منبع تحقیق : پایان نامه در رابطه با : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ترکیب ارزشمندی بیشتر قیمت های سهام با نقدینگی بیشتر حاکی از آن می باشد که سود شرکت ها با جایگاه قوی­تر،  ثبات بیشتری را نشان می دهد،  از این رو نیاز کمتری برای دستکاری در سود هست.

تعدادی از تحقیقات تصدیق می کند که محیط بازار تولیدات شرکت بر عواملی مثل سرمایه گذاری ها،  تامین مالی،  توزیع پول نقد،  مدیریت شرکت،  پیش بینی سود تحلیلگران و تصمیم گیری های مصون سازی آن شرکت تاثیر می گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(اکدوگو و مک کی[1]  2012،  داتا و همکاران 2011،  گرالون و میکائیلی[2] 2007 و فاما[3] 1980) عقیده دارند،  به اینکه چگونه قدرت بازار تولیدات تصمیم استراتژیک برای مدیریت سود گزارش شده شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد مسئله­ای می باشد که تا حد زیادی نادیده گرفته شده می باشد.

بخش عمده­ای از پژوهش ها در ارتباط با مدیریت سود به دنبال اطلاعاتی هستند که شرکتها از طریق آن اطلاعات قادر می باشند با دستکاری در سود،  بازار سرمایه را فریب دهند اما ما اطلاعات بسیار اندکی در مورد شواهد تجربی اخیر اثبات می کند که رقابت بازار در تولید،  انگیزه ای برای مدیران فراهم می آورد تا با منافع سهامداران هم تراز تر شوند. (پرز گنزالز و گودلاپ[4] 2010)

(مولر[5] 2011) نشان می دهند که هرچه شدت رقابت بازار تولید بیشتر باشد،  سودهای شخصی کنترل مدیریتی کمتر می شوند. پژوهش های اندکی در زمینه مدیریت سود در ایران انجام گرفته می باشد. در بیشتر پژوهش های انجام شده بدون در نظر داشتن ارتباط اعداد حسابداری با مدیریت سود به جنبه های دیگر آن تاکید شده می باشد.

در ایران تنها سه پژوهش در زمینه هموارسازی سود انجام شده می باشد. دو پژوهش در زمینه مدیریتی می باشد که در یکی (حاجی وند،  1380) هموارسازی سود تنها در شرکتهای سیمان سازی و تنها برای بازده سه سال (1374-1372) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در دومی (معتصمی،  1382) نیز اثرات هموارسازی سود بر بازار سهام در 39 شرکت و برای سالهای 1372-1370 مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. یافته های این پژوهش ها نشان می دهد که شرکتها به هموارسازی سود پرداخته اند. اعتبار این دو پژوهش بسیار پایین می باشد،  زیرا که تنها در تعداد اندکی از شرکتها و آن هم برای زمان کوتاه بازدهی داشته می باشد. به علاوه اینکه دو پژوهش یاد شده تنها از شاخص های مدیریتی بهره گیری کرده اند.

[1] – Akdogu and MacKay

[2] Grullon and Michaely

[3] Fama

[4] Perez Gonzalez and Guadalupe

[5] Muller

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.