تکه ای از متن پایان نامه :

-٨-٥-سیستم گیاه برنج

٢-٨-٥-١-آناتومی ریشه ها

برنج تنها گیاه غله ای می باشد که میتواند در خاک های غرقاب رشد نماید، زیرا برنج قادر می باشد محیط ریزوسفر خود را اکسید نماید. طبیعت، سازگاری مورفولوژیکی و به علاوه سازگاری فیزیولوژیکی مختلفی ٢-۸-٧-قدرت سبز شدن در شرایط غرقابی:

بذر برنج در رطوبت خاک ٢٧ درصد یا بیشتر سبز می گردد. بذر برنج همچنین در شرایطی که ارتفاع آب بیش از ١٥ سانتی متر باشد هم می تواند رشد نماید زیرا نسبت به بذر و غلات دیگر به اکسیژن کمتری نباز دارد. همچنین دانه برنج در هنگام جوانه زنی قادر به آزاد سازی اکسیژن از طریق فرآیندهای آنزیمی       می باشد. نشاهای بعضی از ارقام می توانند زیر آب به مدت ١٥ روز زنده بمانند. بذر کاشته شده در زیر آب خیلی بهتر نسبت به موقعی که در سطح خاک کاشته گردد جوانه می زند. هر نوع خاکی که بوسیله آب پوشیده گردد تأمین اکسیژن برای بذر را کاهش می دهد و فرآیند جوانه زنی با افزایش ارتفاع آب کاهش    می یابد. بذرکاری در شرایط آبی در هنگام صبح نسبت به دیروقت (غروب) ارجحیت دارد زیرا در آب سرد مقدار اکسیژن حل شده نسبت به آب گرم بیشتر می باشد. تنفس غیر هوازی، برنج را قادر ساخته که حتی در سطوح پایین اکسیژن هم سبز گردد. شرایط غرقاب همچنین غلظت روی و مس محلول آب را کاهش داده و سبب کمبود این عناصر در برنج می گردد (  راجووهمکاران، ٢٠٠٧).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

٢-٩-١آناتومی برنج:

برنج یکی از گیاهان مهم تیره غلات می باشد که به جنس اوریزا(Oryza) تعلق دارد. دو گونه مهم آن ساتیوا(Sativa) و گلابریما(Glaberrima) فقط در مناطق کوچکی از آفریقای غربی مورد توجه می باشد. برنج گیاهی یکساله و علفی می باشد که دارای ریشه افشان و قوی می باشد. رشد متراکم ریشه این گیاه پانزده روز پس از نشاء آغاز می گردد و تا زمان ظهور گل ادامه می یابد. در زمان خوشه دهی حداکثر رشد در ریشه رخ می دهد. عموماً تعداد ریشه های تشکیل شده به دمای آب وخاک، چگونگی آبیاری مزرعه، روش شخم، مقدار کود مصرفی و خصوصیات گونه مورد نظر بستگی دارد. اندازه ریشه برنج اصولاًمتغیراست اما معمولاً کوچک و طول آن مابین ٤٠-٣٠سانتی متر می باشد. همگام با رشد گیاه برنج، ریشه های آن ساختمان گیاهان آبزی را پیدا می کنند و بافت آرانشیم(Aerenchyma) در آن تشکیل می گردد. این بافت دمای زیاد محیط و طول زیاد روز تا ١٢ ساعت برای رشد مناسب این گیاه ضروری می باشد. سرمای دیررس تا ٥/٠-  درجه سانتیگراد موجب ایجاد صدمه به گیاه و تا ١- درجه سانتیگراد برای گیاه کشنده می باشد. pH مناسب خاک برای آن هفت می باشد اما pH بین ٥/٦-٦/٥بسیار مناسب می باشد. برنج به مواد غذایی زیادی نیاز دارد مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم، که در طول فصل رشد مقدار زیادی از آن را جذب می نماید. به همین دلیل به برنج، فقیرکننده خاک (Impoverisher) گفته می گردد (کاووسی، ١٣٨٠).

 

٢-١٠-تغذیه برنج و مدیریت کودی:

کود یکی از مهمترین عوامل تولید محصول برنج می باشد. بهره گیری از کود از سال ١٩٠٠ میلادی به بعد، موجب افزایش محصول در جهان گردیده و کشور ژاپن مانند کشورهایی می باشد که از کود نهایت بهره گیری را می نماید. کود قادر می باشد به میزان محصول بیفزاید اما این افزایش محصول تابع عواملی از قبیل نحوه مصرف کود، مقدار مصرف، شرایط اقلیمی و اکولوژیکی خواهد بود. همانطور که کود باعث بالا رفتن میزان محصول می گردد اما بهره گیری بیش از اندازه توصیه شده و نیز کاشت ارقامی که پاسخ مثبت به معرفی کود نمی دهند، هر کدام از این عوامل به ترتیب ٢٠ تا ٥٠ درصد و٢٠تا ٤٠ درصد می تواند در کاهش محصول مؤثر باشد(اخوت، ١٣٧٦).

در برنجکاریهای مازندران در شرایط معین و متداول سایر عوامل (نوع رقم، مقدار آب، … ) افزایش تولید ناشی از مصرف کود می تواند طیفی از صفر تا ١٠٠ درصد را شامل گردد. دو نکته مهم در مصرف کود که بایستی مورد توجه قرار گیرد مصرف مقادیر مناسب کود بر اساس درجه حاصلخیزی خاک و مصرف متعاذل کود می باشد(فلاح، ١٣٧٤). به بیانی دیگر مصرف بهینه کود در گرو مصرف کارآمد (دارای راندمان بالای بهره گیری از کود) و مصرف متعادل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه