موضوع:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اساتیدراهنما:

دکترغلامرضا عبدا… زاده

دیدگاهتان را بنویسید