پایان نامه در رابطه با : استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تأثیرKdm5d در تغییر شکل کروماتین، ارتباط حذف این ژن و تغییر اظهار آن با سرطان پروستات و سرطان کلیه می تواند نشان دهنده تأثیر آن در فرآیندهای دیگر سلولی باشد(Perinchery et al., 2000).

همولوگ اصلی این ژن بر روی کروموزوم X، ژن Smcx (JARID1D) می­باشد و با بیماری­های تخریب مغزی وابسته به X مرتبط می باشد. این دو ژن در سطح پروتئین به میزان91% مشابه­اند. با در نظر داشتن اینکه هر دو ژن طی تکامل از یک ژن مشتق شده و همچنین عدم غیر فعال شدن این ژن در طی فرآیند X-Inactivation، عملکرد مشابه آن­ها پیشنهاد شده می باشد(Iwase et al., 2007).

1-4- اهداف:

هدف از انجام اين مطالعه، مطالعه این نظریه می باشد که استرس اکسیداتیو از طریق تاثیر بر اظهار ژن‌ها می‌تواند موجب بسیاری از اختلالات در عملکرد طبیعی اعضای بدن و بروز بیماری گردد. بعنوان مثالآ یا اختلالات در اسپرماتوژنز با علل نا­معلوم می­تواند در اثر استرس اکسیداتیو باشد؟ بدین مقصود اظهار یکی از ژن­های موثر بر اسپرماتوژنز به نامKdm5d دربیضه­ی یک مدل موشی از استرس اکسیداتیو مورد مطالعه قرار گرفت. با کسب اطلاعات از این طریق علاوه بر کسب دانش پایه در مورد امکان اثر استرس اکسیداتیو بر اظهار ژن‌ها، می­توان با در نظر داشتن اینکه این ژن خاص دارای هومولوگ انسانی در روی کروموزوم  Yاست­، این نتایج را در درمان مردان با اسپرم گرام غیر طبیعی بکار بست.

1-5-     فرضیات:

شرايط اكسايشي القاء ROS، سبب تغيير بياندرژن­Kdm5dدر بيضه موش­های بالغ می­گردد و زیرا این ژن در فشرده کردن کروماتین تأثیر مهمی دارد در نتیجه شاید در مسیر اسپرماتوژنز اختلال ایجاد نماید.

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

2-1-  مروری بر مطالعات علمی گذشته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بر طبق مطالعه محققان در سال 2001، مردانی که به علل ناشناخته نابارور هستند، دارای افزایش معنادار سطح ROS و کاهش آنتی­اکسیدان­ها می­باشند. در نتیجه استرس اکسیداتیو می­تواند سبب  ایجاد ناباروری در مردان گردد( Pasqualotto, Sharma, Kobayashi, Nelson, & Agarwal, 2001).

Agarwal و همکارانش ارتباط بین ROS و آسیب DNA را در بیمارانی که تحت [1]ART بودند را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که در افراد نابارور میزان آسیب  DNAافزایش داشته همچنین با اندازه­گیری میزان ROS نظاره کردند که میزان ROS در این افراد افزایش معناداری یافته می باشد(Saleh et al., 2003).

[1]Assisted reproductive technology

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.