فرمت word : پایان نامه بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی

دانلود پایان نامه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان :

مطالعه پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی تحت شرایط مرزی متفاوت

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده :

در مطالعه  انجام شده  ، میکروکانال های مستطیلی  شکل که جهت خنک کردن تجهیزات

الکتریکی بهره گیری می گردد مورد مطالعه قرار می گیرد برای این مقصود ،میکرو کانالهای

با شرایط مرزی گرمایی دما و شار گرمایی ثابت مورد مطالعه قرار میگیرد و برای ترکیب حالت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

های دیواره دما ثابت و دیواره های عایق و هم چنین دیواره های شار گرمایی ثابت و عایق ،

پروفیل دما و سرعت  توسعه یافته  داخل میکرو کانال به دست می اید و بهترین حالت که در

آن عدد ناسلن بیشینه مقدار خود را داشته باشد ، انتخاب می گردد .

از سوی دیگر با تعریف عدد نادسن ، جریان لغزان نیز مورد مطالعه قرار میگیرد که در این حالت

روی دیواره میکروکانال پرش دماو سرعت هست . همچنین برای اعداد نادسن مختلف ،

پروفیل دما و سرعت درون میکروکانال به دست می آید به این مقصود روابط انرژی ، مومنتوم و

قانون بقای جرم مورد مطالعه قرار میگیرند و با بهره گیری از تبدیل انتگرالی و فرضیاتی جهت ساده

سازی ،روابطی برای پروفیل سرعت و دما به دست می آید که این روابط تابعی از عدد نادسن می باشد

و برای اعداد نادسن مختلف ، این پروفیل ها به دست می آیند .

در مطالعه دیگر برای جریان غیر لغزان ، با بهره گیری از مدل کردن میکرو کانال به صورت محیط متخلخل ،

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید