دانلود فایل پژوهش: پایان نامه درباره رابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                               صفحه

 

فصل اول : كليات تحقيق                                                                 5  

مقدمه                                  6

بيان مساله                                                 6

فرضيه هاي تحقيق                                    10

ضرورت و اهداف پژوهش                         10

تعاريف مفاهيم واژگان                        12

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                 14                            

مقدمه                                15 

تعريف سخت رويي                       16

فلسفه وجودي                          19

مطالعات نظري                         23

تعريف نا اميدي                       32

زمينه نا اميدي در دوران كودكي و جنيني               36

شبه خانواده                          39

پژوهشهاي مربوطه                      40

فصل سوم : تعيين روش تحقيق                   45

طرح پژوهش                            46

جامعه و نمونه پژوهش                  46

روش نمونه گيري                       47

ابزار هاي اندازه گيري                    48

شيوه اجرا                            49

تجزيه و تحليل داده ها                    50

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل ها             51

فصل پتجم : بحث و نتيجه گيري                     82

اختصار ، بحث و نتيجه گيري                     83

محدوديتها و تنگنا هاي پژوهش                     84

پيشنهادات                            85

منابع

 

     فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تاریخچه مفهوم نابهجاری . همچون سایر مفاهیم  مربوط به پدیده های انسانی یک مسیر منطقی و هموار را پشت سر نگذاشته می باشد ، بلکه طی قرن های متمادی دستخوش فراز و نشیب های فروان بوده می باشد .

تعاریف نسبتا ابتدائی تبیین های جسمانی که در آرا ء نخستین یونانیان در مورد هستیری معروف بود و یا همسان دانستن بیماران روانی با حیوانات ، به تدریج جای خود را به رویکردهای پیچیده تر داد. با توسعه طب جدید ، بسیاری از پزشکان پذیرای این اندیشه شدند که با ید در مورد آسیب شناسی و درمان پریشانی های روانی به مثابه بیماری های جسمانی  برخود نمود (سارافیو 1990 )

نظریه پردازانی  زیرا گالن با ارائه اندیشه های تازه در ارتباط با علل روانشناختی ” نابهنجاری ها ”  شکل گیری و گسترش مستمر يزم مداخلات در مانی شارکو همگی زمینه محکمی را برای استقرار تبیین های روان شناختی جدید فراهم ساخت . سرانجام فضا برای ظهور نظریه پردازی های جدید مهیا گردید و نظام روان تحلیلی زیگموند فروید حاکمیت پیدا نمود .

موقعیت های فشارزای زندگی  همواره میتواند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط گوناگون موثر باشد و تداوم شرایط دشوار ، به نوبه خود ، موجب بروز یا تشدید نابسامانی های ، جسمانی و روانی  می گردد . در چنین فضایی بشر ناگریز می باشد تا برای مقابله با پیامدهای ناشی از فشارهای زندگی به جستجوی راه کارهای موثرتری باشد . از این رو وجود  سبک خاص شناختی یا کسب صفاتی که بتواند شدت عوامل فشارزای زندگی را کاهش دهند ، اهمیت ویژه ای می یابد ( شفر ، مارتین ترجمه بلوچه  1375 ).

از سوی دیگر با در نظر داشتن وقایعی که در چند سال اخیر در کشور ما رخ داده می باشد از قبیل جنگ ، زلزله های متعدد ( ایران جرء ده کشور حادثه خیز جهان می باشد ) و عواملی نظیر فقر ، طلاق ، اعتیاد  و عوامل دیگر رقم کودکان و نوجوانان نیازمند به اقامت در سازمانهای حمایتی نظیر اماکن شبه خانواده بهزیستی ( مراکز شبه خانواده مراکزی هستند که از کودکان و نوجوانانی که به دلایلی بدونه سرپرست مانده اند یا اینکه از سرپرست مناسب محروم شده اند نگهداری میکنند ) را در جامعه ما بالا برده می باشد .

 

عنوان پژوهش :     

مطالعه و مقایسه میزان سخت رویی برنا امیدی در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های کشاورزی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال تحصیلی 87 ـ 86

اظهار مسئله :

طبق نظر  بر نا امیدی حالت تکان دهندایست که با احساس عدم امکان و احساس ناتوانی و بی علاقگی به زندگی عیان میشود و فرد در اثر ناامیدی بشریت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیت های زندگی را بسنجد در نتیجه این معضلات قدرت تطبیق یا تغییرات زندگی را ندارد معضلات زندگی و عدم سازگاری با عوامل فشار آورنده ( استرس ) فرد را در زندگی گرفتار می نماید و با گذشت زمان فرد از جریان یک زندگی طبیعی همواره بیشتر فاصله گرفته در پاره ای از موارد حتی به خود کشی کشیده میشود .

