پایان نامه

عنوان پایان نامه :اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

کشوری که رای داوری را متبوع خویش و آنرا داخلی به حساب می آورد و خود را کشور مبدا می داند ، برای خود حق نظارت قضایی گسترده تری بر رای مزبور قائل است ؛ البته این نظارت با این استدلال که هر کشور با این اقدام تا حدود بسیار زیادی از صدور آراء غیر موجه و مخالف با اصول حقوقی مبدا می کاهد و این نظارت چنین توجیه می شود که ، دادگاه مقر برای اینکه رایی که تابعیت کشورشان را یدک می کشد ، در سایر کشورها نیز از اعتبار و استحکام لازم برخوردار باشد و بدلیل عدم رعایت شرایط قانونی در کشور محل صدور ، و . . . در سایر کشورها از شناسایی آن امتناع نشود ؛ و مانعی در راه شناسایی و اجرای آن حادث نشود و محکوم له رای داوری در هر کشوری که بدان استناد می نماید ، رای معتبر و از اعتبار و احترام بین المللی برخوردار باشد ؛ زیرا کشف فساد رای در سایر کشورها ، رای رای را از اعتبار ساقط و و در نهایت وجهه ی کل سیستم قضایی آن کشور را مخدوش می سازد ؛ بنابراین ، کشور مبدا که رای را داخلی و تابعیت رای خود را بر آن بار می بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت

حقوقدانان برای داوری دسته بندی های مختلفی در نظر گرفته اند ؛ گاه داوری بر اساس موضوع در حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بین الملل خصوصی صورت می گیرد که این یک تقسیم بندی کلی به حساب می آید و گاه داوری از لحاظ ساختار و ماهیت داور یا داوران به داوریهای تک داوره یا چند داوره و از لحاظ مدت یا دوام داوری به داوریهای موردی و نهادی دسته بندی می کنند .

ولی از بین تمام دسته بندی ها بهترین و کارآمد ترین دسته بندی داوری ، تقسیم آن با محور قرار دادن تابعیت رای صادره است .

در سیستم های حقوقی دنیا دو نوع رای داوری وجود دارد ؛ یا رای داخلی و متبوع یک کشور است و بعلت نبودن عوامل ارتباط مختلف تنها به سیستم حقوقی یک کشور ارتباط پیدا می کند ، یا خارجیست و منسوب به داوری خارجی ؛ از آنجا که قانون داوری هر کشور مشخص می کند چه رایی داخلی و چه رایی خارجیست ، تشخیص اینکه رای داخلیست یا خارجی امری نسبی بوده و هر کشور از این حیث طرز تلقی خاصی دارد . در کنار این دو شق نوع سومی از آراء وجود دارند که نمی توان آنها را متعلق به سیستم حقوقی خاصی دانست ؛ این دسته از آراء که تابعیت هیچ کشوری را ندارند در اصطلاح آراء فرا سرزمینی و فوق ملی خوانده می شوند .

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

از لینک زیر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر