دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و بهره گیری موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر می باشد. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمان­های بزرگ می­گردد این می باشد که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود کوشش می­نمایند رفتار شهروندی سازمانی رفتار فرانقشی می باشد که کارکنان در سازمان ها علاوه بر وظایف اصلی خود به انجام آن مبادرت می ورزند. از طرفی در مورد معنویت، افرادی که زندگی معنوی را تجربه می­کنند ، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی انجام و روش پژوهش آن توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش را تعداد40نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل می­دهند حدود 40 پرسشنامه جمع آوری گردید.این پژوهش دارای سه فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می­باشد که توسط آزمون­های معادلات ساختاری و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتند که در نتیجه فرضیات پژوهش در زمینه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی و تاثیر معنویت بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی مورد تایید قرار گرفت .نتایج همچنین نشان داد که تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

بی­شک دنیای کنونی، دنیای سازمانها می باشد و متولیان این سازمانها، انسانها هستند. انسانهایی که در کالبد سازمان روح می­دمند، آن را به حرکت در می­آورند و اداره می­کنند. سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فن­آور شدن سازمانها و تبدیل آنها به توده­ای از سخت افزار، همچنان تأثیر بشر به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کاملاً مشهود می باشد. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و بهره گیری موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر می باشد. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … اختصار نمی‌گردد، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته می باشد و این نکته‌ای می باشد که سازمان‌ها به آن پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و کوشش می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. همچنین سازمان ها به مقصود رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل ، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و تأثیر تعیین شده در توضیح شغل شان اقدام کنند(صنوبری،1387). عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاشهای کارکنان معمولی حاصل نمی­گردد. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمان­های بزرگ می­گردد این می باشد که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود کوشش می­نمایند رفتار شهروندی سازمانی رفتار فرانقشی می باشد که کارکنان در سازمان ها علاوه بر وظایف اصلی خود به انجام آن مبادرت می ورزند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده می باشد. این مفهوم مسلماً باعث شده می باشد که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقا و موفقیت­شان مسئول باشند (صنوبری ، 1387). متغیر دیگر این پژوهش معنویت می­باشد. گی بنز (2000) در زمینه معنویت چنین اظهار می ‌کند : هرچند معنویت در کار، مفهومی فلسفی و فردی عمیقی را در خود دارد، با وجود این، تقریباً” تمام تعاریف علمی در این زمینه اذعان دارند که معنویت در کار برگیرنده و مفهومی از احساس تمامیت و به هم پیوستگی در کار و درک ارزشهای عمیق در کار می باشد. محققان عقیده دارند که تشویق معنویت در محل کار مزایایی فروانی دارد. مزایایی که سازمان با بهره­گیری از آنها به بهبود بهره­وری و افزایش عملکرد و بهبود شاخصهای مالی خود می­پردازد(تمینی و کوهی ،1390).

در این فصل آغاز به توضیح اظهار مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع را پرداخته و سپس فرضیه های پژوهش ، اهداف پژوهش ، قلمرو مکانی ،زمانی و موضوعی پژوهش و در نهایت به اظهار توضیح واژه ها و اصطلاحات پژوهش می پردازیم.

1-2- اظهار مسئله

دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی ، متولی آن به شمار می رود­. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه تحقق اهداف سازمان را فراهم می کند. از سوی دیگر همواره بایستی به خاطرداشت که نیروی انسانی به همان اندازه که عامل تعیین کننده در حفظ موجودیت و موفقیت سازمان به شمار می رود به همان اندازه می تواند مشکل ساز باشد و مدیریت را در دستیابی به اهداف سازمانی مستاصل سازد پس شناخت نیروی کیفی و مناسب برای تحقق اهداف سازمانی و بازشناسایی آن­ها از نیروهایی که به هر عنوان برای سازمان مناسب تلقی نمی­شوند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد،زیرا بدین وسیله می توان برای حفظ گروه اول کارکنان و رهایی سازمان از گروه دوم دست به اقدامات لازم زد(ملکی،1385).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف توضیح شغل خود فعالیت می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می طریقه، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست(طبرسا ،رامین مهر ، 1389).

برپایه نظریه­های سازمانی مسلما رفتارشهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می کند، به علاوه رغبت و تمایل به رفتارشهروندی به علت رقابت­های روزافزون جهانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. با در نظر داشتن اینکه افزایش اثربخشی و به تبع آن برتری در میان رقبا همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران می باشد، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام مؤثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید. (رودساز، رضایی منش، توکلی، 1391 )­. از طرفی در مورد معنویت، افرادی که زندگی معنوی را تجربه می کنند ، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. همچنین محققان اظهار می کنند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت ، افزایش صداقت و اعتماد ، افزایش تعهد سازمانی ، افزایش حس تکامل شخصی ، بهبود توجه های شغلی کارکنان ، همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار ، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر گردد و همه اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد،سودآوری و اثربخشی سازمانی می گردند(نیک پور، حسین نژاد، 1391).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید