با عنوان : مطالعه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی پیش ساخته سبک با بهره گیری از میلگردهای پلیمری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
M.Sc پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران- سازه
عنوان:
مطالعه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه اي شالوده هاي بتنی پیش ساخته سبک با بهره گیری از میل گردهاي پلیمري

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

بهره گیری از میلگردهاي GFRP در کنار بتن هاي معمولی پر مقاومت و بتنهاي سبکدانه سازه اي به صورت آزمایشگاهی مطالعه شده می باشد. علاوه بر مطالعه آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن ها شامل ضریب الاستیسیته، ضریب پواسون و مقاومت مشخصه و مشخصات میلگردهاي GFRP شامل مقاومت، ضریب الاستیسیته، مقاومت پیوستگی با بتن هاي فوق الذکر و …، آزمایشات مقیاس واقعی بر روي شالوده هاي بتنی مسلح به میلگردهاي GFRP با بتن هاي فوق الذکر بر روي بستر ماسه اي به صورت شرایط طبیعی (Real Condition) آزمایش گردید . مقایسه رفتار سازه اي این شالوده ها، الگوي ترك خوردگی، و نوع رفتار این شالوده ها تا لحظه شکست نهائی مطالعه گردید.

نتایج این مطالعه نشان داد که بهره گیری از شالوده هاي بتن سبک سازه اي در کنار میلگردهاي پلیمري معایبی دارد که بایستی اصلاح گردد . این اصلاحات اکثرا شامل بهبود رفتار پیوستگی بتن و میلگرد می باشد که نیاز به مطالعات آتی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه:

با مطالعه آن چیز که در کشورهاي جهان میگذر د، به نظر می رسد یکی از عوامل مهم در ایمن سازي شهرها و روستاهاي یک کشور، فرهنگ ساخت و ساز آن کشور و مد یریت بر آن می باشد. چه چیزي باعث شده آمار تعداد کشته شدگان در زلزله هاي ژاپن از سال 1923 میلادي (زلزله کانتو ژاپن بیش از 140 هزار کشته) تا امروز (تعداد انگشت شمار کشته در زلزله هاي اخیر ژاپن) با این شدت کاهش بیابد؟ این توفیق، اکثرا در نتیجه یک تحول اساسی د ر فرهنگ ساخت و ساز ژاپن در طی دهه هاي اخیر بوده می باشد. البته ابزارهائی نظیر تکنولوژي، توسعه مهندسی و مواردي از این قبیل به مسئولین و شهروندان کمک می ‌کند تا الگوهاي فعلی خود را در امر ساخت و ساز بهبود ببخشند. نمودار 1 نشان می دهد تدوین آئین نامه ها و اصلاح آنها نه این که مهم نیست، اما به تنهائی تاثیر قابل ملاحظه اي در آمار کشته شدگان ناشی از زلزله نخواهد داشت.

بر اساس گزارش جهانی “کاهش ریسک بلایا، چالش توسعه ” که در سال 2003 توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر گردید، ایران دومین کشور جهان از لحاظ مرگ و میر ناشی از زلزله می باشد.

لذا رویکرد صنعتی به ساختمان سازي به عنوان یکی از مهمترین راهکارهاي تغییر فرهنگ از دست رفته در بخش ساخت و ساز کشور میباشد که بایستی در دستور کار مسئولین، اساتید، دانشجویان و شرکت هاي مرتبط با بخش ساختمان قرار گیرد . در این پایان نامه هدف رسیدن به راهکار مطمئن و اقتصادي براي تولید صنعتی شالوده ساختمان ها می باشد به نحوي که نیروي کار غیر مجرب که در روستاهاي کشور خصوصا مشغول به ساخت ساختمان هستند، کمترین دخالت را در این موضوع داشته باشند.

فصل اول

کلیات

1-1- فرهنگ غالب ساخت و ساز شالوده در منطقه مورد پژوهش

در این بخش با اتکا به تصویر هائی که در بازدیدهاي محلی از ساخت و ساز مرسوم در روستاهاي کشور ثبت شده می باشد، فرهنگ موجود در این زمینه را به بحث میگذاریم (با تکیه بر اجراي فونداسیون و شالوده). این تصاویر از مناطقی گرفته شده می باشد که پروژه حاضر قصد دارد روش جایگزینی براي اجراي شالوده در این مناطق پیشنهاد و مطالعه کند.

الف- سنگدانه هاي مصرفی براي بتن

طبق آئین نامه بتن ایران به کار بردن سنگدانه هاي با اندازه بزرگتر از 38 میلیمتر در بتن توصیه نمی گردد (تبصره 2 بند 3-4-4- آبا). لکن در بعضی موارد نظاره شده می باشد که در دانه بندي سنگدانه هاي مورد بهره گیری در بتن شالوده ها ب ه علت عدم کنترل و آگاهی مجریان، سنگدانه هائی با اندازه تا 50 میلیمتر هم بهره گیری شده می باشد که در تصویر ذیل نمونه اي از این موارد به تصویر کشیده شده می باشد.

با توجه تاکید آئین نامه بتن ایران بر بهره گیری از سنگدانه هاي با کیفیت که منجر به تولید بتن مقاوم و پایا گردد، و با وجود آئین نامه هاي مختلف بین المللی نظیر ASTM و همچنین آئین نامه هاي داخلی براي کنترل و اس تفاده از دانه بندي و کیفیت مناسب سنگدانه هاي مصرفی، بهره گیری از دانه بندي نظیر آن چیز که در شکل ذیل نظاره میشود در ساخت بتن شایسته به نظر نمی رسد.

با در نظر داشتن اینکه در تعیین دانه بندي استاندارد فرض بر این می باشد که سنگدان ها شکلی نزدیک به یک کره منظم دارند ، و از طرفی تاثیر زیاد شکل سنگدانه بر خواص فیزیکی بتن تازه و سخت شده، آئین نامه ها بهره گیری از سنگدانه ها ئی با شکل کشید ه و یا به صورت ورقی (سوزنی و پولکی ) را محدود کرده اند . لکن در ساخت و ساز هاي متداول در روستاهاي کشورمان هنوز نظاره میشود که مقدار این نوع سنگدانه غیر استاندارد در دانه بندي سنگدانه هاي مورد بهره گیری براي بتن ریزي زیاد می باشد.

طبق آئین نامه بتن ایران میزان دانه هاي رد شده از الک 200 (0/075 میلیمتر) نباید بیشتر از 5 درصد باشد و اگر این دانه ها از جنس رس باشد این مقدار بایستی به 3 درصد وزن کل سنگدانه ها محدود گردد . در اغلب سنگدانه هاي مصرفی در بتن وجود خاك و گرد هاي سنگ که از الک 200 عبور میکنند به چشم میخورد . در روستاهاي کشور سنگدانه هاي مصرفی اغلب داراي مقادیر زیاد خاك و دانه هاي بسیار ریز می باشد که این موضوع علاوه بر کاهش مق اومت بتن سخت شده، خواص بتن تازه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بتن حاصل به علت کاهش کارائی خوب متراکم نمی گردد.

تعداد صفحه : 122

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید