طرفین می باشد. این که افراد عضو در این اجتماعات به صحت و سقم صحبت ها و اطلاعات ارایه شده در این شبکه ها اعتماد داشته و بنابر چنین نظراتی اقدام به خرید نمایند. لذا تأثیر این شبکه های اجتماعی و اعتمادی که اعضای این شبکه ها به هم دارند، بر قصد خرید مجدد افراد جای بحث و مطالعه بیشتر دارد که در این فصل به کلیات طرح مساله ای در این باب پرداخته می گردد. در ادامه فرضیات و اهدافی را با در نظر داشتن ادبیات پژوهش طرح کرده و قلمرو پژوهش را مورد بحث قرار داده می گردد. در پایان نیز اصطلاحات پژوهش تعریف می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2 اظهار مساله

رشد انفجاری سایت های شبکه های اجتماعی[1] باعث ترقی یک نمونه تجارت الکترونیک که تجارت اجتماعی نامیده می گردد، شده می باشد. تجارت اجتماعی یک موج جدیدی از تجارت الکترونیکی می باشد که در آن تجارت الکترونیکی با واسطه رسانه های اجتماعی و خدمات شبکه های اجتماعی به مقصود ترویج معاملات آنلاین و تبادل اطلاعات مرتبط با خرید مرسوم می باشد. کاربران تجارت اجتماعی از سایت های شبکه های اجتماعی بعنوان ابزاری برای همکاری جهت به اشتراک گذاشتن تجارت خرید آنلاین و اطلاعات مربوط به محصول و خدمات بهره گیری می کنند. به علاوه کاربران تجارت اجتماعی خرید های آگاهانه انجام می دهند و بهترین قیمت ها را با تبادل اطلاعات معتبر و قابل اعتماد در مورد محصولات و خدمات خاص بدست می آورند که این یک قدرت منحصر به فرد تجارت اجتماعی به شمار می رود. توبیا و استیفن[2]، تجارت اجتماعی را بعنوان زیر مجموعه ای از تجارت الکترونیک و یک بازار آزاد آنلاین بر پایه گروه و ارتباط تعریف می کنند. به علاوه، مارسدن[3] (2010) ادعا نمود که تجارت اجتماعی ترکیبی از تجارت الکترونیکی با سایت های شبکه های اجتماعی به مقصود تسهیل در خرید و فروش محصولات و خدمات با بهره گیری از فناوری های مختلف اینترنت می باشد. تجارت اجتماعی برای اولین بار در سال 2008 در کره ظاهر گردید و از آن پس در سال 2011، بیش از 300 شرکت ثبت شده درکره تقریباً حدود 300-500 میلیون دلار فروش داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید