تکه ای از متن پایان نامه :

9ـ1ـ7. شکاف نسلی

فرق با شکاف نسلی[1] به معنی تفاوت های معرفتی، بینشی، گرایشی، ارزشی و رفتاری میان دو نسل با وجود پیوستگی های کلان متاثر از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی می باشد (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 14). مساله ای که در فرق نسلی مورد توجه می باشد، شکاف در ارزش های مورد پذیرش نسل های مختلف می باشد. مجموعه ارزش هایی که برای یک نسل اهمیت دارد، در صورتی که با جامعه پذیری صحیح به نسل بعدی آن جامعه منتقل و پذیرفته نشود، تضعیف می گردند و تفاوت یا تضاد بینشی، گرایشی، ارزشی، اخلاقی و رفتاری دو نسل، عامل پیدایش انحرافات و مسایل اجتماعی می گردد. وقتی یک نظام اخلاقی و رفتاری مورد تفسیر و تهدید قرار گیرد یا در مرحله تجزیه واقع گردد، افرادی که نظام مزبور حافظ منافع آن هاست در جلوگیری از تفسیر آن کوشش می کنند و پیش روی عده زیادی خواستار دگرگونی آن می شوند. در نتیجه، بین دو گروه اجتماعی برخورد و ستیز، در می گیرد و زمینه مساعد برای پیدایش انحرافات اجتماعی پیدا می گردد. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می گردد که یک مساله اجتماعی به پیدایش مسائل اجتماعی دیگر کمک کند (شیخاوندی، 1372: 172).

جنگ نرم با گسست در نظام ارزشی و رفتاری نسل های مختلف جامعه هدف، باعث نوعی  فرق نسلی در بین افراد جامعه می گردد که ادامه این طریقه باعث اختلالات در جامعه می گردد و امنیت اجتماعی را با مشکل مواجه می سازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

9ـ1ـ8. تقلیل سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی[2]، مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش هاست که اعضای جامعه در آن سهیم هستند (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 14) در صورت تقلیل این سرمایه، قوام و پایداری جامعه صدمه می بیند. جنگ نرم از طریق زیر سئوال بردن ارزش های جامعه، باعث کاهش سرمایه اجتماعی افراد در جامعه شده و در این حالت، امنیت اجتماعی با مشکل مواجه می گردد.

3ـ2. روش شخصيت سازي

از ديگر روش هاي جنگ نرم مي توان به شخصيت سازي تصریح كرد. دشمنان مي كوشند تا رقيباني از درون همان جامعه براي شخصيت هاي اصلي و رهبران جامعه ايجاد كنند. در اين كار با گزينش كساني كه قابليت هايي را در اختيار دارند، با روش جايگزين سازي مي كوشند تا جا به جايي در سطوح رهبري را فراهم آورند و با كم ترين هزينه، بيش ترين سود را ببرند. در داستان حضرت موسي (ع) فرعون كوشيد تا نخست با ساحران (اعراف آيات 511 تا 711 و نيز شعراء آيات 34 تا 54 و آيات ديگر) و سپس با بلعم باعورا (اعراف آيه 671) به اهداف خود برسد و جايگزيني براي آن حضرت (ع) بسازد كه از نظر او همتراز شخصيتي موسي (ع) بودند. در زمان پيامبر (ص) نيز با معرفي دو نفر به عنوان همتراز ايشان کوشش گردید با شخصيت سازي ديگران، جايگزيني براي آن حضرت معرفي كنند و قدرت را با انتقال به آنان مديريت و مهار كنند. (زخرف آيه 13)

در جهان معاصر نيز با اهداي جوايز بين المللي زیرا صلح نوبل و حقوق بشر و شخصيت سازي از طريق رسانه ها، همانند سازي و شخصيت سازي براي رهبران صورت مي گيرد.

3ـ3. روش ارتداد      

از روش هاي جنگ نرم، بازي با ارزش هاي جامعه با ايمان و ارتداد نسبت به آن می باشد. برخي از دشمنان از كافران و منافقان، با بهره گيري از اين شيوه مي كوشند تا ترديد و دودلي را در جامعه

[1] – Clothing Retailer

[2] – Social Capital

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه