دانشکده  فنی و مهندسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S )

 گرایش :

عمران سازه

عنوان :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع در اثر

به کارگیری جداساز­های لرزه­ای

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر طاووسی تفرشی

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر گودرزی

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، مطالعه نحوه تاثیر وجود جداسازهای لرزه‌ای بر روی عملکرد دینامیکی  مخازن ذخیره مایع در هنگام زلزله می باشد. در این راستا لازم می باشد آغاز رفتار دینامیکی مخازن در هنگام وقوع زلزله­های واقعی شناخته شده و انواع خرابی­های لرزه‌ای ممکن‌الوقوع در مخازن ذخیره مایع معرفی گردد. این خرابی‌ها سرمنشا تحقیقات زیادی در خصوص تحلیل دینامیکی مخازن می‌باشد که چکیده این تحقیقات در قالب دستورالعملهای کاربردی، در آیین‌نامه‌های معتبر منعکس شده‌اند. لذا در قسمت پایانی فصل، فلسفه بکار گرفته شده در بعضی از آیین‌نامه‌های معتبر در ارتباط با نحوه اعمال اثرات دینامیکی رفتار مخازن مرور می گردد و مقررات آنها پیرامون مسائل کلی و مهم در حوزه تحلیل دینامیکی مخازن، مورد مطالعه و مقایسه قرار می‌گیرد.

1-1- خسارات وارد شده به مخازن ذخیره مایع تحت بارهای لرزه‌ای

دیدگاهتان را بنویسید