واحد تهران جنوب

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان :

ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم در سازه های هیدرولیکی

 

چکیده :

واکنش شیمیایی ترکیب سیمان با اب در بتن (هیدراتاسیون سیمان ) واکنش گرمازا بوده و

باعث توزیع غیر خطی حرارات در بتن بین داخل و سطح اجزای سازه ای در سنین پایین

می گردد . حرارت تولید شده در سازه های بتنی حجیم  نظیر سد ها به علت فاصله زیاد

هسته سازه تا سطح خارجی آن به راحتی با محیط مجاور مبادله و مستهلک نمی گردد

و تولید گرادیان های حرارتی شدید می نماید . در نتیجه تغییرات حجم ناشی از تغییرات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حرارت تنشهای کششی در سازه ایجاد می نماید . با در نظر داشتن ضعف بتن در برابر کشش

ممکن می باشد تنشهای حرارتی از مقاومت بتن تجاوز کند و ترک خوردگی اتفاق بیفتد به همین

دلیل لازم می باشد .

در این پروزه حاضر به مفاهیم اولیه سازه های دارای بتن حجیم ، نحوه تولید و انتقال حرارت در

آن معادلات حاکم برآن و مطالعه پارامتر های مکانیکی و فیزیکی موثر بر حرارتزایی در بتن های

حجیم پرداخته شده می باشد . همچنین مروری بر مطالعات و راهکار هایی که برای برون رفت از

اثرات مخرب تولید حرارات در بتن حجیم ارائه شده می باشد . به گونه اختصار پرداخت شده می باشد .

بدیهی می باشد ارائه روش های جدید و جدید در مهار اثرات مخرب حرارات زایی در بتن های حجیم

دیدگاهتان را بنویسید