پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش سازه

 عنوان:

مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر- ستون

  استاد راهنما:

دکتر فریدون رضایی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد مشاور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر مرتضی مدح خوان

 چکیده: