فرمت ورد:پایان نامه در رابطه با : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اُدانل، ریو و اسمیت[1] (2007، به نقلِ سیف، 1389) تدریس را اینگونه تعریف کرده اند «کوشش های بین فردی برای کمک به یادگیرندگان در کسب دانش، فراگیری مهارت ها، و درک توانمندی های خود». پس تعریف، تدریس بخشی از آموزش می باشد. مفهوم تدریس بیانگر آن بخش از فعالیت هایی می باشد که معلم در تعامل با یادگیرندگان و به صورت رو در    بعضی بر این اعتقادند که نظریه های یادگیری و آموزشی مبنای طراحی آموزشی به عنوان فرآیندی نظام مند می باشند. به گونه کلی، نظریۀ یادگیری تلاشی می باشد جهت تبیین اینکه افراد چگونه یاد می گیرند. از طرف دیگر، نظریۀ آموزشی کوشش دارد توضیح دهد که آموزش بایستی بر چه اساس باشد و اینکه یادگیرندگان در شرایط متفاوت چگونه یاد می گیرند. هر دو نظریه های آموزشی و یادگیری می توانند مربیان و طراحان آموزشی را برای طراحی آموزشی بر اساس هدف های خاص یادگیری و ویژگی های یادگیرندگان راهنمایی کنند. نظریه های آموزشی و یادگیری در قالب چهار رویکرد رفتار گرایی[2]، شناخت گرایی[3]، ساختن گرایی[4] و ارتباط گرایی[5] قابل مطالعه هستند.

طراحی آموزشی                                                                                

مفهوم طراحی آموزشی طی سال های متمادی به صورت های مختلفی تعریف شده می باشد. مانند این تعاریف، تعریفی می باشد که اسمیت و راگان[6] (2005) ارائه داده اند. طراحی آموزشی از نظر آنها فرآیند نظام دار و منطقیِ کاربرد اصول یادگیری و آموزشی برای برنامه ها، مواد آموزش، فعالیت ها، منابع اطلاعاتی و ارزشیابی می باشد.

    دیک وکری[7] (2009) هم اظهار می دارند که طراحی آموزشی، همان طراحی نظام های آموزشی می باشد. رایگلوث[8] (1983) طراحی آموزشی را به عنوان یک رویه ی آموزشی معرفی می کند. وی طراحی آموزشی را چنین تعریف می کند: فرآیند تصمیم گیری در زمینه ی روش های آموزشی می باشد که می تواند برای منجر شدن به تغییرات مورد نظر[1]– O,Donell, Reeve & Smith

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2]– Behaviorism

[3]– Cognitivism

[4]– Constructivism

[5]– Conectivism

[6]– Smith & Ragan

[7]– Dick & Carey

[8]– Reigeluth

 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.