از سوی دیگر یک عامل مهم در بشر که او را به کوشش و پیشرفت وا می دارد امید می باشد .

امید یعنی احساس امکان داشتن و ممکن بودن هر چیز غیر ممکن . ( مارسل ، 1962 )

نا امیدی بشر را از درون می پوساند و راه را برای کوشش و پیشرفت مسدود می ‌کند ( نا امیدی شاخص مهم افسردگی می باشد ). ( گلمن ، دانیل ، 1995 ) .

فرد در اثر نا امیدی بشدت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیت های مختلف خود را بسنجد و تصمیم بگیرد . نا امیدی شخص را سریعا در هم شکسته و او را در برابر عوامل فشار آور بی دفاع و گرفتار می کند .

یکی از متغییر هایی که ارزیابی آن در تبیین تغییر پذیری گرایش به نا امیدی به نظر میرسد ، سخت رویی می باشد . اولت کوبا سا (1979 ) سخت رویی را ویژگی شخصیتی پیچیده ای معرفی می کند که از سه مولفه چالش ، کنترل و تعهد تشکیل شده می باشد . فردی که میزان خصیصه چالش در او بیشتر می باشد رویدادهای زندگی را به منزله فرصتی برای پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای پژوهش و ارتقاء خویشتن تلقی می نماید و در برابر این رویدادها تسلیم منفعلانه را انتخاب نمی کند . فردی که مولفه کنترل در او زیاد می باشد ، احساس تاثیر گذاری بر زندگی خویشتن را دارد و غالبا خود را در تغییر و دگرگونی شرایط توانا و مسئول می بیند . فردی که از تعهد بیشتری برخوردار می باشد ، نه تنها خود را واجد ارزش می بیند ، بلکه در زندگی به چیز هایی بسیار با ارزش معتقد می باشد که اهمیت و معنای زیستن را برای وی برجسته می سازد ( مدی ، اولت ( کوبا سا ) 1984 ص 31 )

طی سه دهه اخیر تأثیر تعدیل کننده یا محافظت کننده سخت رویی در قلمرو بیماریهای مختلف جسمانی به وفورمورد پژوهش قرار گرفته می باشد( به عنوان مثال : لامبرت همکاران،1990 ) . به نظر می رسد که سخت رویی از طریق شیوه خاص ارزیابی رویدادها و بهره گیری از روش های مقابله با آنها مکانیزم محافظت کننده ای را در ساختار جسمی و روانی بشر به جریان می اندازد .

پژوهش حاضر ارتباط بین سخت رویی و ناامیدی را مورد مطالعه قرار می دهد .

فرضیه های پژوهش :

1 ـ بین سخت رویی و ناامیدی در دانشجویان ارتباط معنا دار هست .

2 ـ بین چالش و نا امیدی در دانشجویان ارتباط معنا دار هست .

3 ـ بین تعهد و نا امیدی در دانشجویان ارتباط معنا دار هست .

4 ـ بین کنترل و نا امیدی ارتباط معنا دار هست .

ضرورت و اهداف پژوهش :

پژوهش حاضر مطالعه میزان سخت رویی ( تعهد ، کنترل ، چالش ) برنا امیدی در دانشجویان کشاورزی و روانشناسی می باشد .

از نظر بسیاری از پژوهشگران افرادی که سخت رویی بالایی دارند هنگام بروز مشکل بیشتر از روش مقابله گفتاری بهره گیری می نمایند .

سخت رویی یک مفهوم روانشناختی می باشد که به شیوه های خاص و با ثبات فرد واکنش های او با رویدادهای استرس زای زندگی تصریح دارد . این سازه شخصیتی از سه مولفه تعهد ، کنترل و چالش تشکیل شده : 1 ـ تعهد نشان دهنده اعتقاد فرد به ارزشمند و معنا دار بودن فعالیت هایش و احساس عمیق و در آمیختگی با این فعالیت می باشد  2 ـ کنترل بر عقیده می باشد که تجارب زندگی قابل پیش بینی و کنترل می باشد  3ـ چالش تصریح دارد به اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی بوده و فرصتی برای رشد فراهم می آورد . (کوباسا و همکاران 1982 )

ناامیدی بعنوان یکی از صفتهای خاص واسط افسردگی تعریف شده می باشد . (بک. 1963 و 1967  ملجس بالبی 1969 )

فرد ناامید کسی که در یک سیستمی از انتظارات منفی راجع به خودش و آینده زندگیش قرار گرفته می باشد و ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم درماندگی آموخته شده دارد .

تا جای که جستجوها ی محقق به او این امکام ابراز نظر را می دهد تا کنون تحقیقی مشابه پژوهش حاضر صورت نگرفته می باشد .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :85

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.