دانلود فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آموزش مهارت های زندگی در حال حاضر می تواند به عنوان یکی از اولویت های اصلی نظام های تعلیم و تربیت مطرح باشد. از این منظر، نتایح این پژوهش می تواند در سطوح مختلف مورد بهره گیری و استناد برنامه ریزان و مجریان برنامه های درسی و آموزشی قرار بگیرد. مانند آنکه از نتایج این پژوهش می توان کمبودها و خلاء های موجود در برنامه های درسی مقطع متوسطه در زمینه مهارت های زندگی را تشخیص و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام نمود. در واقع از نتایج این پژوهش می توان در دو سطح طراحی و اجرای برنامه های درسی مرتبط با آموزش مهارت های زندگی بهره گیری کرده یعنی آنکه از یک سو، طراحان و برنامه ریزان درسی می توانند ضمن آگاهی از اهمیت و جایگاه آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان و جوانان دبیرستانی، نسبت به گنجاندن و تلفیق این مهارت ها با برنامه های درسی مقطع متوسطه اقدام نمایند. قابل ذکر می باشد مفاهیم مرتبط با آموزش مهارت های زندگی را می توان از یک سو با محتوای دروس مختلف مقطع متوسطه مانند مطالعات اجتماعی، دین و زندگی، ادبیات، روانشناسی، زیست شناسی تلفیق نموده و به دانش آموزان عرضه نمود و از سوی دیگر، این امکان هست که با در نظر داشتن نتایج این پژوهش و درک اهمیت و حساسیت این مهارت ها حتی درسی جداگانه تحت عنوان ” آموزش مهارت های زندگی”  را تدوین و سازماندهی نمود.

شده و در نتیجه مانع بروز مشکل و ارتقای بهداشت روانی جامعه می گردد. با در نظر داشتن اهمیت این مهارت برای دانش آموزان دوره متوسطه که در سنین نوجوانی قرار دارند اما آنگونه که بایستی در جهت شناخت و آموزش آنان از طریق خانواده و مدرسه کوشش جدی صورت نگرفته می باشد. در این پژوهش برآنیم تا به ” ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه” بپردازیم.

 

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.