منبع پایان نامه : پایان نامه در مورد : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- کیفیت خدمات رفتاری: این بعد بیانگر ارزیابی از چگونگی خدمات ارائه شده به وسیله کارکنان می باشد و شامل صفات رفتاری نظیر ادب، تواضع و روابط دوستانه کارکنان می باشد.

3- کیفیت خدمات ماشینی: این عوامل بر کیفیت ماشین و تجهیزات موجود برای ارائه خدمات تأکید دارد و به قابلیت اعتماد ماشین ها و نیز عملکردشان بر حسب رضایت بخش بودن نتایج ،زمانی که بوسیله مشتریان مورد بهره گیری قرار می گیرد، مربوط می باشد.

سازمان در هر بعد را می سازد. سپس مجموع این ادراکات منجر به برداشت کلی مشتریان از کیفیت خدمات می گردد. به بیانی دیگر مشتریان ادراکشان از کیفیت خدمات را برمبنای ارزیابی عملکرد در سطوح چندگانه می سازند.(برادی و کرونین،2001)

شکل 2-6 مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات (منبع: 37و2001 Brady & Cronin)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-5-2-مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.