تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

گونه­های فعال اكسيژن شامل یک طبقه بندی گسترده مانند : رادیکال­ها (یون هیدروکسیل، سوپراکسید،اکسید نیتروژن، پراکسیل وغیره) و غیررادیکال­ها(ازن، اکسیژن تنها ، پراکسیدلیپید، پراکسید هیدروژن) و مشتقات اکسیژن می­باشند(Sikka, 2001).

همچنین گونه­های فعال نیتروژن شامل: (نیتروژن اکسید، نیتروکسیل ، یون پراکسیدنیتریل وغیره) رادیکال­های نیتروژن آزاد در نظر گرفته شده و زیر کلاس گروه ROS قرار می­گیرند(Darley-Usmar, Wiseman, & Halliwell, 1995).

1-2-3-1- تأثیر­های بیولوژیک ROS

از تأثیر­های مهم ROS می­توان به موارد زیر تصریح نمود: به عنوان پیامبر­های درون سلولی اقدام کرده و در مسیرهای تنظیم­کننده­ی سلول فعال­ می باشد، همچنین تنظیم اظهار ژنی به­ویژه ژن مربوط به پروتئین­های آنتی­اکسیدانی را بر عهده دارند(Finkel, 1998; Jones, Hancock, & Morice, 2000). مطالعات زمینه­ای نشان می­دهد ROS در تنظیم بلوغ اسپرم و فسفریلاسیون پروتئین­های انزالی در آغاز تحریک اسپرم تأثیر مهمی دارد(R. Aitken & Vernet, 1997). پس، حضورROS برای عملکرد عادی سلول­ها ضروری به نظر می­رسد و با در نظر داشتن غلظتشان می­توانند اثرات فیزیولوژیک یا پاتولوژیک بر اسپرم داشته باشند.

1-2-4- تولید و منبع رادیکال­های آزاد

عوامل متفاوتی با منشا داخلی و خارجی می­توانند سبب تولید رادیکال آزاد در بدن شوند که این منابع شامل موارد زیر می­باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • التهاب و آلودگي­هاي ميکروبي منجر به توليد راديکال­هاي آزاد توسط نوتروفيل­ها و ماکروفاژها مي­شوند.
  • واکنش­های اکسیداسیون احیاء (انتقال الکترون) در میتوکندری: از طریق آنزیم­های کاتالیز شده و همینطور انتقال یون­های فلزی کاتالیز کننده همانند یون­های آهن و مس، سبب تولید رادیکال­های آزاد اکسیژن به عنوان محصول فرعی می شوند.

1-2-5- استرس اکسيداتيو

استرس اکسيداتيو (OS) عبارتست از عدم تعادل بین ROS و آنتی­اکسیدان­ها در بدن که سبب پراكسيداسيون ماكرومولكول‌هاي داخل سلول شده و منجر به اثرات ثانويه بر عملكرد سلول مي­گردد. رادیکال­های آزاد مانند ROS عاملی برای ایجاد استرس اکسيداتيو می­باشند و می­توانند سبب آسيب­های اکسيداتيو شوند(Griveau & Lannou, 1997).

1-2-5-1- مکانیسم عملکرد استرس اکسیداتیو

پس از القاء ROS و استرس اکسیداتیو 3 اتفاق در سلول می­افتد:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

القاء ROS می­تواند موجب بیش از 20 نوع آسیب در DNA گردد. عدم ترمیم صحیح DNA توسط سیستم­های ترمیم [1]BER، [2]NER می­تواند باعث جهش ژن مانند جهش نقطه­ای و پلی مورفیسم گردد که می­تواند موجب تغییر در عملکرد و اظهار ژن­ها[1]– Base Excision Repair

[2] – Nucleotide Excision Repair

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy