عنوان : مطالعه پیرنگ در داستان­های مثنوی معنوی

دانشگاه گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه پیرنگ در داستان­های مثنوی معنوی

استاد راهنما:

دکترمحمدکاظم یوسف­ پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

-1. اظهار مسئلۀ پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2. پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3. فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-4. ضرورت و هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..4

1-5. پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-6.  روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7. داستان­پردازی مولانا……………………………………………………………………………………………………………………6

1-8.  روایت چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………….8

    فصل اوّل

    پیرنگ:

1-1.­ پیشینۀ تاریخی پیرنگ و عناصر ساختاری آن……………………………………………………………………………..13

1-2. عناصر داستانی پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………….16

1-2-1. حادثه و گره­افکنی…………………………………………………………………………………………………………………16

1-2-2. کشمکش و ناسازگاری…………………………………………………………………………………………………………..18

1-2-3. اشتیاق و تعلیق……………………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4. بحران………………………………………………………………………………………………………………………………….22

1-2-5. نقطۀ اوج………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-2-6. گره­گشایی…………………………………………………………………………………………………………………………….24

    فصل دوم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    مطالعه پیرنگ و عناصر ساختاری آن در داستان­های مثنوی:

2-1. ­طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1. طرح در حکایات کوتاهِ کوتاه مثنوی (داستانک­ها)………………………………………………………………….30

2-1-2. طرح در حکایات کوتاه مثنوی……………………………………………………………………………………………….33

2-1-3. طرح در حکایات بلند مثنوی…………………………………………………………………………………………………40

2-1-3-1. تحلیل طرح داستان پادشاه و کنیزک………………………………………………………………………………..42

2-1-3-2. تحلیل طرح داستان شیر و نخچیران…………………………………………………………………………………52

2-1-3-3. تحلیل طرح داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان…………………………………56

2-2. عناوین طرحوار در مثنوی…………………………………………………………………………………………………………62

2-3. حکایات با طرح و پیرنگی ضعیف………………………………………………………………………………………………64

فصل سوم

عناصر داستانی مؤثر بر طرح و پیرنگ:

3-1. صحنه………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-2. شخصیّت………………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2-1. شخصیّت­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………75

3-2-2. شیوۀ شخصیّت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………..77

3-2-3. ابزارها و عناصر شخصیّت­پردازی……………………………………………………………………………………………77

3-2-3-1. گفت­وگو…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2-3-2. توصیف…………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-2-3-3. صحنه­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………78

3-3. گفت­وگو…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

    فصل چهارم

    مقایسه و مطالعه تطبیقی طرح و پیرنگ در مثنوی معنوی و کلیله و دمنه و آثار عطّار:

4-1. مقایسۀ حکایت شیر و نخچیران در مثنوی مولوی و کلیله و دمنه………………………………………………86

4-1-1. پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………….87

4-1-2. تعلیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..88

4- 1-3. زاویه دید…………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-1-4. شخصیّت………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-1-5. شخصیّت­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………90

4-1-6. گفت­وگو……………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-1-7. زمان و مکان…………………………………………………………………………………………………………………………93

4-2. مقایسۀ حکایت مرد دبّاغ در مثنوی مولوی و اسرارنامۀ عطّار……………………………………………………..95

4-2-1. طرح و ساختار روایت­ها…………………………………………………………………………………………………………96

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-2. شخصیّت­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………98

4-2-3.گفت­وگو………………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-3. مقایسۀ حکایت مردی که عزرائیل با او به خشم نگاه نمود در مثنوی مولوی و الهی­نامۀ عطّار…….100

    فصل پنجم

    نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………104

     فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..107

چکیده

مثنوی ­معنوی اثر ارزشمند مولانا جلال­الدین محمد بلخی می باشد که­ گذر روزگاران ­آن ­را به ­دست فراموشی نسپرده ­می باشد. شاید یکی ازدلایل ­ماندگاری مثنوی، داستان­های ­دلنوازی می باشد­ که ­موجب تلطیف­کلام ­متعالی مولانا گردیده­ و هرروزه پنجرۀ جدیدی بر آن ­گشوده ­می­گردد و مخاطبان ­او را به­ نگاهی تازه ­براین ­داستان­ها دعوت می­کند. گاه بعضی ­از داستان­ها به­صورت شگفتی با اصول و شیوه­های داستان­نویسی ­جدید گره ­می­خورد و این ­امر بر هنر داستان­پردازی­ مولانا بیش­ از پیش­ صحّه می‌گذارد.اصطلاح پیرنگ  به ­معنای ­طرح، الگو و هسته­ی ­داستان می باشد که ­سلسله ­حوادث را از آشفتگی بیرون می­آورد و به داستان وحدت هنری می­بخشد. این نوشتار توجه­ خود را بر این ­عنصر داستانی مبذول داشته و قصد دارد نشان ­دهد که چگونه مولانا در بعضی از حکایات­ خود این عنصر را هنرمندانه به ­خدمت ­گرفته ­می باشد.”حادثه، گره­افکنی، کشمکش، تعلیق، بحران، نقطه­ی ­اوج و گره­گشایی ­و…” به‌­عنوان ­مؤلفه­های ­اصلی ­پیرنگ مورد مطالعه قرار می­گیرد و نشان­ داده ­می­گردد که چگونه مولانا با در نظر داشتن این ­موٌلفه­ها، به پی­ریزی ­داستان­ها و حکایات ­خود می­پردازد.در پایان ­نیز برای تبیین مطلب میان حکایاتی ­مشترک ­در مثنوی­ و کلیله و دمنه و بعضی ­از آثار عطّار ، مقایسۀ­ تطبیقی به ­لحاظ طرح و الگوی ­داستان­ها صورت می­گیرد.هدف­ ما از نوشتن این پایان­نامه، شناساندن هنر داستان­پردازی ­مولوی از منظر طرح و پی­ریزی ­آن می باشد تا نشان­ دهیم ­که­ این مؤلفه در مثنوی مغفول ­نمانده ­می باشد و در بعضی ­داستان­های ­آن، از عناصر اصلی­ محسوب می­گردد.

 

تعداد صفحه : 121