همراه با پیشرفت تکنولوژی و با در نظر داشتن پیوند همه جانبه زندگی بشر با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانکداری در تمامی کشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده می باشد. تمامی این تلاشها در جهت کاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش کارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده می باشد. در این راستا مدیریت نقدینگی وجوه اخذ شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار می گردد. در این پژوهش به دنبال اثبات این فرض بودیم که طریقه تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد . در همین راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی بانک در بانک رفاه ایران، طریقه تغییرات آنها در بازه زمانی سال 1384 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با بهره گیری از نرم فزار آماری IBM SPSS Statistics 19 تاثیر هر یک بر روی متغیر های شاخص نقدینگی مورد آزمون قرار گرفت. به این مقصود 38 آزمون فرعی انجام گردید و در نهایت این نتیجه حاصل گردید که تاثیر متغیرهای مستغل بر متغیر وابسته فرضیه اصلی، کمتر از 50% بوده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- تعریف مسئله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

درسال های اخیر، طریقه رو به رشد بهره گیری از ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک درسیستم بانکی کشور قابل توجه بوده می باشد، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته می باشد و لذا این گمان می رود که ارتباط ای میان بهره گیری از ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد از این رو هدف این پایان ­نامه تاثیر بهره گیری از ابزارهای جدید پرداخت الکترونیکی (خودپرداز،پایانه فروش وپایانه شعب) برمدیریت نقدینگی در بانک رفاه ایران با بهره گیری از داده های ماهانه دردوره پنج­ساله 1386  تا 1390 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه­ی خدمات می باشد.کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان های خدماتی به شمار می طریقه. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمان ها ضروری می باشد. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با در نظر داشتن مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته می باشد. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به-خصوص بانک ها می باشد. در سال های اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته می باشد. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه­ی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده می باشد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته می باشد.

پایه پولی که از مجموع کل پول نقد در دست مردم وبانکها و سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل می گردد با در نظر داشتن تغییرات ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد را مشخص می کند. از این رو متناسب با افزایش یا کاهش این ضریب، توان بانکها در اعطای تسهیلات تغییر می کند.

بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در آذر ماه 1388 نسبت به اسفند ماه 1387با افزایش 89/0 واحد درصدی از 52/3 درصد به 41/4 درصد افزایش نشان می دهد. این افزایش منجر به افزایش 27هزارو56میلیارد تومانی در حجم نقدینگی شده می باشد.

حجم نقدینگی در این دوره از 190هزار و 137میلیارد تومان به 217هزارو192میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

بر این اساس توان وام دهی جدید بانکها در این دوره ، با در نظر داشتن افزایش ضریب فزاینده پولی و کسر ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر 18هزار و 866 میلیارد تومان را در برگرفت .افزایش فوق در توان عرضه پول توسط بانکها در حالی صورت گرفته می باشد که در طی این مدت با کاهش 8/8 درصدی پایه پولی روبرو بوده ایم.

مانند علل افزایش ضریب فزاینده در 9ماهه نخست سال 1388می توان به کاهش نسبت پول نقد به سپرده مردم تصریح نمود.

این نسبت ارجحیت مردم را در مورد نگهداری درصدی از پول بصورت نقد ، و پیش روی درصدی که به صورت سپرده دیداری نزد بانکها نگهداری می کنند را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید