شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : پایان نامه در باب فیلتر تطبیقی و کاربرد آن حذف نویز در سیگنال های ECG  با الگوریتم LMS و RLS

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

امروزه تحلیل مهندسی سـیگنالهاي بیول ـ ـوژیکی از اهمیـت ویژه اي برخوردار شده می باشد کـه سـیگنال ECG قلب مانند آنهاســــت . که عموما دیتاي این سیگنالها خالص نبوده و همواره مقداري نویز به همراه 1 دارند. این سیگنالها ماهیت تصادفی داشته و واکاوی آنها مستلزم بهره گیری از فیلتر هایی می باشد که نیاز به ورودي ثابت اولیه نداشته باشند. لذا از ساختار فیلترهاي تطبیقی که الگوریتم بازگشتی مناسبی داشته باشند؛ بهره گرفته ایم. با ا ستفاده از فیلتر تطبیقی می تواینم نویز را تضعیف یا حذف کنیم. الگوریتم هاي تطبیقی بکار رفته در این پروژه الگوریتم LMS و RLS میباشد،که خطاي بین ورودي اولیه،که سیگنال قلب به همراه نویز میباشد، و ورودي مرجع ، که سیگنال قلب بدون نویز می با گردید، را به حداقل بر ساند. لازم بــــه ذکر ا ست که نویز هاي موجود در این سیگنال ها شباهت بسیار زیادي با آریتمهاي قلب داشته و فیلترینگ تطبیقی راهــــی مــــوثر در تمییـز دادن ایـن دو مـورد و تشـخیص بهـتر بیماریهاي قلبی ارائه میدهد.

1 electrocardiogram

تعداد صفحه : 66

قیمت : 14700تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید