پایان نامه کارشناسی ارشد : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

طاهریان، صفاریان، زیاریان، آل بویه . در دوره دوم حکومت هایی با پشتوانه قومیت ترکی و غیر ایرانی  مانند غزنویان و سلجوقیان روی کار آمدند. (باسورث،38:1385) در مرحله سوم حکومت هایی با خاستگاه قبیله ای و غیر ایرانی مانند مغولان و ایلخانان قدرت گرفتند. مطمئناً با دقت در هر یک از این دوره ها چگونگی نگاه غالب بر هر دوره را می توان از طریق تشریفاتی که در دربارهایشان اجرا می شده می باشد را به خوبی شناخت.

فصل چهارم در واقع قسمت اصلی این پژوهش می باشد ،که در آن به مفاهیم کلی نظام بار در دوره صفویه و تفکر غالب بر آن تصریح می گردد؛ که مطمئناً نوع نگاه مردم و جامعه به حکومت در این مورد تأثیر اساسی اعمال می نماید. سپس با این مقدمه  و پیش فرض به سراغ نحوه اجرای بار شاهانه در  دوره صفویه رفته و درمورد محل هایی که بار صورت می گرفته و همچنین بارهای مخصوص تاج گذاری پادشاهان و از همه مهمتر ذکر مناصبی که با این تشریفات گره خورده می باشد، اظهار می گردد. که می توان در پایان این فصل به قدرت رو به تزاید صفویان و شوکت آنان پی برد و اینکه اغلب مناصب با عنوان هایی ترکی استعمال می شده می باشد . در پایان این فصل تفکر حاکم بر دربار صفوی و میزان و حدود و ثغور قدرت پادشاه و همچنین توسعه یافتگی تشریفات بار و پیوستگی  وظرافت اجرای بارها به خوبی نشان داده شده می باشد.

در فصل پنجم نگاهی جزئی تر به این تشریفات افکنده شده و تشریفات بار به صورت اصلی آن که به دو قسم «بار عام» و بار خاص» می باشد ، مطالعه شده می باشد. گرچه در فصول قبل تلویحاً به این دو مورد تصریح شده می باشد اما در اینجا بدلیل رشد و توسعه یافتگی دولت در زمینه روابط خارجی کوشش شده تا بار خاص شاهان با به حضور پذیرفتن سفرا و نحوه و کمیّت و کیفیّت آن و بار عام که درواقع بهترین شیوه نشان دادن آن در مورد تظلم خواهی مردم از پادشاه و به حضور رسیدن به نزد او بود؛ را به مخاطب نشان دهد. در پایان این فصل کوشش شده  تا به خوبی برای مخاطب مشخص گردد که تا چه میزان حکومت در امر سیاست خارجی و ارتباط با سایر دول کوشش داشته می باشد و اینکه سفرا بعنوان گروهی خاص تا چه میزان مورد توجه بودند و اگر شخصی به حضور می رسید بعنوان یک بارخواه، چه قواعدی را بایستی رعایت کند. و از طرفی  هم  میزان توجه پادشاهان صفوی به مردم تحت امرشان و نحوه و چگونگی بارعام دادن آنان و تظلم خواهی رعیت و درواقع رعیت نوازی شاهان در این بین مشخص گردد.

نکته بعدی که نیاز به توضیح دارد این می باشد که با مطالعه منابع دوره صفوی از نظر محتوایی می توان پی برد در این آثار به جزئیات ریز که در دربار شاهان صفوی از سوی آن ها به اجرا در می آمد توجه وافری می گردید که در   سفرنامه های سفیران و جهان گردان اروپایی نیز منعکس می گردید. و به همین خاطر آن ها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.