دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

کاربرد های تحلیل غیر خطی در مطالعه رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع  سردنورد

 

 

چکیده :

اهداف اولیه این پایان نامه کاربرد تحلیل های غیر خطی در مطالعه رفتار لرزه ای ساختمان

های با مقاطع سد نورد کوتاه مرتبه دو طبقه تا میان مرتبه 5 طبقه در برابر نیروی جانبی

مثل زلزله و تعیین سطوح عملکرد 1PBDمی باشد که برای رسیدن به این امر نیاز به تحلیل

استاتیکی غیر خطی می باشد . در این پروژه از روش تحلیل غیر خطی  می باشد . در این پروژه از روش

تحلیل غیر خطی با نرم افزار 2000SAP بهره گیری می گردد که به مروری برفصول می پردازیم .

در فصل اول در آغاز سازه های سرد نورد و شرایط آن در ایران توضیح داده گردید سپس به مطالعه

تزها و مقالات بهره گیری شده در این پایان نامه و ادبیات فنی سرد نورد پرداخته گردید و رفتار انواع

دیوار برشی مورد قبول در AISI را توضیح داده و نحوه گیردار کردن اتصالات تحت ازمایش های

چرخه ای را نشان داده می باشد .

در انتهای فصل روش های ارزیابی سازه های سرد نورد و محاسبه تغییر مکان هدف توضیح داده

شده می باشد .

در فصل دوم پایان نامه به مطالعه تحلیل استاتیکی غیر خطی بارگذاری ها و طریقه طراحی براساس

آیین نامه انجام می گردد و تمام  کنترل های لازم صورت گرفته می باشد هم چنین طراحی انواع سقف

های سرد نورد توضیح داده می گردد .

در فصل سوم  به مطالعه تحلیل  غیر خطی سازه های سردنورد 2 طبقه با پایه های مفصلی و گیر

دار و سازه 5 طبقه با پایه های گیر دار پرداخته و رفتار سازه با دیوار های برشی با برد های لایه ای

جهت دار همراه با بازشوی درب و دیواره برشی  با المان صفحه ای مطالعه شده می باشد و در قسمت

بعد یاثر بارگذاری های زلزله یکنواخت و مودی در دو جهت X و Y  پرداخته شده و طریقه تمام نمودار ها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با هم مقایسه شده و نسبت های برش پایه مطالعه می گردد .

با در نظر داشتن این تحلیل ها می توان اثر برد  گچ  و اثر باز شو را در سازه های سرد نورد مورد را مطالعه

گرده و رفتار سازهها با اجزای به نظر کم اهمیت که اثر خوبی در باربری جانبی یا ثقلی دارد مطالعه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید