پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: اشاعه در مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

کار در برابر مزد ” کاری می باشد که توسط یک مستخدم در حوزه ای که برای آن استخدام شده می باشد، پدیدآمده باشد. »

بر اساس این تئوری که پرورده ی نظام حقوقی آمریکاست، دو مبادله انجام می شود که در اولی کارفرما در قبال کاری که مستخدم پدیدآورده، حقوق پرداخت می کند و در مبادلۀ دوم، پدیدآورنده، مالکیت اثر پدیدآمده را در قبال اخذ دستمزد به کارفرما منتقل می نماید. براساس این تئوری که جایگاه قابل ملاحظه ای در حقوق آمریکا، بالاخص دانشگاه های این کشور دارد، دانشجویان، کارمندان، اعضای هیأت علمی دانشگاه، مستخدمان و دیگر کسانی که در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق دریافت کنند، اگر در راستای وظیفه ای که برای آن حقوق دریافت می کنند، اثری خلق کنند، مالکیت آن و حقوقی که به این اثر تعلق می گیرد، به دانشگاه تعلق دارد. این تئوری استثنایی بر اصل تعلق مالکیت به پدیدآورنده، خصوصاً در دانشگاه هایی که فرض نخستین تعلق مالکیت اثر به خالق آن را به رسمیت شناخته اند.[1]

در حقوق ایران قانون طرفداری از نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379با تفکیک بین حقوق مادی و معنوی نرم افزار در ماده 6 آورده می باشد:

« پدیدآوردن نرم افزارها ممکن می باشد ناشی از استخدام یا قرارداد باشد در این صورت:

الف – بایستی نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به مقصود گواهی ثبت، اعلام گردد.

ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما می باشد، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

در ق.ح.ح.م.م.ه نیز در ماده 13 اعلام می کند:

« حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از پدیدآمدن اثر متعلق به سفارش دهنده می باشد مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این ماده چند ویژگی قابل ذکر هست؛ اولاً اینکه این ماده تنها مالکیت حقوق مادی اثر را مشخص نموده و از ذکر مالک حقوق معنوی اثر خودداری کرده می باشد؛  ثانیاً حقوق مادی سفارش دهنده را تا علاوه بر اینکه خالق اثر در برابر اثری که خلق می کند، مزد دریافت می کند در صورت شرط در قرارداد استخدامی و یا قرارداد مربوط به ساخت اثر می تواند تمام یا درصدی از مالکیت اثر را به خود اختصاص دهد.[2]

  1. مدل قاعدۀ استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی [3]

این قاعده به این معناست که اگر اثر فکری پدیدآمده توسط اعضای دانشگاهی با استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی خلق شده باشد، مالکیت اثر پدیدآمده به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه در قرارداد منعقده بین پدیدآورنده و دانشگاه غیر از این توافق شده و یا دانشگاه از حقوق خود صرف نظر نماید.

در بخش 3.3 خط مشی حق مؤلف دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در این زمینه آمده می باشد:[4]

«” بهره گیری گسترده ” از منابع دانشگاه به معنای بهره گیری از آزمایشگاه، استودیو، وسایل سمعی، سمعی بصری، ویدئو، تلویزیون، دستگاه های پخش، کامپیوتر، دستگاه های محاسبه کننده یا دیگر امکانات، منابع و کارکنان یا دانشجویانی می باشد که: الف) خارج از حوزۀ امکاناتی که به وظایف

[1]– مصطفی، محمدی، پیشین، ص 35.

[2] – محمود، صادقی و همکاران، پیشین، ص 45.

[3]– substantial use of university resources

[4] -The George Washington University , ” Copyright Policy “,1990.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.