پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی ‏

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده توسط: آهک وآهک،سیمان ،‏ ژئوگرید با بهره گیری از آزمایش بارگذاری صفحه  ‏

 استاد راهنما:

دکتر برخورداری

چکیده

دیدگاهتان را بنویسید