دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان :

بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده :

در این پژوهش  به منطور آشنایی با مفهوم بهینه سازی و روش های مختلف ابداع شده در

این ارتباط به اختصار مطالبی ارائه شده می باشد .

پس از اظهار پیشینه کوتاهی از چگونگی پردازش به این مبحث به عنوان یک علم مجزا در

آغاز شیوه های گوناگون دسته بندی متداول بهینه سازی اظهار شده می باشد . در ادامه اجزا

و مفاهیم دخیل در یک فرایند  بهینه سازی که در همه مسائل عمومیت دارند معرفی می

گردند و آنگاه چگونگی اظهار مسائل بهینه سازی و اجزای آن به روش ریاضی نشان داده

می گردد .

سپس روش های  مختلف حل مسائل بهینه سازی برشمرده شده و به اختصار اظهار گردیده

می باشد .

روش های مختلف بهینه سازی زیادی جهت یافتن راهی که بتوان نسبت سود هزینه را بالاترین

مقدار ممکن رساند مورد بهره گیری قرار گرفته اند . جهت بهینه سازی و کاهش حجم بتن در سد

های وزنی بتنی از یک روش ابتکاری با حل کننده برنامه اکسل بهره گیری شده می باشد . با معرفی

تابع هدف به برنامه که حجم بتن مصرفی در مقطع عمودی سد و معرفی متغیر ها به برنامه که

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پارامتر های شکل مقطع سد و محدودیت ها شرایط پایداری سد می باشد . اقدام جستجو در

فضای مسئله صورت می پذیرد در این پژوهش از مشخصات سد وزنی بتنی کوثر در مرز استان

کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان ، جهت بهینه سازی  بهره گیری  شده و نتایج آن با حجم موجود

دیدگاهتان را بنویسید